Javna objava odluka

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Dostava odluka: Sukladno odredbi članka 432. stavak 5. i 6. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.) Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije, a dostava se smatra obavljenom istekom dana javne objave.

Sukladno odredbi članka 171. stavak 4. i 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11., 83/11., 143/13. i 13/14.), koji Zakon se primjenjuje na postupke pokrenute do stupanja na snagu Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.), Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije, a dostava se smatra obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave.

Odluke objavljene na ovoj internetskoj stranici digitalni su oblik odluka Državne komisije, koje se u izvorniku čuvaju u spisu predmeta u Državnoj komisiji. U slučaju spora o sadržaju odluke koja je javno objavljena i izvornika odluke priloženog u spisu predmeta u pisanom obliku, mjerodavan je pisani izvornik odluke priložen u spisu predmeta Državne komisije.  

Objava Odluka u upravnom sporu: Sukladno odredbi članka 434. stavku 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.), Državna komisija odluke u upravnom sporu objavljuje na svojim internetskim stranicama bez anonimizacije.

Odluke u upravnom sporu objavljene na ovoj internetskoj stranici digitalni su oblik odluka Visokog upravnog suda, koje se u izvorniku čuvaju u spisu predmeta u Državnoj komisiji. U slučaju spora o sadržaju odluke koja je javno objavljena i izvornika odluke priloženog u spisu predmeta u pisanom obliku, mjerodavan je pisani izvornik odluke priložen u spisu predmeta Državne komisije.    
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Status Odluka Odluka suda
UP/II-034-02
/21-01/897
Općina Satnica Đakovačka , Satnica Đakovačka ZP Centrogradnja d.o.o., Đakovo i Grapa d.o.o., Osijek DIT
pješačka staza zapadne strane ulica bana Josipa Jelačića i Ante Starčevića u Satnici Đakovačkoj 
Radovi 27.09.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/896
Klinički bolnički centar Osijek , Osijek Saponia d.d. , Osijek DIT
sredstva za čišćenje i održavanje higijene (grupa B) 
Roba 27.09.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/895
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Sanac d.o.o. , Rugvica DIT
sječa granja i raslinja na trasama distribucijskih nadzemnih vodova za grupu područja Istok (grupa 5.) 
Usluge 27.09.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/894
Općina Sračinec , Sračinec Gradatin d.o.o. , Sesvete DIT
oprema-komposteri 
Roba 27.09.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/893
Osnovna škola Ivan Goran Kovačić , Velika Promet građenje d.o.o. , Požega DIT
obnova krovišta OŠ "Ivan Goran Kovačić", Velika 
Radovi 27.09.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/892
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb MI Maris d.o.o. , Ivanić Grad DIT
izvođenje radova na instalaciji centralnog grijanja 
Radovi 27.09.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/891
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Trames d.o.o. , Dubrovnik DIT
nadzor nad izvođenjem radova izgradnje obilaznice Preloga 
Usluge 27.09.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/890
Centar za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači , Split ZP from city to city j.d.o.o., Solin i Dalmacija bus d.o.o., Split DIT
usluga prijevoza korisnika (odraslih osoba s invaliditetom) Centra za odgoj i obrazovanje „Juraj Bonači“ – Split. 
Usluge 24.09.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/889
Općina Dugopolje , Dugopolje Marin Expert d.o.o. , Dugopolje DIT
oprema i ugradnja kuhinje za dječji vrtić 
Roba 24.09.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/888
Klinika za ortopediju Lovran , Lovran Lohmann & Rauscher d.o.o. , Zagreb DIT
kupnja i isporuka medicinskog potrošnog materijala 2 (grupe 24. i 27.) 
Roba 23.09.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/887
Financijska agencija , Zagreb Hrvatski Telekom d.d. , Zagreb DIT
usluge mrežnog povezivanja uz uspostavu podatkovnih virtualnih privatnih mreža i uspostave udaljenog pristupa 
Usluge 23.09.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/886
Hrvatske vode , Zagreb Jet-set d.o.o. , Vrbanja DIT
nabava usluga-Prijevoz i zbrinjavanje građevinskog i drugog otpada s k.č.br. 11446-2 u k.o. Osijek 
Usluge 23.09.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/885
Klinika za dječje bolesti Zagreb , Zagreb Medika d.d. , Zagreb DIT
potrošni medicinski i nemedicinski sitan inventar (grupa 15.) 
