Javna objava odluka

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Dostava odluka: Sukladno odredbi članka 432. stavak 5. i 6. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.) Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije, a dostava se smatra obavljenom istekom dana javne objave.

Sukladno odredbi članka 171. stavak 4. i 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11., 83/11., 143/13. i 13/14.), koji Zakon se primjenjuje na postupke pokrenute do stupanja na snagu Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.), Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije, a dostava se smatra obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave.

Odluke objavljene na ovoj internetskoj stranici digitalni su oblik odluka Državne komisije, koje se u izvorniku čuvaju u spisu predmeta u Državnoj komisiji. U slučaju spora o sadržaju odluke koja je javno objavljena i izvornika odluke priloženog u spisu predmeta u pisanom obliku, mjerodavan je pisani izvornik odluke priložen u spisu predmeta Državne komisije.  

Objava Odluka u upravnom sporu: Sukladno odredbi članka 434. stavku 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.), Državna komisija odluke u upravnom sporu objavljuje na svojim internetskim stranicama bez anonimizacije.

Odluke u upravnom sporu objavljene na ovoj internetskoj stranici digitalni su oblik odluka Visokog upravnog suda, koje se u izvorniku čuvaju u spisu predmeta u Državnoj komisiji. U slučaju spora o sadržaju odluke koja je javno objavljena i izvornika odluke priloženog u spisu predmeta u pisanom obliku, mjerodavan je pisani izvornik odluke priložen u spisu predmeta Državne komisije.    
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Status Odluka Odluka suda
UP/II-034-02
/21-01/356
Hvarski vodovod d.o.o. , Jelsa Pomgrad inženjering d.o.o., , Split DIT
izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Jelsa-Vrboska i aglomeracije Stari Grad s pristupnim putevima i podmorskim ispustima 
Radovi 12.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/355
Grad Crikvenica , Crikvenica Sliv-oprema d.o.o. , Zagreb DIT
opremanje vrtića i Osnovne škole u Dramlju 
Roba 12.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/354
Grad Zagreb , Zagreb ZP Mobilita evolva d.o.o., Zagreb i Inovacije i razvoj d.o.o., Zagreb DIT
studija izvodljivosti za sustav za automatsku naplatu i validaciju prijevoznih karata korisnika IPP 
Usluge 12.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/353
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Vepel d.o.o. , Kumrovec DIT
radovi usklađenja prometne signalizacije i opreme u tunelima 
Radovi 12.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/352
Komunalno d.o.o. , Vrgorac Medius d.o.o. , Herceg Novi, Crna Gora DIT
dogradnja transportnog sustava odvodnje od GZ Ravča do Grada Vrgorca, sanacija državne ceste DC62 i izgradnja kabelskog raspleta 20 kV iz TS Vrgorac prema GZ Ravča 
Radovi 12.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/351
Osječko-baranjska županija , Osijek Granda projekt d.o.o. , Zagreb DIT
usluga stručnog nadzora i koordinatora za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova za izgradnju Zgrade 1. Gospodarskog centra u Osijeku 
Usluge 12.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/350
Grad Zagreb , Zagreb Siemens Healthcare d.o.o. , Zagreb DIT
hibridni dijagnostičko intervencijski RTG uređaj za invazivnu neurologiju za Kliniku za neurologiju i Zavod za radiologiju Kliničke bolnice Sveti Duh 
Roba 12.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/349
Grad Zagreb , Zagreb Graditelj svratišta d.o.o. , Zagreb DIT
građevinsko-obrtnički radovi u objektima gradske uprave 
Radovi 12.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/348
Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije , Zagreb Printshop d.o.o. , Zadar DIT
usluga grafičkog oblikovanja i izrade promotivnih materijala za projekt BOND 
Roba 12.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/347
Vodakom d.o.o. , Pitomača Hidroving građevinarstvo, vl. Zvonko Šantić , Virovitica DIT
izgradnja vodoopskrbnog sustava prema naselju Križnica sa odvojkom prema ulici Šašnato polje 
Radovi 12.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/346
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Ramić-Trade d.o.o. , Podstrana DIT
SN sklopni blokovi sa osiguračima u trafo polju 
Roba 12.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/345
Vodovod i kanalizacija d.o.o. , Split Solis Romano d.o.o. , Zagreb DIT
nabava vodomjera i rezervnih dijelova vodomjera 
Roba 12.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/344
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb Građevinski obrt "Iskop" vl. Gabrijela Kočet , Klenovnik DIT
nabava robe, usluga i radova za održavanje i izgradnju šumske infrastrukture 
Usluge 12.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/343
Hrvatske vode , Zagreb Almes d.o.o. , Viškovo DIT
