Javna objava odluka

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Dostava odluka: Sukladno odredbi članka 432. stavak 5. i 6. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.) Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije, a dostava se smatra obavljenom istekom dana javne objave.

Sukladno odredbi članka 171. stavak 4. i 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11., 83/11., 143/13. i 13/14.), koji Zakon se primjenjuje na postupke pokrenute do stupanja na snagu Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.), Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije, a dostava se smatra obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave.

Odluke objavljene na ovoj internetskoj stranici digitalni su oblik odluka Državne komisije, koje se u izvorniku čuvaju u spisu predmeta u Državnoj komisiji. U slučaju spora o sadržaju odluke koja je javno objavljena i izvornika odluke priloženog u spisu predmeta u pisanom obliku, mjerodavan je pisani izvornik odluke priložen u spisu predmeta Državne komisije.  

Objava Odluka u upravnom sporu: Sukladno odredbi članka 434. stavku 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.), Državna komisija odluke u upravnom sporu objavljuje na svojim internetskim stranicama bez anonimizacije.

Odluke u upravnom sporu objavljene na ovoj internetskoj stranici digitalni su oblik odluka Visokog upravnog suda, koje se u izvorniku čuvaju u spisu predmeta u Državnoj komisiji. U slučaju spora o sadržaju odluke koja je javno objavljena i izvornika odluke priloženog u spisu predmeta u pisanom obliku, mjerodavan je pisani izvornik odluke priložen u spisu predmeta Državne komisije.    
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Status Odluka Odluka suda
UP/II-034-02
/23-01/273
Klinika za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević , Zagreb Projekt jednako razvoj d.o.o. , Zagreb DIT
usluga upravljanja projektom i provedbe postupaka nabave za projekt „Ulaganje u učinkovitost i pristupačnost dnevne bolnice Klinike za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević“ 
Usluge 29.05.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/272
Uprava za ceste Osječko-baranjske županije , Osijek ZP Gradnja d.o.o., Osijek, Niskogradnja Marijanović d.o.o., Kaptol DIT
obnova asfaltnih kolnika županijskih i lokalnih cesta 
Radovi 29.05.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/271
Grad Kutjevo , Kutjevo Elektro-team, obrt, vl. Tomislav Čabraja , Požega DIT
energetska obnova sustava javne rasvjete 
Usluge 29.05.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/270
Hrvatski zavod za javno zdravstvo , Zagreb Primat-RD d.o.o , Hrvatski Leskovac DIT
izrada, dobava i ugradnja namještaja po mjeri za potrebe Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u objektu na lokaciji Rockefellerova 2 
Mješovita nabava 29.05.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/269
Grad Zagreb , Zagreb Florijan servis d.o.o. , Zagreb DIT
usluga vatrogasne postrojbe 
Usluge 26.05.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/268
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Dalekovod-projekt d.o.o. , Zagreb DIT
izrada idejnih rješenja racionalizacije rasvjete na svim dionicama i tunelima Hrvatskih autocesta d.o.o. 
Usluge 26.05.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/267
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Karlovačke županije "Natura Viva" , Karlovac ZP Arhitektonski studio Šoić j.d.o.o., Pisarovina, Arhi-Plus d.o.o., Ogulin i PRO-S d.o.o., Karlovac DIT
nabava usluge izrade glavnog i izvedbenog projekta s potrebnim elaboratima i troškovnicima u sklopu projekta Dorina kuća- skriveni svijet špilje Vrlovke 
Usluge 26.05.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/266
Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet , Zagreb Mreža znanja d.o.o. , Zagreb DIT
usluga studije izvedivost s analizom troškova i koristi - BIMIS 
Usluge 26.05.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/265
Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva , Zagreb Krunnix projekt d.o.o. , Zagreb DIT
usluge preseljenja (Grupa 1. predmeta nabave - Usluge preseljenja stvari) 
Usluge 26.05.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/264
Javna ustanova Športski objekti-Split , Split Adria Sport Servis d.o.o. , Zagreb DIT
nabava i montaža semafora na 33 m bazenu u Splitu 
Roba 26.05.2023. 26.5.2023
UP/II-034-02
/23-01/263
Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva , Zagreb Krunnix projekt d.o.o. , Zagreb DIT
usluge preseljenja (Grupa 1. predmeta nabave - Usluge preseljenja stvari) 
Usluge 26.05.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/262
Agencija za lijekove i medicinske proizvode , Zagreb Financijska agencija , Zagreb DIT
usluge arhiviranja i skladištenja dokumentacije te pohrane mikrofilmova 
Usluge 25.05.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/261
Grad Osijek , Osijek ZP Veterinarska stanica d.o.o., Županja i Veterinarska stanica Beli Manastir d.o.o., Beli Manastir DIT
obvezna preventivna deratizacija na području Grada Osijeka u 2023. 
