Javna objava odluka

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Dostava odluka: Sukladno odredbi članka 432. stavak 5. i 6. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.) Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije, a dostava se smatra obavljenom istekom dana javne objave.

Sukladno odredbi članka 171. stavak 4. i 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11., 83/11., 143/13. i 13/14.), koji Zakon se primjenjuje na postupke pokrenute do stupanja na snagu Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.), Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije, a dostava se smatra obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave.

Odluke objavljene na ovoj internetskoj stranici digitalni su oblik odluka Državne komisije, koje se u izvorniku čuvaju u spisu predmeta u Državnoj komisiji. U slučaju spora o sadržaju odluke koja je javno objavljena i izvornika odluke priloženog u spisu predmeta u pisanom obliku, mjerodavan je pisani izvornik odluke priložen u spisu predmeta Državne komisije.  

Objava Odluka u upravnom sporu: Sukladno odredbi članka 434. stavku 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.), Državna komisija odluke u upravnom sporu objavljuje na svojim internetskim stranicama bez anonimizacije.

Odluke u upravnom sporu objavljene na ovoj internetskoj stranici digitalni su oblik odluka Visokog upravnog suda, koje se u izvorniku čuvaju u spisu predmeta u Državnoj komisiji. U slučaju spora o sadržaju odluke koja je javno objavljena i izvornika odluke priloženog u spisu predmeta u pisanom obliku, mjerodavan je pisani izvornik odluke priložen u spisu predmeta Državne komisije.    
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Status Odluka Odluka suda
UP/II-034-02
/22-01/645
Koprivničko-križevačka županija , Koprivnica Lupus zaštita d.o.o. , Varaždin DIT
preventivna tjelesna zaštita osoba i imovine 
Usluge 23.09.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/644
Grad Zagreb , Zagreb Eptisa Adria d.o.o. , Zagreb DIT
stučni nadzor nad radovima cjelovite obnove oštećenja nastalih u potresu na objektu Gimnazije Tituša Brezovačkog-II faza 
Usluge 23.09.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/643
Grad Split , Split Lider Express d.o.o. , Gornje Sitno DIT
poštanske usluge 
Usluge 22.09.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/642
Grad Zagreb , Zagreb Siemens Energy d.o.o. , Zagreb DIT
izgradnja nadzorno upravljačkog centra odvodnje 
Radovi 22.09.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/641
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb Narodne novine d.d. , Zagreb DIT
jednogodišnja nabava sredstava za čišćenje i pomoćnih sredstava za pranje (grupa 4.) 
Roba 22.09.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/640
Zavod za hitnu medicinu Istarske županije , Pula-Pola Medicpro d.o.o. , Čakovec DIT
nabava medicinskog potrošnog materijala (grupa 2.) 
Roba 21.09.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/639
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb Briliant d.o.o. , Vinkovci DIT
rezervni dijelovi i usluga servisa za traktorske sitnilice, kranske kosilice, rotosjekače i snježne plugove (grupa 1.) 
Roba 21.09.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/638
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb AŽD Praha s.r.o. , Prag, Češka DIT
radovi na projektu osiguranja i modernizacije željezničko-cestovnih prijelaza (EU) 
Radovi 21.09.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/637
Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine , Zagreb Ericsson Nikola Tesla d.d. , Zagreb DIT
izrada aplikacije Registar zelene infrastrukture i digitalna baza projekata zelene infrastrukture 
Usluge 20.09.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/636
HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb Narodne novine d.d. , Zagreb DIT
nabava uredskog materijala (grupa 2.) 
Roba 19.09.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/635
Piškornica d.o.o. , Koprivnica AD CON d.o.o. , Zadar DIT
usluga nadzora nad izgradnjom RCGO Piškornica 
Usluge 19.09.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/634
Ministarstvo financija, Carinska uprava , Zagreb Infigo IS d.o.o. , Samobor DIT
održavanje i dodatni razvoj sustava SIEM 
Usluge 19.09.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/633
Grad Zagreb , Zagreb MS Ambulance d.o.o. , Velika Gorica DIT
motorna vozila (grupe 1. i 2.) 
Roba 19.09.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/632
Hrvatski zavod za javno zdravstvo , Zagreb Investinženjering d.o.o., , Zagreb DIT
usluga stručnog nadzora tijekom izvođenja radova cjelovite obnove zgrade na adresi Rockefellerova ulica 2, Zagreb 
Usluge 19.09.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/631
HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb Ingpro d.o.o. , Zagreb DIT
nabava uredskog materijala (grupa 1.) 