projektiranje i izgradnja UPOV-a Brod Moravice 1800 ES 
Mješovita nabava 09.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/342
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Taşyapi Inşaat Taahüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirrketi , Istanbul, Turska DIT
radovi na građevinskom i elektroenergetskom željezničkom infrastrukturnom podsustavu projekta „Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac – Karlovac“ 
Radovi 09.04.2021. 12.4.2021
UP/II-034-02
/21-01/341
Hrvatske vode , Zagreb Almes d.o.o. , Viškovo DIT
projektiranje i izgradnja UPOV-a Fužine 2400 ES 
Usluge 09.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/340
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Graditelj svratišta d.o.o. , Zagreb DIT
radovi na prometno-upravljačkom i signalno-sigurnosnom željezničkom infrastrukturnom podsustavu projekta "Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac-Karlovac" 
Radovi 09.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/339
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb AŽD Praha s.r.o. , Prag, Češka DIT
radovi na prometno-upravljačkom i signalno-sigurnosnom željezničkom infrastrukturnom podsustavu projekta "Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac-Karlovac" 
Radovi 09.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/338
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Igor graditeljstvo, obrt za građevinske usluge, vl. Igor Hrgić , Đakovo DIT
mehaničko čišćenje pružnog pojasa od raslinja i drveća (grupe: 3. i 4.) 
Usluge 09.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/337
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Usluge Jelačić, obrt za uređenje i održavanje krajolika, vl. Alen Jelačić , Izimje DIT
mehaničko čišćenje pružnog pojasa od raslinja i drveća (grupa 1.) 
Usluge 09.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/336
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Sanac d.o.o. , Rugvica DIT
mehaničko čišćenje pružnog pojasa od raslinja i drveća (grupa 5.) 
Usluge 09.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/335
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Sanac d.o.o. , Rugvica DIT
mehaničko čišćenje pružnog pojasa od raslinja i drveća (grupa 4.) 
Usluge 09.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/334
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Sanac d.o.o. , Rugvica DIT
mehaničko čišćenje pružnog pojasa od raslinja i drveća (grupa 2.) 
Usluge 09.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/333
Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o. , Dubrovnik Fermerske Gospodarstwo "ASTART M" , Nowy Rozdil, Ukrajina DIT
projektiranje i izvođenje radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Lučino razdolje 
Mješovita nabava 09.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/332
Opća bolnica Bjelovar , Bjelovar Phoenix farmacija d.o.o. , Zagreb DIT
lijekovi-Imunomodulatori, biološka i endokrina terapija 
Roba 09.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/331
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb TEB Automatika d.o.o. , Zagreb DIT
usluga održavanja i popravka sustava daljinskog upravljanja i nadzora (grupa I) 
Usluge 09.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/330
Vodovod-Osijek d.o.o. , Osijek Strix eco d.o.o. , Zagreb DIT
dogradnja postrojenja za obradu otpadnih tehnoloških voda za smještaj membranske filtracije 
Radovi 09.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/329
Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. , Zaprešić CMC Group d.o.o. , Buzet DIT
nabava vodomjera sa opremom za daljinsko očitavanje 
Roba 08.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/328
Županijska lučka uprava Korčula , Korčula DIV grupa d.o.o. , Samobor DIT
radovi na izgradnji nove luke Korčula-luka Polačište 
Radovi 08.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/327
Agencija za obalni linijski pomorski promet , Split Caronte&Tourist Izole Minori S.P.A. , Milazzo, Italija DIT
obavljanje linijskog obalnog pomorskog prijevoza na državnoj trajektnoj liniji 338 Lopar-Valbiska i obratno 
Usluge 08.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/326
Komunalno poduzeće d.o.o. , Križevci Reoma grupa d.o.o. , Zagreb DIT
zbrinjavanje i obrada otpada od plastike 
Usluge 07.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/325
Općina Privlaka , Privlaka Constructa Terra d.o.o. , Zadar DIT
izgradnja dječjeg vrtića 
Radovi 07.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/324
Državne nekretnine d.o.o. , Zagreb ZP Explanta logistics j.d.o.o., Zagreb, Explanta mali servisi j.d.o.o., Kloštar Ivanić i Luxor plastika d.o.o., Ivanić Grad DIT
usluge održavanja parkovnih i perivojnih površina Brijuni i Hvar 
Usluge 07.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/323
Klinički bolnički centar Rijeka , Rijeka NMKA d.o.o. , Zagreb DIT
tekstil (grupe: 15. i 18.) 