Usluge 25.05.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/260
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb Makromikro grupa d.o.o. , Velika Gorica DIT
uredski materijal (grupa 2) 
25.05.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/259
Grad Zagreb , Zagreb Controlmatic d.o.o. , Varaždin DIT
oprema za kloriranje 
Roba 24.05.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/258
Osnovna škola Kostrena , Kostrena SGM Informatika d.o.o. , Split DIT
nabavka namještaja i opreme (grupa 2.) 
Roba 24.05.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/257
Komunalni servis d.o.o. , Rovinj ZP EKO-Logic d.o.o., Varaždin i Autoprijevoznik Marijan Galović, Velika Gorica DIT
usluga prijevoza i zbrinjavanja neopasnog otpada (grupa 2.) 
Usluge 23.05.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/256
Komunalni servis d.o.o. , Rovinj ZP EKO-Logic d.o.o., Varaždin i Autoprijevoznik Marijan Galović, Velika Gorica DIT
usluga prijevoza i zbrinjavanja neopasnog otpada (grupa 1.) 
Usluge 23.05.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/255
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Led elektronika d.o.o. , Ivanić Grad DIT
BC Okučani granica BiH II. faza, Nabava i ugradnja dinamičke prometne signalizacije 
Mješovita nabava 23.05.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/254
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Industrooprema d.o.o , Sesvete DIT
spojna i ovjesna oprema za niskonaponske nadzemne mreže 0, 4 kV za Elektroliku Gospić 
Roba 23.05.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/253
Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu , Zagreb Primark d.o.o. , Rakitje DIT
stroj za etiketiranje staklenih i plastičnih boca 
Roba 23.05.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/252
Istarska županija , Pazin SENSO IS d.o.o. , Zagreb DIT
informacijski sustav uredskog poslovanja i sustav osiguranja kvalitete 
Roba 23.05.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/251
Grad Osijek , Osijek Hrvatski Telekom d.d. , Zagreb DIT
usluge mobilne telefonije 
Usluge 22.05.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/250
Grad Osijek , Osijek Parangal d.o.o. Osijek DIT
izgradnja nove javne rasvjete 
Radovi 22.05.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/249
Grad Poreč-Parenzo , Poreč-Parenzo ZP Starum d.o.o., Pula, Loodus Punkt d.o.o., Pula i Vita projekt d.o.o., Zagreb DIT
izrada projektno tehničke dokumentacije pametnih sustava odvodnje za područje Kukci-St.Vodopija u sklopu projekta STREAM 
Usluge 22.05.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/248
Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. , Velika Gorica Digitalne tehnologije d.o.o. , Velika Gorica DIT
nabava sustava za detekciju-identifikaciju UAS 
Roba 22.05.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/247
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb Ekonerg-Institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o. , Zagreb DIT
usluga obavljanja poslova stručnog nadzora u fazi izvođenja radova u TE-TO Osijek 
Usluge 22.05.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/246
KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. , Rijeka Dezinsekcija d.o.o. , Rijeka DIT
pružanje usluga pranja, čišćenja i dezinfekcije vodnih i zasunskih komora vodosprema, tankvana spremnika za kemikalije, neutralizacija te zbrinjavanje isteklih kemikalija 
Usluge 19.05.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/245
HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb Dokument IT d.o.o. , Zagreb DIT
usluga održavanja sustava za upravljanje dokumentacijom - digitalizacija uredskog poslovanja DMS 
Usluge 19.05.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/244
Ministarstvo obrane , Zagreb Borovo d.d. proizvodnja i promet obuće, gumarskih i ostalih proizvoda , Vukovar DIT
prsluk balistički zaštitni, stupanj zaštite IIIA (NIJ 0101.04) 
Roba 18.05.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/243
Gradsko kazalište Zorin dom Karlovac , Karlovac Lav studio d.o.o. , Pula-Pola DIT
opremanje ustanove scenskom led rasvjetom 
Roba 16.05.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/242
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje , Zagreb Svilan d.o.o. , Zagreb DIT
obrasci u informatičkoj obradi 
Roba 15.05.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/241
Zračna luka Split, d.o.o. , Kaštel Štafilić Narodne novine d.d. , Zagreb DIT
nabava tonera 
Roba 15.05.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/240
Klinički bolnički centar Osijek , Osijek Medial d.o.o. , Zagreb DIT
ugradbeni i potrošni materijal za intervencijsku radiologiju (grupa 29.) 