Roba 22.09.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/884
Opća bolnica Pula , Pula-Pola Medika d.d. , Zagreb DIT
sanitetski i zavojni materijal, zaštitna konfekcija, pelene (grupa 33.) 
Roba 22.09.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/883
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb Elektro Merkur d.o.o. , Rijeka DIT
nabava HTLS vodiča, ovjesne i spojne opreme DV 110 kV Obrovac-Zadar; dionica Benkovac-Zadar 
Roba 22.09.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/882
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost , Zagreb A1 Hrvatska d.o.o. , Zagreb DIT
nabava telekomunikacijskih usluga u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži 
Usluge 22.09.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/881
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb Inženjering za naftu i plin d.o.o. , Zagreb DIT
izrada glavnog projekta rekonstrukcije sustava kondenzata u TE-TO Zagreb 
Usluge 21.09.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/880
Hrvatska banka za obnovu i razvitak , Zagreb Consultants d.o.o. , Dubrovnik DIT
pružanje usluga tehničke pomoći–savjetodavnih usluga javnom sektoru jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave 
Usluge 21.09.2021. 23.9.2021
UP/II-034-02
/21-01/879
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb Telur d.o.o. , Zagreb DIT
nabava HTLS vodiča, ovjesne i spojne opreme DV 110 kV Obrovac-Zadar; dionica Benkovac-Zadar 
Roba 21.09.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/878
Vodovod i kanalizacija d.o.o. , Split ZP Institut IGH d.d., Zagreb i Eptisa Adria d.o.o., Zagreb DIT
projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split-Solin usluge nadzora nad gradnjom za ugovore 1-6 (UPOV, mreža i SDNU) 
Usluge 21.09.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/877
Splitsko-dalmatinska županija , Split SGM Informatika d.o.o. , Split DIT
računala i računalna oprema 
Roba 21.09.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/876
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Siemens d.d. , Zagreb DIT
kompaktne daljinske stanice 
Roba 20.09.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/875
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb ZP Dalekovod d.d., Zagreb i Victor Energy d.o.o., Zagreb DIT
KB 2x110 kV EL-TO – Stenjevec 
Radovi 20.09.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/874
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb ZP Brodomerkur energetika d.o.o., Split i Tim Kabel d.o.o., Sesvete DIT
nabava HTLS vodiča, ovjesne i spojne opreme DV 110 Kv Obrovac-Zadar; dionica Benkovac-Zadar 
Roba 20.09.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/873
Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije , Dubrovnik Medical Intertrade d.o.o. , Sveta Nedelja DIT
medicinski potrošni materijal 
Roba 20.09.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/872
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Siemens d.d. , Zagreb DIT
prekidači za 20(10) kV nadzemne mreže (grupe: 1., 2. i 3.) 
Roba 20.09.2021. 24.9.2021
UP/II-034-02
/21-01/871
Koprivničko-križevačka županija , Koprivnica WYG savjetovanje d.o.o. , Zagreb DIT
usluga provedbe stručnog usavršavanja i savjetovanja nastavnika te razvoja vještina učenika (grupa 3.) 
