Zakoni

Javna nabava

Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/2016)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 114/2022)

 
Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/2011)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 83/13)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 143/13)

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske br: U-I-1678/13 od 19. prosinca 2013. godine (Narodne novine, broj 13/14.)

 

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (Marodne novine, br. 21/23)

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije (Narodne novine, br. 102/20)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije (Narodne novine, br. 10/21)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (Narodne novine, br. 117/21)
 

Koncesije

Zakon o koncesijama (Narodne novine br. 69/17)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama (Narodne novine, br. 107/20.)


Zakon o koncesijama (Narodne novine br. 143/12)
 

Javno-privatno partnerstvo

Zakon o javno-privatnom partnerstvu (Narodne novine 78/12)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javno-privatnom partnerstvu (Narodne novine br. 152/14)

Zakon o izmjenama Zakona o javno-privatnom partnerstvu (Narodne novine, br. 114/18)


Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine br. 18/2013) 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine br. 127/2013)  

Zakon o izmjenama Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine br. 74/2014)

Zakon o izmjenama Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine br. 98/2019)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine br. 41/2021)