Roba 15.05.2023. 26.5.2023
UP/II-034-02
/23-01/239
Makarski komunalac d.o.o. , Makarska Adriatic-Blizna d.o.o. , Prgomet DIT
usluga zbrinjavanja glomaznog otpada 
Usluge 12.05.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/238
Grad Našice , Našice Elemed trgovina d.o.o. , Zagreb DIT
rekonstrukcija javne rasvjete na području Grada Našica-Optimizacija javne rasvjete 
Radovi 12.05.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/237
Grad Varaždin , Varaždin Lupus zaštita d.o.o. , Varaždin DIT
usluge tjelesne zaštite osoba i imovine - zaštitarske usluge za potrebe Grada Varaždina. 
Usluge 12.05.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/236
Općina Čađavica , Čađavica Cestogradnja d.o.o. , Slatina DIT
izgradnja doma u naselju Vraneševci 
Radovi 11.05.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/235
Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. , Velika Gorica EIZO Technologies GmbH, Geretsried, Njemačka DIT
CroATMS_C_zamjena monitora (28“) 
Roba 09.05.2023. 26.5.2023
UP/II-034-02
/23-01/234
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Industrooprema-energetika d.o.o. , Zagreb DIT
materijal za DV Modrić-Seline-Starigrad–Mandalina 
Roba 09.05.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/233
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb BIM projekt d.o.o. , Zagreb DIT
usluga voditelja projekta za obnovu od potresa (Jordanovac, Petrova, Glavna zgrada, Žuta zgrada) (grupa 4.) 
Usluge 08.05.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/232
Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu Smartplay d.o.o. , Zagreb DIT
računalna oprema 
Roba 08.05.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/231
Sisačko-moslavačka županija , Sisak Labena d.o.o. , Zagreb DIT
oprema za potrebe Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije i Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-Moslavačke županije 
Roba 08.05.2023. 10.5.2023
UP/II-034-02
/23-01/230
Opća bolnica Dr. Tomislav Bardek , Koprivnica Eurogast d.o.o. , Samobor DIT
perilica posuđa za bijelo suđe za Odsjek za dijetetiku i prehranu (1 kom) 
Roba 08.05.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/229
Opća županijska bolnica Vinkovci , Vinkovci Microclima d.o.o. , Bestovje DIT
nabava i postavljenje rashladnog sustava 
Roba 08.05.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/228
Sisačko-moslavačka županija , Sisak Smartplay d.o.o. , Zagreb DIT
nabava oprema stradale u potresu za I. OŠ Petrinja (grupa I) 
Roba 08.05.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/227
Klinički bolnički centar Rijeka , Rijeka ZP SGM Informatika d.o.o., Split i Filip informatika d.o.o., Kaštel Sućurac DIT
informatička oprema i pripadajuće licence za potrebe Nove bolnice (grupa 2) 
Roba 05.05.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/226
Općina Matulji , Matulji K2 d.o.o. , Rijeka DIT
modernizacija postojećeg sustava javne rasvjete u općini Matulji 
Radovi 05.05.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/225
Kaznionica u Požegi , Požega Fanon d.o.o. , Petrijanec DIT
stočna hrana 
Roba 05.05.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/224
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb ZP Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb, Arheolog d.o.o, Ugljan, Delmat galiot d.o.o., Split, Geoarheo d.o.o., Zagreb, Arheološki muzej Osijek, Osijek, Kaducej d.o.o., Split i Institut za arheologiju, Zagreb DIT
izvođenje zaštitnih arheoloških istraživanja na dionici autoceste A5 granica Republike Mađarske-Beli Manastir 
Usluge 05.05.2023. 29.5.2023
UP/II-034-02
/23-01/223
Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine , Zagreb Investinženjering d.o.o., , Zagreb DIT
nabava usluga stručnog nadzora izvođenja radova na cjelovitoj obnovi zgrade javne namjene na adresi Ilica 25 – Ilica 27 – Gundulićeva ulica 2, Zagreb 
Usluge 05.05.2023. 19.5.2023
UP/II-034-02
/23-01/222
Državne nekretnine d.o.o. , Zagreb ZP Explanta mali servisi j.d.o.o., Kloštar Ivanić i Explanta usluge d.o.o., Kloštar Ivanić DIT
usluge održavanja parkovnih i perivojnih površina (grupa I.)  