Roba 19.09.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/630
Klinička bolnica Dubrava , Zagreb Shimadzu d.o.o. , Zagreb DIT
mobilni RTG uređaj C luk za središnji OP blok 
Roba 16.09.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/629
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb Leadtech d.o.o. , Zagreb DIT
uvođenje tehničkog nadzora elemenata prijenosne mreže u TS Botinec 
Usluge 16.09.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/628
Općina Čaglin , Čaglin Ecolux d.o.o. , Višnjevac DIT
rekonstrukcija javne rasvjete 
Radovi 14.09.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/627
Državna geodetska uprava , Zagreb Neving d.o.o. , Zagreb DIT
radovi na obnovi zgrade Područnog ureda za katastar Sisak, Trg Hrvatskih branitelja 9, Sisak 
Radovi 14.09.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/626
Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet , Zagreb Guralp Systems Limited, Berkshire, Velika Britanija DIT
nabava seizmografa i druge seizmološke opreme za potrebe projekta "Razvoj mreže seizmoloških podataka" (grupa 1., 2., 3. i 7.) 
Roba 13.09.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/625
Hrvatske vode , Zagreb Siemens d.d. , Zagreb DIT
ugradnja mjernih uređaja na vodozahvatima 
Usluge 13.09.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/624
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Šare d.o.o. , Zemunik Donji DIT
materijal za izgradnju NN mreže na području TJ Zadar 
Roba 12.09.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/623
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb Končar-Inženjering d.o.o. , Zagreb DIT
preventivno, redovno i korektivno održavanje primarne i sekundarne elektroenergetske opreme u termoelektranama (grupa 6.) 
Usluge 12.09.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/622
Osječko-baranjska županija , Osijek ZP Gradnja d.o.o., Osijek, Cras d.o.o., Osijek i Elektrocentar Petek d.o.o., Ivanić Grad DIT
izgradnja objekta I. gimnazije Osijek, Osijek 
Radovi 12.09.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/621
Dom zdravlja Primorsko-goranske županije , Rijeka Cib Commerce d.o.o. , Buzet DIT
vozila za sanitetski prijevoz (8 komada) za potrebe Doma zdravlja Primorsko-goranske županije, Ispostava Rijeka (2022) 
Roba 12.09.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/620
Ministarstvo pravosuđa i uprave , Zagreb ZP Combis d.o.o., Zagreb i WYG Savjetovanje d.o.o., Zagreb DIT
usluga izrade centralnog sustava selekcije u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. 
Usluge 12.09.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/619
Zelenilo d.o.o. , Karlovac GPT Đurasek d.o.o. , Radovan DIT
nabava pogrebne opreme 
Roba 09.09.2022. 13.9.2022
UP/II-034-02
/22-01/618
Splitsko-dalmatinska županija , Split Čazmatrans promet d.o.o. , Čazma DIT
prijevoz učenika osnovnih škola na području Splitsko-dalmatinske županije (grupa 7.) 
