Stručna Služba za praćenje prakse i postupanje u sudskim postupcima


Stručna služba za praćenje prakse i postupanje u sudskim postupcima prati pravna shvaćanja i opća stajališta za osiguranje jedinstvene primjene zakona i ravnopravnosti, te jednakost pred zakonom, sudjeluje u pripremi nacrta pravnih shvaćanja i drugih materijala za sjednice Državne komisije, evidentira odluke od pravne važnosti (zbirka odluka), evidentira opća stajališta (načelne odluke) u pitanjima prakse, odabire odluke za objavljivanje u publikacijama prakse, prati i proučava sudsku praksu, obavlja radnje potrebne za zastupanje Državne komisije u postupcima pred sudovima, obavlja poslove međunarodne suradnje s nadležnim tijelima i drugim subjektima u inozemstvu, te ostale poslove po nalogu predsjednika.