C-450/19 od 14. siječnja 2021.

C-450/19 od 14. siječnja 2021.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Zahtjev za prethodnu odluku – Tržišno natjecanje – Članak 101. UFEU-a – Zabranjeni sporazumi – Manipuliranje postupcima javne nabave – Utvrđivanje trajanja povrede – Uključivanje razdoblja tijekom kojeg su sudionici zabranjenog sporazuma izvršavali protutržišni sporazum – Gospodarski učinci protutržišnog postupanja – Prestanak povrede u trenutku konačne dodjele ugovora

Članak 101. stavak 1. UFEU-a treba tumačiti na način da, kada je poduzetnik navodno sudjelovao u jedinstvenoj i trajnoj povredi te odredbe, čiji se posljednji sastavni element sastojao u s takmacima na tržištu dogovorenom sudjelovanju u postupku javne nabave radi dodjele ugovora o javnim radovima, kada mu je taj ugovor dodijeljen te je s javnim naručiteljem sklopio ugovor o radovima u kojem su utvrđeni ključni sastojci tog ugovora, a osobito ukupna cijena koju treba platiti kao protučinidbu za navedene radove, a čije izvršenje i plaćanje cijene su vremenski raspoređeni, povreda traje do dana potpisa ugovora sklopljenog između navedenog poduzetnika i javnog naručitelja na temelju dogovorene ponude koju je taj poduzetnik podnio. Na sudu koji je uputio zahtjev je da provjeri kojeg su dana ključni elementi predmetnog ugovora, a osobito ukupna cijena koju treba platiti kao protučinidbu za radove, na konačni način utvrđeni.

Poveznica na Presudu