Usluge 08.09.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/617
Klinička bolnica Merkur , Zagreb BIM projekt d.o.o. , Zagreb DIT
voditelj projekta građenja u cjelovitoj obnovi zgrade Kliničke bolnice Merkur 
Usluge 06.09.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/616
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Autobusni prijevoz Rusak, vl. Miljenko Rusak , Donja Dubrava DIT
prijevoz putnika autobusima i kombijima 
Usluge 06.09.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/615
Grad Dubrovnik , Dubrovnik Elektrokovina plus d.o.o. , Gornji Stupnik DIT
modernizacija javne rasvjete grada Dubrovnika 
Radovi 06.09.2022. 8.9.2022
UP/II-034-02
/22-01/614
Županijska uprava za ceste Zadarske županije , Zadar Ceste Zadarske županije d.o.o. , Zadar DIT
nabava i isporuka soli za posipanje županijskih i lokalnih cesta na području Zadarske županije 
Roba 05.09.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/613
Grad Našice , Našice Elektrokovina plus d.o.o. , Gornji Stupnik DIT
rekonstrukcija javne rasvjete na području Grada Našica 
Radovi 02.09.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/612
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Obrt za usluge u šumarstvu, vl. Drago Marjanović , Karlovac DIT
sječa granja i raslinja na trasama distribucijskih nadzemnih vodova za grupu područja Sjever 
Usluge 02.09.2022. 6.9.2022
UP/II-034-02
/22-01/611
Klinički bolnički centar Split , Split Srijem d.o.o. , Osijek DIT
rukavice III  
Roba 01.09.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/610
Grad Zagreb , Zagreb ZP Primus savjetovanje d.o.o., Zagreb i Primus Albania sh.p.k., Tirana, Albanija DIT
održavanje i nadogradnja sustava eVrtići 
Usluge 01.09.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/609
Općina Privlaka , Privlaka Optima LED, obrt za elektroinstalacije, vl. Marko Mešin , Knin DIT
energetska usluga provođenjem mjera poboljšanja energetske učinkovitosti sustava javne rasvjete Općine Privlaka 
Usluge 01.09.2022. 1.9.2022
UP/II-034-02
/22-01/608
Općina Pisarovina , Pisarovina Optima LED, obrt za elektroinstalacije, vl. Marko Mešin , Knin DIT
modernizacija javne rasvjete na području Općine Pisarovina-nabava lampi 
Usluge 01.09.2022. 2.9.2022
UP/II-034-02
/22-01/607
Hrvatska Lutrija d.o.o. , Zagreb AKD-Zaštita d.o.o. , Zagreb DIT
nabava ugradnje i održavanja sustava tehničke zaštite (grupa I.) 
Usluge 31.08.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/606
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu , Zagreb ZP Tip Zagreb d.o.o., Sveta Nedelja, Birodom d.o.o., Zagreb-Lučko i Zvibor d.o.o., Zagreb DIT
uredski materijal (grupa 2.) 
Roba 31.08.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/605
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu , Zagreb ZP Tip Zagreb d.o.o., Sveta Nedelja, Birodom d.o.o., Zagreb-Lučko i Zvibor d.o.o., Zagreb DIT
uredski materijal (grupa 1.) 
Roba 31.08.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/604
Lučka uprava Slavonski Brod Feliks regulacija d.o.o. , Slavonski Brod DIT
uređenje obale i rekonstrukcija plutajućeg objekta za potrebe putničkog pristaništa u Slavonskom Brodu 
Radovi 30.08.2022. 12.9.2022
UP/II-034-02
/22-01/603
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu , Zagreb ZP Tip Zagreb d.o.o., Sveta Nedelja, Birodom d.o.o., Zagreb-Lučko i Zvibor d.o.o., Zagreb DIT
uredski materijal (grupa 4.) 
Roba 30.08.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/602
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Ducis d.o.o. , Zagreb DIT
usluga najma privremenih razdvajajućih zaštitnih cestovnih sustava na Autocesti A3 Bregana-Zagreb-Lipovac 
Usluge 30.08.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/601
Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. , Karlovac ZP Kostak, komunalno in gradbeno podjetje d.d., Krško, Slovenija i Kostak-graditeljstvo tehnologija sirovine d.o.o., Zagreb DIT
projektiranje i izvođenje radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Babina gora 
Mješovita nabava 30.08.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/600
Rijeka sport d.o.o. , Rijeka Adria Sport Servis d.o.o. , Zagreb DIT
radovi na zamjeni sportske podloge na borilištu dvorane Dinko Lukarić u Rijeci 
Radovi 30.08.2022. 6.9.2022
UP/II-034-02
/22-01/599
Vodovod i kanalizacija d.o.o. , Split Energy Code d.o.o. , Zagreb DIT
aglomeracija Split-Solin; projektiranje i dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Stupe 
Radovi 30.08.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/598
Zavod za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije , Šibenik Medicpro d.o.o. , Čakovec DIT
medicinski potrošni materijal 
Roba 29.08.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/597
Dom zdravlja Osječko-baranjske županije , Osijek M.T.F. d.o.o. , Zagreb DIT
dentalni potrošni materijal (grupa 2.) 
Roba 29.08.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/596
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Ducis d.o.o. , Zagreb DIT
usluga najma privremene razdvajajuće ograde (New Jersey) 
Usluge 29.08.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/595
Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije , Dubrovnik Medicpro d.o.o. , Čakovec DIT
medicinski potrošni materijal 
Roba 29.08.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/594
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu , Zagreb Ingpro d.o.o. , Zagreb DIT
uredski materijal (grupa 4.) 