Usluge 17.09.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/870
Hrvatske vode , Zagreb Ambra Water Solutions d.o.o. , Kastav DIT
projektiranje i izgradnja UPOV-a Brod Moravice 1800 ES 
Mješovita nabava 17.09.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/869
Hrvatske vode , Zagreb Ambra Water Solutions d.o.o. , Kastav DIT
projektiranje i izgradnja UPOV-a Fužine 2400 ES 
Mješovita nabava 17.09.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/868
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb Eccos-Inženjering d.o.o. , Zagreb DIT
nabava opreme za obračunska i kontrolna mjerenja i kvalitetu električne energije 
Roba 16.09.2021. 21.9.2021
UP/II-034-02
/21-01/867
Vodovod Dubrovnik d.o.o. , Dubrovnik Trames d.o.o. , Dubrovnik DIT
upravljanje projektom za projekt sufinanciran od EU razvoj vodno-komunalne infrastrukture Dubrovnik (Tender 12) 
Usluge 16.09.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/866
Vodovod Dubrovnik d.o.o. , Dubrovnik Građevinski laboratorij d.o.o. , Osijek DIT
upravljanje projektom za projekt sufinanciran od EU razvoj vodno-komunalne infrastrukture Dubrovnik (Tender 12) 
Usluge 15.09.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/865
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Dalekovod d.d. , Zagreb DIT
ugradnja OPGW kabela od TS 110-X kV Ivanić do TS 35-10 kV Čazma 
Radovi 15.09.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/864
Općina Malinska-Dubašnica , Malinska Veritas Esco d.o.o. , Split DIT
rekonstrukcija sustava javne rasvjete Općine Malinska-Dubašnica 
Radovi 15.09.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/863
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice , Zagreb Johnson & Johnson S.E. d.o.o. , Zagreb DIT
endoproteze za potrebe Klinike za traumatologiju KBC Sestre milosrdnice 
Roba 15.09.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/862
Županijska uprava za ceste Požeško-slavonske županije , Požega Promet građenje d.o.o. , Požega DIT
izgradnja propusta preko potoka Stražemanka u naselju Biškupci na ŽC 4101 
Radovi 14.09.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/861
Općina Čavle , Čavle SGM Informatika d.o.o. , Split DIT
računalna oprema za multimedijalni vodič 
Roba 14.09.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/860
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Geoprojekt d.d. , Split DIT
izrada idejnog projekta, procjene utjecaja zahvata na okoliš, studije opravdanosti i ishođenje lokacijske dozvole za izgradnju autoceste A1 Zagreb-Split-Dubrovnik, sektor Metković-Dubrovnik 
Usluge 14.09.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/859
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Turković d.o.o. , Velika Gorica DIT
usluga održavanja autocesta u zimskom periodu (grupa IX) 
Usluge 13.09.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/858
Općina Brodski Stupnik , Brodski Stupnik Elcom grupa d.o.o. , Slavonski Brod DIT
izgradnja Poljoprivredno-poduzetničkog inkubatora Brodski Stupnik 
Radovi 13.09.2021. 20.9.2021
UP/II-034-02
/21-01/857
Sveučilište u Zagrebu , Zagreb Institut IGH d.d. , Zagreb DIT
izrada projektne i tehničke dokumentacije za zahvat obnove zgrade potresom oštećene zgrade Sveučilišta u Zagrebu i Pravnog fakulteta na adresi Trg Republike Hrvatske 14 u Zagrebu 
Usluge 13.09.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/856
Čistoća i zelenilo d.o.o. , Knin INA-Industrija nafte d.d. , Zagreb DIT
nabava goriva 
Roba 13.09.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/855
Piškornica d.o.o. , Koprivnica Aquatis a.s. , Brno, Češka Republika DIT
projektiranje i izvođenje radova na izgradnji Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske Piškornica 
Usluge 13.09.2021. 17.9.2021
UP/II-034-02
/21-01/854
Agencija za lijekove i medicinske proizvode Omega software d.o.o. , Zagreb DIT
aplikacija za izračun najviše dozvoljene cijene lijeka (ICL) 
Usluge 13.09.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/853
Ministarstvo unutarnjih poslova , Zagreb Ured ovlaštenog arhitekta Jurica Hajdarović , Varaždin DIT
izrada projekta obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade i Policijske postaje Zagreb (Centar) oštećene u potresu 
Usluge 13.09.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/852