Roba 07.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/322
Hrvatska akademska i istraživačka mreža-CARNet , Zagreb ZP Ernst&Young Savjetovanje d.o.o., Zagreb i Selectio d.o.o., Zagreb DIT
nabava usluge tehničke podrške (faza 2)–usluge savjetodavne podrške u nastavku provedbe druge faze Programa modernizacije hrvatskog školskog sustava e-Škole 
Usluge 07.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/321
Grad Zagreb , Zagreb Proklima-tim d.o.o. , Zagreb DIT
opremanje "Centra za sigurnost i kvalitetu hrane" (Faza II) 
Roba 07.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/320
Goranski sportski centar d.o.o. , Delnice Hidroinženiring d.o.o. , Ljubljana, Slovenija DIT
nabava izvođenja radova na rekonstrukciji žičare Radaševo na RSRTC Platak 
Radovi 07.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/319
Grad Kutina , Kutina ZP Geotehnika d.o.o., Selca MAR d.o.o., Samobor DIT
izgradnja mosta preko potoka Kutinice (Dalmatinska ulica-Trg dr. F. Tuđmana) 
Radovi 07.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/318
Hrvatske vode , Zagreb Zuber d.o.o. , Višnjevac DIT
izgradnja podcentra za obranu od poplava u Podunavlju 
Radovi 07.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/317
Županijska lučka uprava Mali Lošinj , Mali Lošinj IGH Business Advisory Services d.o.o. , Zagreb DIT
usluge vanjske provedbe projekta i voditelja projekta gradnje "Dogradnja luke otvorene za javni promet Mrtvaška na otoku Lošinju" 
Usluge 06.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/316
Dom zdravlja Osječko-baranjske županije , Osijek M.T.F. d.o.o. , Zagreb DIT
medicinski, dentalni, dijagnostički i ostali potrošni materijal (grupa 8) 
Roba 06.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/315
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Ramić-Trade d.o.o. , Podstrana DIT
isporuka postrojenja 10(20 kV za TS Gregovica 
Roba 06.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/314
Dom zdravlja Primorsko-goranske županije , Rijeka Domi professional j.d.o.o. , Zagreb DIT
usluge čišćenja zdravstvenih prostora i pripadajućih ureda i okoliša 
Usluge 06.04.2021. 7.4.2021
UP/II-034-02
/21-01/313
Javna ustanova Nacionalni park Mljet , Goveđari Institut za turizam , Zagreb DIT
usluga izrade strateških dokumenata i podloga 
Usluge 06.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/312
Plinacro d.o.o. , Zagreb HRPRO d.o.o. , Zagreb DIT
sustav za upravljanje ljudskim resursima-SaaS ( Softver kao usluga) 
Roba 06.04.2021. 8.4.2021
UP/II-034-02
/21-01/311
Grad Sveta Nedelja , Sveta Nedelja Magnum Supra d.o.o. , Dubrovnik DIT
izgradnja zgrade područne osnovne škole u naselju Strmec 
Radovi 06.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/310
Grad Biograd na Moru , Biograd na Moru ZP Marin Expert d.o.o., Dugopolje i Eurogast d.o.o., Samobor DIT
oprema za kuharski i barmenski praktikum 
Roba 02.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/309
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Venera d.o.o. , Barilović DIT
građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji distribucijske elektroenergetske mreže Elektroistra Pula -Pula sjever (grupa 2.) 