Roba 26.08.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/593
Zagrebačka županija , Zagreb ZP Geoekspert d.o.o., Zagreb i Centar građevinskog fakulteta, Zagreb DIT
izrada projektne dokumentacije sanacije klizišta na ŽC 3005 (hitno obnavljanje pogođenih prirodnih područja kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla) 
Usluge 26.08.2022. 6.9.2022
UP/II-034-02
/22-01/592
Zagrebačka županija , Zagreb Slavonija bus d.o.o. , Novi Grad DIT
prijevoz putnika u cestovnom prometu na području Zagrebačke županije 
Usluge 26.08.2022. 29.8.2022
UP/II-034-02
/22-01/591
Dom zdravlja Osječko-baranjske županije , Osijek Sanitaria dental d.o.o. , Zagreb DIT
dentalni potrošni materijal (grupa 2.) 
Roba 25.08.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/590
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice , Zagreb ZP Odgovor j.d.o.o., Zagreb i I.B. Obrt za poslovno savjetovanje, Zdenci Brdovečki DIT
usluge admin.upravljanja projektima, te izrada DON-ova i poziva na dost.ponuda za provođe.post.jav.nabava i nabava za realiz.projekata broj KK.01.1.1.09.0024, KK.01.1.1.09.0025 i KK.01.1.1.09.0023 (grupe: 2., 3. i 4.) 
Usluge 23.08.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/589
Sveučilište u Zagrebu , Zagreb ZP Odvjetničko društvo Šunić i partneri j.t.d., Zagreb i PDM savjetovanje d.o.o., Zagreb DIT
usluga upravljanja EU projektom „Cjelovita obnova zgrade oštećene potresom na Trgu Republike Hrvatske 14 u Zagrebu“ i administracija 
Usluge 22.08.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/588
VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o. , Novi Vinodolski IKOM Industrija komunalne opreme i mjerila d.d. , Zagreb DIT
nabava novih vodomjera i opreme za daljinsko očitavanje 
Roba 22.08.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/587
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb ELKA d.o.o. , Zagreb DIT
DV Konjsko-Krš-Pađene-Brinje nabava vodiča i elektroopreme 
Roba 22.08.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/586
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb Elektro Merkur d.o.o. , Rijeka DIT
DV Konjsko-Krš-Pađene-Brinje nabava vodiča i elektroopreme 
Roba 22.08.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/585
Grad Zagreb , Zagreb A1 Hrvatska d.o.o. , Zagreb DIT
elektroničke komunikacijske usluge u nepokretnoj mreži 
Usluge 22.08.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/584
Grad Zagreb , Zagreb Quadriga projekt d.o.o. , Velika Gorica DIT
usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji konstrukcije zgrade Muzeja za umjetnost i obrt 
Usluge 22.08.2022. 26.8.2022
UP/II-034-02
/22-01/583
HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb INEL-Montaža d.o.o. , Zagreb DIT
obnova na zgradi nakon potresa-PU 44000 Sisak, Antuna i Stjepana Radića 29 
Radovi 22.08.2022. 24.8.2022
UP/II-034-02
/22-01/582
Primorsko-goranska županija , Rijeka Dvokut Ecro d.o.o. , Zagreb DIT
nabava usluge izrade Studije analize prostora morskog područja u EU Projektu ARGOS 
Usluge 22.08.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/581
Klinička bolnica Dubrava , Zagreb Medial d.o.o. , Zagreb DIT
nabava medicinske opreme za preoperativnu obradu i liječenje bolesnika s farmakorezistentnom epilepsijom (grupe: 1. i 2.) 
