C-771/19 od 24. ožujka 2021.

C-771/19 od 24. ožujka 2021. 

NAMA Symvouloi Michanikoi kai Meletites AE – LDK Symvouloi Michanikoi AE, NAMA Symvouloi Michanikoi kai Meletites AE, LDK Symvouloi Michanikoi AE protiv Archi Exetasis Prodikastikon Prosfigon (AEPP), Attiko Metro AE

Zahtjev za prethodnu odluku – Postupci javne nabave u sektoru vodnoga gospodarstva, energetskom, prometnom i telekomunikacijskom sektoru – Direktiva 92/13/EEZ – Postupci pravne zaštite – Predugovorna faza – Ocjena ponuda – Odbijanje tehničke ponude i prihvat konkurentove ponude – Suspenzija primjene tog akta – Legitiman interes isključenog ponuditelja za pobijanje pravilnosti ponude uspješnog ponuditelja

Članak 1. stavke 1. i 3., članak 2. stavak 1. točke (a) i (b) i članak 2.a stavak 2. Direktive Vijeća 92/13/EEZ od 25. veljače 1992. o usklađivanju zakona i drugih propisa o primjeni pravila Zajednice u postupcima nabave subjekata koji djeluju u sektoru vodnoga gospodarstva, energetskom, prometnom i telekomunikacijskom sektoru, kako je izmijenjena Direktivom 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014., treba tumačiti na način da ponuditelj koji je isključen iz postupka javne nabave u fazi ranijoj od faze dodjele tog ugovora i čiji je zahtjev za suspenziju primjene odluke kojom ga se isključuje iz tog postupka odbijen može u svojem zahtjevu za suspenziju primjene odluke o prihvaćanju ponude drugog ponuditelja, podnesenom istodobno, navoditi sve razloge koji se temelje na povredi prava Unije u području javne nabave ili nacionalnih pravila kojima se prenosi to pravo, uključujući razloge koji nisu povezani s nepravilnostima zbog kojih je njegova ponuda isključena. Na tu ovlast ne utječe okolnost da je predsudska upravna žalba pred nacionalnim nezavisnim tijelom, koju je na temelju nacionalnog prava taj ponuditelj trebao prethodno podnijeti protiv odluke o svojem isključenju, odbijena, pod uvjetom da to odbijanje nije postalo pravomoćno.

Poveznica na Presudu