Radovi 02.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/308
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Niskogradnja Huđek, vl. Tomica Huđek , Majerje DIT
izvođenje radova izvanrednog održavanja asfaltnog kolnika državne ceste oznake DC3, dionica 007 Paka-Breznički Hum, od km 3+270 do 8+470, duljine 5,2 km 
Radovi 02.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/307
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb VEVE Group d.o.o. Skopje, Makedonija DIT
izrada idejnog projekta, procjene utjecaja zahvata na okoliš, studije opravdanosti i ishođenje lokacijske dozvole za izgradnju autoceste A1 Zagreb-Split-Dubrovnik, sektor Metković-Dubrovnik 
Usluge 02.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/306
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb N-ING d.o.o. Beograd, Srbija DIT
radovi na građevinskom i elektroenergetskom željezničkom infrastrukturnom podsustavu projekta „Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac – Karlovac“ 
Radovi 02.04.2021. 7.4.2021
UP/II-034-02
/21-01/305
Ministarstvo unutarnjih poslova , Zagreb ZP Hrvatski Telekom d.d., Zagreb, Atos IT Solutions and Services d.o.o., Zagreb, Combis d.o.o., Zagreb, OptimIT d.o.o., Zagreb, BISS d.o.o., Zagreb i Intellexi d.o.o., Zagreb DIT
implementacija sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama 
Roba 02.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/304
Grad Lepoglava , Lepoglava ENERGO-S d.o.o. , Varaždin DIT
nabava i ugradnja dizalice topline i pripadajuće opreme 
Roba 01.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/303
Zagorski vodovod d.o.o. , Zabok Hidrocom d.o.o. , Pitomača DIT
različita cijevna armatura 
Roba 31.03.2021. 1.4.2021
UP/II-034-02
/21-01/302
HEP-Toplinarstvo d.o.o. , Zagreb Ekonerg Institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o. , Zagreb DIT
stručni i obračunski nadzor, te koordinator zaštite na radu nad izvođenjem radova na projektu "Revitalizacija vrelovodne mreže na području grada Zagreba" 
Usluge 31.03.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/301
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb ZP Elektrocentar Petek d.o.o., Ivanić Grad, Crotal d.o.o., Bjelovar i SI-Grad d.o.o., Mošćenica DIT
izgradnja mosta Odra i spojne ceste čvor Sisak-Sisak od kružnog toka Staro Pračno do mosta Odra i od mosta Odra do spoja na Zagrebačku ulicu u Sisku s izgradnjom uklapanja Zagrebačke ulice u Sisku na trasu spojne ceste čvor Sisak-Sisak 
Radovi 31.03.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/300
Dom športova Ploča Ustanova za tjelesnu kulturu i šport , Ploče Industry impex d.o.o. DIT
Fotonaponska elektrana-Dom športova Ploča 
Roba 30.03.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/299
Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva , Zagreb Key project d.o.o. , Zagreb DIT
administrativno upravljanje projektom „Unaprjeđenje sustava evidencije i upravljanja državnom imovinom“ 
Usluge 30.03.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/298
Hrvatske vode , Zagreb ZP Vodoprivredno projektni biro d.d., Zagreb i Geodetski zavod d.d., Split DIT
batimetrijsko snimanje-Jadran, poprečni presjeci vodotoka dužine 950 km na Jadranskom podslivu Jadran 
Usluge 30.03.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/297
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb ZP Prometnice Zagreb d.o.o., Zagreb i Utiber Kozuti Beruhazo Kft, Budapest, Mađarska DIT
kompletni nadzor nad izgradnjom državne ceste DC10 dionica Križevci–Kloštar Vojakovački, cca l=7,5 km 
Usluge 30.03.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/296
Hrvatske vode , Zagreb Vodoprivredno-projektni biro d.d. , Zagreb DIT
batimetrijsko snimanje-Drava-Dunav, poprečni presjeci vodotoka dužine 1720 km na podslivu Drave i Dunava 
Usluge 30.03.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/295
Dvorac d.o.o. , Valpovo ZP GIS Aqua Austria GmbH, Amstetten, Austrija i Presoflex Gradnja d.o.o., Požega DIT
izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Belišće kapaciteta 24.200 ES i Petrijevci kapaciteta 9.800 ES (grupa 1.) 
Radovi 30.03.2021. 1.4.2021
UP/II-034-02
/21-01/294
Ministarstvo poljoprivrede , Zagreb Lipov Gaj j.d.o.o. , Zagreb DIT
nabava usluge izrade II. nacionalne inventure šumskih resursa Republike Hrvatske 
Usluge 30.03.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/293
Hrvatska akademska i istraživačka mreža-CARNet , Zagreb Algebra d.o.o. , Zagreb DIT
nabava usluge organizacije i provedbe radionica (grupa 1.) 