Roba 19.08.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/580
Lučka uprava Rijeka , Rijeka Technital S.p.A. , Verona, Italija DIT
izrada idejnog rješenja i studije utjecaja na okoliš, izrada idejnih i glavnih projekata i ishođene lokacijske i građevinske dozvole za proširenje Praškog pristaništa u luci Rijeka 
Usluge 17.08.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/579
Grad Dubrovnik , Dubrovnik TEP d.o.o. , Sveti Križ Začretje DIT
modernizacija javne rasvjete grada Dubrovnika 
Radovi 17.08.2022. 24.8.2022
UP/II-034-02
/22-01/578
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb ZP Bedrock d.o.o., Split i ELKA d.o.o., Zagreb DIT
nabava vodiča i elektromontažnog materijala za revitalizaciju DV 220 kV Senj – Melina 
Roba 16.08.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/577
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb Tim kabel d.o.o. , Sesvete DIT
DV Konjsko-Krš-Pađene-Brinje nabava vodiča i elektroopreme 
Roba 16.08.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/576
Ministarstvo obrane , Zagreb Kodeks d.o.o. , Zagreb DIT
IP telefonski sustav-Faza I 
Roba 16.08.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/575
Ministarstvo znanosti i obrazovanja , Zagreb ZP Mreža znanja d.o.o., Zagreb i WYG Savjetovanje d.o.o., Zagreb DIT
vanjske stručne usluge za provedbu mapiranja za nova područja u sklopu projekta Znanstveno i tehnologijsko predviđanje 
Usluge 16.08.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/574
VG Vodoopskrba d.o.o. , Velika Gorica Kemokop d.o.o. , Dugo Selo DIT
usluga preuzimanja i daljnje obrade otpada (KB 19 08 05), muljevi od obrade komunalnih otpadnih voda 
Usluge 16.08.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/573
Opća i veteranska bolnica Hrvatski ponos Knin , Knin Medical Intertrade d.o.o. , Sveta Nedelja DIT
ostali medicinski potrošni materijali (grupa 4.) 
Roba 16.08.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/572
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice , Varaždinske Toplice Bilić-Erić d.o.o. , Sesvete DIT
zaštitarske službe 
Usluge 12.08.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/571
Vodovod Dubrovnik d.o.o. , Dubrovnik P.G.P. d.o.o. , Zagreb DIT
izgradnja, rekonstrukcija i sanacija na sustavu javne vodoopskrbe te sanacija na sustavu odvodnje (Tender 2) za projekt sufinanciran od EU razvoj vodno-komunalne infrastrukture Dubrovnik (grupe 2.3 i 2.4) 
Radovi 12.08.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/570
Energo Metan d.o.o. , Samobor Koncepting d.o.o , Vukovar DIT
ultrazvučni plinomjeri 
Roba 12.08.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/569
Hrvatska Lutrija d.o.o. , Zagreb Forscope a.s. , Brno, Češka Republika DIT
nabava Microsoft produkata za centralne servere 
Roba 12.08.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/568
Općina Ražanac , Ražanac Random d.o.o. , Split DIT
rekonstrukcija javne rasvjete na području Općine Ražanac 
Radovi 12.08.2022. 5.9.2022
UP/II-034-02
/22-01/567
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Safege d.o.o. , Zagreb DIT
usluga nadzora radova na obnovi dionice Zagreb Zapadni kolodvor–Zagreb Glavni kolodvor 
Usluge 11.08.2022. 22.9.2022
UP/II-034-02
/22-01/566
Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik , Dubrovnik RKS energo opreme d.o.o , Osijek DIT
nabava usluga izrade digitalnih obrazovnih sadržaja za učenje po novom strukovnom kurikulumu i digitalnih priručnika za programe cjeloživotnog učenja 
Usluge 11.08.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/565
Hrvatski zavod za javno zdravstvo , Zagreb Guinea d.o.o. , Vitez, Bosna i Hercegovina DIT
nabava i implementacija informacijskog sustava CroDiab registar za dijabetes na IKT podsustavu NAJSa v2 na CDU 
Roba 11.08.2022. 22.9.2022
UP/II-034-02
/22-01/564
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb Končar-Inženjering d.o.o. , Zagreb DIT
preventivno, redovno i korektivno održavanje primarne i sekundarne elektroenergetske opreme u termoelektranama (grupa 2.) 
Usluge 10.08.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/563
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb Končar-Inženjering d.o.o. , Zagreb DIT
preventivno, redovno i korektivno održavanje primarne i sekundarne elektroenergetske opreme u termoelektranama (grupa 3.) 
Usluge 10.08.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/562
Grad Ilok , Ilok Krešo, obrt za građevinske radove, vl. Krešimir Sambol , Ivankovo DIT
izgradnja dječjih igrališta 2022. godine 
Radovi 10.08.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/561
Grad Varaždin , Varaždin T&H invest d.o.o. , Varaždin DIT
sanacija zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji gospodarska zona Brezje 
Radovi 10.08.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/560
Klinički bolnički centar Rijeka , Rijeka Srijem d.o.o. , Osijek DIT
rukavice za potrebe zaštite tijekom epidemije koronavirusa (grupa 12.) 