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Rencon d.o.o. , Osijek DIT
izrada idejnog projekta, procjene utjecaja zahvata na okoliš, studije opravdanosti i ishođenje lokacijske dozvole za izgradnju autoceste A1 Zagreb-Split-Dubrovnik, sektor Metković-Dubrovnik 
Usluge 13.09.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/851
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice , Zagreb Pharmacia laboratorij d.o.o. , Zagreb DIT
endoproteze za potrebe Klinike za traumatologiju KBC Sestre milosrdnice 
13.09.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/850
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice , Zagreb Lima O.I. d.o.o. , Zagreb DIT
endoproteze za potrebe Klinike za traumatologiju KBC Sestre milosrdnice 
Roba 13.09.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/849
Općina Malinska-Dubašnica , Malinska K2 d.o.o. , Rijeka DIT
rekonstrukcija sustava javne rasvjete Općine Malinska-Dubašnica 
Radovi 13.09.2021. 20.9.2021
UP/II-034-02
/21-01/848
Sveučilište u Zagrebu , Zagreb UPI-2M d.o.o. , Zagreb DIT
izrada projektne i tehničke dokumentacije za zahvat obnove zgrade potresom oštećene zgrade Sveučilišta u Zagrebu i Pravnog fakulteta na adresi Trg Republike Hrvatske 14 u Zagrebu 
Usluge 13.09.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/847
Općinski sud u Karlovcu , Karlovac Zvibor d.o.o. , Zagreb DIT
uredski materijal 
Roba 09.09.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/846
Unikom d.o.o. , Osijek Norma d.o.o. , Vukovar DIT
asfalt i bitumen 
Roba 09.09.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/845
KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. , Rijeka Teh-projekt Energetika d.o.o. , Rijeka DIT
okvirni sporazum za redovno i interventno održavanje tlačnih posuda i servisiranje uređaja na objektima na teritorijalnom području nadležnosti Naručitelja u razdoblju od dvije godine 
Usluge 08.09.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/844
Lučka uprava Novalja , Novalja G.A.M.I.K. d.o.o. , Podstrana DIT
postavljanje pontona u Luci Novalja 
Radovi 08.09.2021. 10.9.2021
UP/II-034-02
/21-01/843
Klinički bolnički centar Osijek , Osijek Meteor Grupa-Labud d.o.o. , Zagreb DIT
sredstva za čišćenje i održavanje higijene (grupa B i D) 
Roba 07.09.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/842
Opća bolnica Bjelovar , Bjelovar Medical Intertrade d.o.o. , Sveta Nedelja DIT
medicinski potrošni materijal za laboratorij (grupa 13.D.2.) 
Roba 07.09.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/841
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Elektronički računi d.o.o. , Zagreb DIT
usluge informacijskog posrednika 
Usluge 07.09.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/840
Opća bolnica Dr. Ivo Pedišić , Sisak Medical Intertrade d.o.o. , Sveta Nedelja DIT
lijekovi po interventnom uvozu i ostali lijekovi (grupa 12.) 
Roba 07.09.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/839
Ministarstvo pravosuđa i uprave , Zagreb Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu , Zagreb DIT
usluge vanjskih stručnjaka za provedbu aktivnosti izrade analize sustava medijacije u Republici Hrvatskoj po granama prava u okviru projekta „Unaprjeđenje sustava sudskog mirenja“ (grupe: 1., 2., 4., 5., 6., 9. i 10.) 
Usluge 06.09.2021. 7.9.2021
UP/II-034-02
/21-01/838
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost , Zagreb Connect energy j.d.o.o. , Zagreb DIT
usluge voditelja projekta na projektu sanacije jame Sovjak 
Usluge 06.09.2021. 10.9.2021
UP/II-034-02
/21-01/837
Općina Viškovo , Viškovo Prehnit d.o.o. , Zagreb DIT
izmjera objekata na području dijela Općine Viškovo za razdoblje od 2 (dvije) godine 
Usluge 06.09.2021. 21.9.2021
UP/II-034-02
/21-01/836
Općina Viškovo , Viškovo Geoprojekt d.d. , Opatija DIT
izmjera objekata na području dijela Općine Viškovo za razdoblje od 2 (dvije) godine 
Usluge 06.09.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/835
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Elektrocentar Petek d.o.o. , Ivanić-Grad DIT
izvođenje elektromontažnih radova na ugradnji sumarnih mjerenja i koncentratora u TS 10(20)/0,4 kV 
Radovi 06.09.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/834
Grad Dubrovnik , Dubrovnik Prvi treptač d.o.o. , Split DIT