Usluge 30.03.2021. 1.4.2021
UP/II-034-02
/21-01/292
Hrvatske vode , Zagreb ZP Geometricus d.o.o., Kutjevo i Geogis d.o.o., Beograd, Srbija DIT
batimetrijsko snimanje-Sava, poprečni presjeci vodotoka dužine 3265 km na podslivu Save 
Usluge 30.03.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/291
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Vulkanizer, autopranica i prodaja guma vl. Ivan Petrišić , Klanjec DIT
usluga održavanja autocesta u zimskom periodu, grupa I-XVII 
Usluge 30.03.2021. 1.4.2021
UP/II-034-02
/21-01/290
Hrvatske vode , Zagreb ZP Geometricus d.o.o., Kutjevo i Geogis d.o.o., Beograd, Srbija DIT
batimetrijsko snimanje-Jadran, poprečni presjeci vodotoka dužine 950 km na Jadranskom podslivu Jadran 
Usluge 30.03.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/289
Hrvatske vode , Zagreb ZP Geometricus d.o.o., Kutjevo i Geogis d.o.o., Beograd, Srbija DIT
batimetrijsko snimanje-Drava-Dunav, poprečni presjeci vodotoka dužine 1720 km na podslivu Drave i Dunava 
Usluge 30.03.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/288
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Odvjetnik Antonio Zujić , Zagreb DIT
radovi na rekonstrukciji sustava video nadzora i sustava video nadzora i sustava video detekcije na autocestama u nadležnosti HAC d.o.o. (grupa 1) 
Radovi 30.03.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/287
Hrvatske vode , Zagreb Vodoprivredno-projektni biro d.d. , Zagreb DIT
batimetrijsko snimanje-Sava, poprečni presjeci vodotoka dužine 3265 km na podslivu Save 
Usluge 30.03.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/286
Hrvatska akademska i istraživačka mreža-CARNet , Zagreb Algebra d.o.o. , Zagreb DIT
nabava usluge organizacije i provedbe radionica (grupa 2.) 
Usluge 30.03.2021. 1.4.2021
UP/II-034-02
/21-01/285
Ministarstvo poljoprivrede , Zagreb Oikon d.o.o. , Zagreb DIT
nabava usluge izrade II. nacionalne inventure šumskih resursa Republike Hrvatske 
Usluge 30.03.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/284
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb Tokić d.o.o. , Sesvete DIT
rezervni dijelovi i servis za osobna, terenska, kombi i laka teretna vozila 
Roba 30.03.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/283
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Geodata projekt d.o.o. , Zagreb DIT
uknjižba državnih cesta na području Republike Hrvatske 
Usluge 30.03.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/282
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb TEB Inženjering d.d. , Zagreb DIT
ugradnja sustava ozvučenja za tunele Brinje, Grič, Ledenik, Bristovac, Dubrave, Bisko i Stražina, Autocesta A1 Zagreb-Split-Dubrovnik 
Mješovita nabava 30.03.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/281
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb ZP Centar za organizaciju građenja d.o.o., Zagreb i Investinženjering d.o.o., Zagreb DIT
kompletni nadzor nad izgradnjom državne ceste DC10 dionica Križevci–Kloštar Vojakovački, cca l=7,5 km 
Usluge 30.03.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/280
Baranjski vodovod d.o.o. , Beli Manastir Fundus projekt d.o.o. , Zagreb DIT
usluge upravljanja projektom Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Beli Manastir 
Usluge 29.03.2021. 30.3.2021
UP/II-034-02
/21-01/279
Klinika za dječje bolesti Zagreb , Zagreb Securitas Hrvatska d.o.o. , Zagreb DIT
pružanje zaštitarskih usluga tjelesne zaštite, usluga provođenja postupka utvrđivanja alkoholiziranosti djelatnika naručitelja i usluga tehničke zaštite 
Usluge 29.03.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/278
Grad Zagreb , Zagreb ZP Adria grupa d.o.o., Zagreb, ID EKO d.o.o., Zagreb, EKO-Deratizacija d.o.o., Zagreb i ID 90 d.o.o., Zagreb DIT
preventivna i obvezna preventivna dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija (grupa 1.) 
Usluge 29.03.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/277
Grad Zagreb , Zagreb Lunes Adria d.o.o. , Klinča Sela DIT
građenje javne i dekorativne rasvjete Mosta mladosti 
Radovi 29.03.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/276
Hrvatski zavod za zapošljavanje , Zagreb Sigurnost d.o.o. , Osijek DIT
nabava zaštitarskih usluga za potrebe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (grupa 6.) 
Usluge 29.03.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/275
Hrvatski zavod za zapošljavanje , Zagreb Sigurnost d.o.o. , Osijek DIT
nabava zaštitarskih usluga za potrebe Hrvatskog zavod za zapošljavanje (grupa 7.) 