Roba 09.08.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/559
Plinacro d.o.o. , Zagreb Lukvel d.o.o. , Zagreb DIT
izrada investicijskog zahtjeva za interkonekcijski plinovod Hrvatska-Slovenija (Lučko-Zabok-Rogatec) 
Usluge 09.08.2022. 24.8.2022
UP/II-034-02
/22-01/558
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb Elektrocentar Petek d.o.o. , Ivanić-Grad DIT
preventivno, redovno i korektivno održavanje primarne i sekundarne elektroenergetske opreme u termoelektranama (grupa 5.) 
Usluge 09.08.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/557
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb Elektrocentar Petek d.o.o. , Ivanić-Grad DIT
preventivno, redovno i korektivno održavanje primarne i sekundarne elektroenergetske opreme u termoelektranama (grupa 1.) 
Usluge 09.08.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/556
Vodovod i kanalizacija d.o.o. , Split ZP Cestar d.o.o., Split i Innecto d.o.o., Sinj DIT
projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split-Solin; optimalizacija spoja sustava odvodnje sjevernog sliva s rekonstrukcijom i dogradnjom sustava vodoopskrbe i odvodnje grada Splita 
Radovi 09.08.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/555
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Ovan d.o.o. , Zagreb DIT
uređaj za osiguranje ŽCP-a s kontrolnim signalima 
Roba 09.08.2022. 20.9.2022
UP/II-034-02
/22-01/554
Splitsko-dalmatinska županija , Split L.M.D.Travel j.d.o.o. , Makarska DIT
prijevoz učenika na području Splitsko-dalmatinske županije (grupa 2.) 
Usluge 09.08.2022. 22.9.2022
UP/II-034-02
/22-01/553
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb ZP Geoprojekt d.d., Split, Mobilita Evolva d.o.o., Zagreb i BBD-Bridge&Bulding Design d.o.o., Zagreb DIT
izrada idejnog projekta, procjene utjecaja zahvata na okoliš, studije opravdanosti i ishođenje lokacijske dozvole za izgradnju autoceste A1 Zagreb-Split-Dubrovnik, sektor Metković-Dubrovnik 
Usluge 09.08.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/552
Splitsko-dalmatinska županija , Split Family Bus Service d.o.o. , Veliko Brdo DIT
prijevoz učenika na području Splitsko-dalmatinske županije (grupa 4.) 
Usluge 09.08.2022. 21.9.2022
UP/II-034-02
/22-01/551
Grad Zagreb , Zagreb Europapier Adria d.o.o. , Sesvete DIT
uredski materijal-papir za ispis i kopiranje te ostala papirna konfekcija 
Roba 09.08.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/550
Grad Osijek , Osijek Zuber d.o.o. , Višnjevac DIT
izvođenje radova izgradnje zgrade IT poslovnog centra u Osijeku 
Radovi 09.08.2022. 20.9.2022
UP/II-034-02
/22-01/549
Grad Osijek , Osijek ZP Projekrgradnja plus d.o.o., Gornja Vrba i Osijek-Koteks d.d., Osijek DIT
izvođenje radova izgradnje zgrade IT poslovnog centra u Osijeku 
Radovi 09.08.2022. 20.9.2022
UP/II-034-02
/22-01/548
Uprava za ceste Osječko-baranjske županije , Osijek Gravia d.o.o. , Osijek DIT
rekonstrukcija lokalne ceste LC 44013, dionica ŽC 4031 (Kapelna) – Krunoslavlje u dužini od 5,100 km 
Radovi 08.08.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/547
Grad Zagreb , Zagreb PRONING DHI d.o.o. , Zagreb DIT
izrada studije izvodljivosti, studije o utjecaju na okoliš i aplikacije za prijavu projekta "Projekt Zagreb" za sufinanciranje iz EU fondova 
Usluge 08.08.2022. 31.8.2022
UP/II-034-02
/22-01/546
Županijska bolnica Čakovec , Čakovec Phoenix farmacija d.o.o. , Zagreb DIT
reagensi, testovi i potrošni materijal za Odjel medicinsko-biokemijskog laboratorija (grupa VIII) 
Roba 08.08.2022. Postupak u tijeku