javna rasvjeta u Mokošici Ulica put na more i Staro selo 
Radovi 06.09.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/833
Grad Bjelovar , Bjelovar Novi stan d.o.o. , Garešnica DIT
izgradnja i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada Grada Bjelovara 
Mješovita nabava 06.09.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/832
Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA , Zadar Papar d.o.o. , Zagreb DIT
uspostava i umrežavanje inovativnog IT sustava za implementaciju teritorijalnog brenda 
Usluge 06.09.2021. 9.9.2021
UP/II-034-02
/21-01/831
Moslavina d.o.o. , Kutina ATO inženjering d.o.o. , Osijek DIT
uspostava nadzorno upravljačkog sustava (NUS) vodoopskrbe i odvodnje u okviru EU sufinanciranog projekta poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Kutina 
Usluge 06.09.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/830
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb Bilavčić d.o.o. , Đulovac DIT
izvođenje šumarskih radova pridobivanja drva iz šume, uzgajanja šuma i zaštite šuma od štetnih organizama 
Radovi 03.09.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/829
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb Šuma Šugić, vl. Jozo Šugić , Pakrac DIT
izvođenje šumarskih radova pridobivanja drva iz šume, uzgajanja šuma i zaštite šuma od štetnih organizama 
Radovi 03.09.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/828
Grad Vukovar , Vukovar Slavonija bus d.o.o. , Novi Grad DIT
prijevoz učenika osnovnih škola grada Vukovara 
Usluge 03.09.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/827
INA-Industrija nafte d.d. , Zagreb - DIT
rezervni dijelovi za plinske motore Waukesha 
Roba 03.09.2021. Odluka
UP/II-034-02
/21-01/826
Splitsko-dalmatinska županija , Split Bonavia d.o.o. , Split DIT
prijevoz učenika osnovnih škola na području Splitsko-dalmatinske županije (61 grupa) 
Usluge 03.09.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/825
Komunalno poduzeće d.o.o. , Križevci O-K-TEH d.o.o. , Zagreb DIT
nabava cestovne čistilice 
Roba 02.09.2021. 10.9.2021
UP/II-034-02
/21-01/824
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti , Zagreb ZP ing4studio d.o.o., Zagreb i Toding d.o.o., Zagreb DIT
izrada projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu Palače Drašković u Zagrebu, Opatička 18 
Usluge 02.09.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/823
Grad Koprivnica , Koprivnica Vincek d.o.o. , Jalkovec DIT
poseban prijevoz djece s teškoćama u razvoju (grupa B) 
Usluge 02.09.2021. 7.9.2021
UP/II-034-02
/21-01/822
Grad Koprivnica , Koprivnica Vincek d.o.o. , Jalkovec DIT
poseban prijevoz djece s teškoćama u razvoju (grupa A) 
Usluge 02.09.2021. 7.9.2021
UP/II-034-02
/21-01/821
Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije , Čakovec MS Ambulance d.o.o. , Velika Gorica DIT
vozila za sanitetski prijevoz - kom 2 
Roba 01.09.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/820
Javna ustanova Nacionalni park Brijuni , Fažana Autodubrava d.o.o. , Zagreb DIT
nabava elektrovozila 
Roba 01.09.2021. 2.9.2021
UP/II-034-02
/21-01/819
Piškornica d.o.o. , Koprivnica Geotehnika d.o.o. , Selca DIT
projektiranje i izvođenje radova na izgradnji Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske Piškornica 
Usluge 01.09.2021. 27.9.2021
UP/II-034-02
/21-01/818
Općina Bebrina , Bebrina Cito d.o.o. , Slavonski Brod DIT
izgradnja pješačko-biciklističke staze u naselju Kaniža-Savska ulica 
Radovi 01.09.2021. 8.9.2021
UP/II-034-02
/21-01/817
Ministarstvo financija, Porezna uprava , Zagreb Primus savjetovanje d.o.o. , Zagreb DIT
održavanje komunikacijske infrastrukture GAS sustava i održavanje i razvoj GAS Software 
Usluge 01.09.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/816
Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb i Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb Tehno-Elektro d.o.o. , Đakovo DIT
izmještanje DV 110 kV Crikvenica-Vrataruša i DV 220 kV Senj-Melina na autocesti A7 Križišće-Žuta Lokva, dionica Selce-Novi Vinodolski, I faza-obilaznica Novi Vinodolski 
Radovi 01.09.2021. 3.9.2021
UP/II-034-02
/21-01/815
Državni zavod za statistiku , Zagreb Exactum IT d.o.o. , Zagreb DIT
nabava licenci za informatičke sigurnosne programe (grupa 4.) 