Usluge 29.03.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/274
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Ramić-Trade d.o.o. , Podstrana DIT
srednjenaponski sklopni blokovi 
Roba 29.03.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/273
Grad Crikvenica , Crikvenica Light Wave d.o.o. , Rijeka DIT
energetska učinkovitost javne rasvjete Grada Crikvenice 
Radovi 29.03.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/272
Dom zdravlja Šibenik , Šibenik Medika d.d. , Zagreb DIT
nabava lijekova 
Roba 29.03.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/271
Agencija za obalni linijski pomorski promet , Split Krilo Shipping Company d.o.o. , Jesenice DIT
obavljanje linijskog obalnog pomorskog prijevoza na državnoj brzobrodskoj liniji 9808 Lastovo-Korčula Dubrovnik i obratno 
Usluge 29.03.2021. 2.4.2021
UP/II-034-02
/21-01/270
Kaštijun d.o.o. , Pula Lupus zaštita d.o.o. , Varaždin DIT
usluga čuvanja imovine i osoba (zaštitarske usluge) u poslovnim objektima trgovačkog društva Kaštijun d.o.o. Pula na lokaciji ŽCGO Kaštijun 
Usluge 26.03.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/269
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Safege d.o.o. , Zagreb DIT
stručni nadzor i koordinator zaštite na radu II nad izgradnjom I faze dionice autoceste-obilaznica Novog Vinodolskog (7n km), Autocesta A7 Rupa-Rijeka-Žuta Lokva, dionica Selce-Novi Vinodolski 
Usluge 26.03.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/268
Čistoća d.o.o. , Split Korušce-metali d.o.o. , Split DIT
preuzimanje odvojeno prikupljenog ambalažnog otpada u okviru javne usluge 
Usluge 26.03.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/267
Općina Ivankovo , Ivankovo Krešo, obrt za građevinske radove, vl. Krešimir Sambol , Ivankovo DIT
sanacija zgrade za potrebe dnevnog boravka umirovljenika 
Radovi 26.03.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/266
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice , Zagreb Odvjetnik Inoslav Korinčić , Zaprešić DIT
usluga pripreme i provedbe post.jav.nabava i nabava potrebnih za realiz.projekta Optimiz.i pobolj.učinkovitosti radiol.dijagnostike u sust.zdravstva RH-Radiol.edukac.centar (UP.02.2.1.05.0001) 
26.03.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/265
Ministarstvo obrane , Zagreb Inkop International d.o.o. , Poznanovec DIT
nabava vojničkih čizama i ostale obuće za potrebe pripadnika OS RH 
Roba 25.03.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/264
Lučka uprava Ploče , Ploče JEL-TOM d.o.o. , Zagreb DIT
oprema za zaštitu mora od onečišćenja 
Roba 25.03.2021. 2.4.2021
UP/II-034-02
/21-01/263
Dom zdravlja Primorsko-goranske županije , Rijeka Domi professional j.d.o.o. , Zagreb DIT
usluge čišćenja zdravstvenih prostora i pripadajućih ureda i okoliša 
Usluge 24.03.2021. 24.3.2021
UP/II-034-02
/21-01/262
Grad Zagreb , Zagreb ZP Model-Educa d.o.o., Zagreb i Didacta d.o.o., Slavonski Brod DIT
nabava namještaja i opreme za područni objekt Osnovne škole Savski Gaj 
Roba 23.03.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/261
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb Ekonerg Institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o. , Zagreb DIT
izrada glavnog projekta rekonstrukcije sustava kondenzata u TE-TO Zagreb 
Usluge 23.03.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/260
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Elektro imber d.o.o. , Zagreb DIT
usluga izrade projektne dokumentacije za modernizaciju željezničke dionice Okučani–Vinkovci 
Usluge 23.03.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/259
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Sanac d.o.o. , Rugvica DIT
sječa granja i raslinja na trasama distribucijskih nadzemnih vodova za grupu područja Jug (grupa 1.) 
Usluge 23.03.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/258
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Sanac d.o.o. , Rugvica DIT
sječa granja i raslinja na trasama distribucijskih nadzemnih vodova za grupu područja Jug (grupa 7.) 
Usluge 23.03.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/257
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb Tehno-Elektro d.o.o. , Đakovo DIT
uvod DV 110 kV Obrovac-Zadar u TS Benkovac 
Radovi 23.03.2021. Postupak u tijeku