Usluge 03.05.2023. 16.5.2023
UP/II-034-02
/23-01/221
Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar u Zagrebu , Zagreb Europapier Adria d.o.o. , Sesvete DIT
potrošni uredski materijal  
Roba 03.05.2023. 29.5.2023
UP/II-034-02
/23-01/220
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu , Zagreb ZP Makromikro grupa d.o.o., Velika Gorica, Narodne novine d.d., Zagreb i Osječka trgovina papirom d.o.o., Osijek DIT
uredski materijal (grupa 4.) 
Roba 03.05.2023. 29.5.2023
UP/II-034-02
/23-01/219
Grad Slavonski Brod , Slavonski Brod Securitas Hrvatska d.o.o. , Zagreb DIT
zaštitarske usluge tjelesne zaštite i patrolne ophodnje za potrebe Grada Slavonskog Broda, korisnika Riznice, TD Vodovod d.o.o. i TD Komunalac d.o.o. 
Usluge 02.05.2023. 26.5.2023
UP/II-034-02
/23-01/218
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu , Zagreb ZP Birodom d.o.o., Lučko, Zvibor d.o.o., Zagreb i Tip-Zagreb d.o.o., Sveta Nedelja DIT
uredski materijal (grupa 4.) 
Roba 02.05.2023. 29.5.2023
UP/II-034-02
/23-01/217
Istarski Vodovod d.o.o. , Buzet Iskop d.o.o. , Sveti Petar u šumi DIT
izvođenje građevinskih i montažnih radova na vodovodnoj mreži u naselju Antonci, 2. dionica 
Radovi 28.04.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/216
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Koprodukt trgovina d.o.o. , Zagreb DIT
spojni pribor za kabele (čahure i stopice) 
Roba 28.04.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/215
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Ceste Karlovac d.d. , Barilović DIT
redovito održavanje i zaštita državnih cesta za razdoblje od 4 godine (grupa 1.) 
Radovi 28.04.2023. 23.5.2023
UP/II-034-02
/23-01/214
Općina Brckovljani , Dugo Selo Novi stan d.o.o. , Garešnica DIT
izgradnja Tržnice Brckovljani 
Radovi 28.04.2023. 29.5.2023
UP/II-034-02
/23-01/213
Komunalac d.o.o. , Samobor WISH d.o.o. , Samobor DIT
radovi na izradi grobnih staza i pripremi podloge za grobne okvire na novom dijelu groblja Otruševec u Samoboru 
Radovi 28.04.2023. 4.5.2023
UP/II-034-02
/23-01/212
Medicinska škola Varaždin , Varaždin Forma d.o.o. , Varaždin DIT
namještaj i oprema za općeobrazovnu namjenu u okviru projekta Rekonstrukcija i dogradnja Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin (grupa 1.) 
Roba 28.04.2023. 3.5.2023
UP/II-034-02
/23-01/211
Grad Split , Split Poliklinika Falcon Peregrin izokinetika d.o.o. , Split DIT
sistematski pregledi zaposlenika Gradske uprave 
Usluge 27.04.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/210
Zavod za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije , Virovitica MS Ambulance d.o.o. , Velika Gorica DIT
nabava specijaliziranog vozila za izvanbolničku hitnu medicinsku pomoć (1 kom) i vozila za sanitetski prijevoz (1kom) grupe: 1. i 2. 