Roba 01.09.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/814
Javna ustanova Lučka uprava Vukovar , Vukovar Growth strategies d.o.o. , Zagreb DIT
Projekt Dionysus-izrada Plana razvoja luke Vukovar 
Usluge 01.09.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/813
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb Sigurnost d.o.o. , Osijek DIT
zaštitarske usluge u Direkciji društva HŠ d.o.o. 
Usluge 31.08.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/812
Medicinska škola Varaždin , Varaždin Speranza d.o.o. , Zagreb DIT
organizacija stručnih usavršavanja i studijskih putovanja  
Usluge 31.08.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/811
Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. , Zaprešić Hrvatski zavod za javno zdravstvo , Zagreb DIT
usluge u vezi s analizom i ispitivanjem voda  
Usluge 31.08.2021. 7.9.2021
UP/II-034-02
/21-01/810
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Tehno-Elektro d.o.o. , Đakovo DIT
autocesta A5, Beli Manastir Osijek Svilaj, sektor i dionica 2, Beli Manastir-Osijek, Faza II. Elektroenergetsko napajanje trase autoceste 
Radovi 31.08.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/809
Ministarstvo poljoprivrede , Zagreb IGEA d.o.o. , Varaždin DIT
uspostava GeoPortala informacijskog sustava poljoprivrede za potrebe ispunjenja INSPIRE_NIPP obaveza 
Usluge 31.08.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/808
Vodovod d.o.o. , Zadar Elektrokovina Adria d.o.o. , Split DIT
rekonstrukcija CS Dolac 
Radovi 30.08.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/807
Grad Osijek , Osijek Lonja-Strug d.d. , Kutina DIT
izvođenje radova za potrebe realizacije projekta „Izgradnja podvožnjaka u Ulici sv.L.B.Mandića u Osijeku“ 
Radovi 30.08.2021. 2.9.2021
UP/II-034-02
/21-01/806
Grad Požega , Požega Audio Video Consulting d.o.o. , Lučko DIT
nabava robe-unutarnje uređenje i opremanje Centra za posjetitelje “Požeška kuća” i Gradskog muzeja Požega u projektu Požeške bolte (grupa 1.) 
Roba 30.08.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/805
Đakovački vodovod d.o.o. , Đakovo RIKO d.o.o. , Ljubljana, Slovenija DIT
izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Semeljci 
Radovi 30.08.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/804
Grad Zagreb , Zagreb Ericsson Nikola Tesla d.d. , Zagreb DIT
održavanje komunikacijskih uređaja, instalacija i opreme 
Usluge 30.08.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/803
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb ZP Geoprojekt d.d., Split i Krebs+Kiefer International GmbH, Darmstadt, Njemačka DIT
kompletni nadzor nad izgradnjom državne ceste DC10 dionica Križevci–Kloštar Vojakovački, cca l = 7,5 km 
Usluge 30.08.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/802
Plinacro d.o.o. , Zagreb ZP Monter-Strojarske montaže d.d., Zagreb i Feromihin d.o.o., Novoselec DIT
rekonstrukcija plinovoda Ludbreg-Koprivnica DN 500/50 po sistemu "ključ u ruke" 
Radovi 30.08.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/801
Ministarstvo poljoprivrede , Zagreb ZP King ICT d.o.o., Zagreb i List geoinformatika d.o.o., Zagreb DIT
uspostava GeoPortala informacijskog sustava poljoprivrede za potrebe ispunjenja INSPIRE_NIPP obaveza 
Usluge 30.08.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/800
VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o. , Novi Vinodolski Energy Code d.o.o. , Zagreb DIT
projektiranje, izgradnja i puštanje u rad UPOV-a, postrojenja za sušenje mulja i glavnih transportnih crpnih stanica-sustav odvodnje otpadnih voda-aglomeracija Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce 
Usluge 30.08.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/799
Osnovna škola Valentin Klarin , Preko Stolarija Goood d.o.o. , Osijek DIT
izvođenje građevinsko-obrtničkih radova zamjene poda sportske dvorane Osnovne škole Valentin Klarin-Preko 
Radovi 30.08.2021. 1.9.2021
UP/II-034-02
/21-01/798
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb ZP Ingoteh d.o.o., Osijek i Grapa d.o.o., Osijek DIT
sanacija opasnog mjesta na državnoj cesti oznake DC46 u Ivankovu, izgradnja kružnog toka 
Radovi 27.08.2021. Postupak u tijeku