Roba 26.04.2023. 29.5.2023
UP/II-034-02
/23-01/209
Miholjački vodovod d.o.o. , Donji Miholjac Solaris Pons d.o.o. , Osijek DIT
samostojeća fotonaponska elektrana na vodocrpilištu 
Roba 26.04.2023. 28.4.2023
UP/II-034-02
/23-01/208
Hrvatska akademska i istraživačka mreža-CARNet , Zagreb ZP King ICT d.o.o., Zagreb i Storm computers d.o.o., Zagreb DIT
nabava IKT opreme-učenički uređaji za školske učionice (grupe 1. i 2.) 
Usluge 25.04.2023. 26.5.2023
UP/II-034-02
/23-01/207
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Sanac d.o.o. , Rugvica DIT
mehaničko čišćenje pružnog pojasa od raslinja i drveća (grupe 3. i 4.) 
Usluge 24.04.2023. 16.5.2023
UP/II-034-02
/23-01/206
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih , Zagreb Gastro LP d.o.o. , Zagreb DIT
usluga cateringa za potrebe Državnog natjecanja učenika strukovnih škola Worldskills Croatia 2023. 
Usluge 24.04.2023. 3.5.2023
UP/II-034-02
/23-01/205
Grad Ivanec , Ivanec Jadro-Lux d.o.o. , Pula-Pola DIT
pružanje energetske usluge provođenjem mjera poboljšanja energetske učinkovitosti sustava javne rasvjete Grada Ivanca 
Usluge 24.04.2023. 25.4.2023
UP/II-034-02
/23-01/204
Sisačko-moslavačka županija , Sisak Fokus medical d.o.o. , Sesvete DIT
oprema za potrebe Opće Bolnice Dr. Ivo Pedišić Sisak (grupa 7.) 
Roba 21.04.2023. 25.4.2023
UP/II-034-02
/23-01/203
Dječji dom Ruža Petrović , Pula-Pola Montone&Co d.o.o. , Pula-Pola DIT
nabavka opreme (grupa 2.) 
Roba 21.04.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/202
Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine , Zagreb King ICT d.o.o. , Zagreb DIT
nabava IKT proizvoda – televizori, mobilni telefoni, interaktivni zasloni, videokonferencijska oprema, interaktivni stol, profesionalni zasloni, projektor, pisač, Investicija C2.3. R3-I7 
Roba 21.04.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/201
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Trafficon d.o.o. , Zagreb DIT
izrada studije varijantnih rješenja dogradnje drugog kolnika državne ceste DC8, dionica čvor Zadar zapad (A1) - Zadar 
Usluge 21.04.2023. 26.5.2023
UP/II-034-02
/23-01/200
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb Poliklinika Sveti Nikola d.o.o. , Varaždin DIT
zdravstvene usluge (grupe: 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 16., 17., 18.) 
Usluge 19.04.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/199
Grad Jastrebarsko , Jastrebarsko C.T.B. d.o.o. , Jastrebarsko DIT
usluge stručnog nadzora nad radovima na vraćanju u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza oštećenih u potresu na području naselja u gradu Jastrebarskom (grupe: 1., 2., 3., 4.) 
Usluge 18.04.2023. 11.5.2023
25.4.2023
UP/II-034-02
/23-01/198
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Ramić-Trade d.o.o. , Podstrana DIT
dobava transformatora 20 10 kV u TS 20 10 0,4 kV Brajdica 2 
Roba 18.04.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/197
Dom zdravlja Zagrebačke županije , Zagreb ZP Zeko dent d.o.o., Zagreb i Crodent d.o.o., Tribalj DIT
nabava stomatološkog materijala 
Roba 18.04.2023. 15.5.2023
UP/II-034-02
/23-01/196
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Oikon d.o.o. , Zagreb DIT
provedba postupka procjene utjecaja na okoliš i ekološku mrežu za projekt CHE Vinodol 
Usluge 18.04.2023. 21.4.2023
UP/II-034-02
/23-01/195
Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu , Zagreb ROCHE d.o.o. , Zagreb DIT
testovi i potrošni materijal za NAT testiranje dobrovoljnih darivatelja krvi (grupa 1.) 
Roba 18.04.2023. 19.5.2023
UP/II-034-02
/23-01/194
Hrvatski zavod za javno zdravstvo , Zagreb Cuspis d.o.o. , Zagreb DIT
nabava i implementacija informacijskog sustava CroDiab registar za dijabetes na IKT podsustavu NAJSa v2 na CDU 
Usluge 18.04.2023. 19.5.2023
UP/II-034-02
/23-01/193
Dom zdravlja Metković , Metković Medicpro d.o.o. , Čakovec DIT
medicinski potrošni materijal 
Roba 18.04.2023. 26.5.2023
UP/II-034-02
/23-01/192
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Sanac d.o.o. , Rugvica DIT
mehaničko čišćenje pružnog pojasa od raslinja i drveća RJ HŽI Istok NS Osijek 
Usluge 18.04.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/191
Opća bolnica Nova Gradiška , Nova Gradiška Eurokontakt d.o.o. , Zagreb DIT
materijal za higijenske potrebe i njegu (uključivo antiseptici i dezinficijensi) grupa 4. 
Roba 18.04.2023. 11.5.2023
UP/II-034-02
/23-01/190
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost , Zagreb Ekonerg-Institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o. , Zagreb DIT
uspostava sustava za izvješćivanje o drvnim proizvodima CRO-WOODS (HWP) 
Usluge 18.04.2023. 26.5.2023
UP/II-034-02
/23-01/189
Opća bolnica Šibensko-kninske županije , Šibenik Vamed Standortentwickljung und Engineering GmbH , Vienna, Austrija DIT
izrada studije izvodljivosti za novu bolnicu 
Usluge 18.04.2023. 19.5.2023
UP/II-034-02
/23-01/188
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu , Zagreb Europapier Adria d.o.o. , Sesvete DIT
uredski materijal (grupa 2.) 
Roba 18.04.2023. 29.5.2023
UP/II-034-02
/23-01/187
Centar za rehabilitaciju Zagreb , Zagreb Herc Tours d.o.o. , Sesvete DIT
pružanje usluge prijevoza korisnicima Centra za rehabilitaciju Zagreb 
Usluge 17.04.2023. 29.5.2023
UP/II-034-02
/23-01/186
Lučka uprava Ploče , Ploče Elektro-energetika d.o.o. , Zagreb DIT
izgradnja sunčane (fotonaponske) elektrane Ulaznog terminala luke Ploče 
Radovi 17.04.2023. 22.5.2023
UP/II-034-02
/23-01/185
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu , Zagreb ZP Narodne novine d.d., Zagreb, Makromikro grupa d.o.o., Velika Gorica i Osječka trgovina papirom d.o.o., Osijek DIT
uredski materijal (grupa 2.) 
Roba 17.04.2023. 29.5.2023
UP/II-034-02
/23-01/184
Dom zdravlja Zagrebačke županije , Zagreb Vik-dental d.o.o. , Zagreb DIT
nabava stomatološkog materijala 
Roba 14.04.2023. 15.5.2023
19.5.2023
UP/II-034-02
/23-01/183
Agencija za ugljikovodike , Zagreb ZP Energetski institut Hrvoje Požar, Zagreb,Sia Partners, Pariz, Francuska i SUI Generis Consulting d.o.o., Zagreb DIT
izrada Studije plana razvoja i primjene Hrvatske strategije za vodik do 2050. 
Usluge 14.04.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/182
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d. , Zagreb Pastor Inženjering d.d. , Rakitje DIT
pregled (servis), ispitivanje vatrodojavnih sustava i stabilnih sustava za gašenje, Grupa 1- Servis i ispitivanje stabilnih sustava za gašenje požara u objektima PrP-a Rijeka 
Usluge 14.04.2023. 17.5.2023
UP/II-034-02
/23-01/181
Dom zdravlja Primorsko-goranske županije , Rijeka Telemach Hrvatska d.o.o. , Zagreb DIT
telekomunikacijske usluge fiksne telefonije, IP telefonije i pristupa internetu za potrebe Doma zdravlja Primorsko goranske županije 
Usluge 14.04.2023. 19.4.2023
UP/II-034-02
/23-01/180
Sisačko-moslavačka županija , Sisak Smartplay d.o.o. , Zagreb DIT
oprema za potrebe osnovnih i srednjih škola Sisačko-moslavačke županije (grupa 1.) 
Roba 14.04.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/179
Sisačko-moslavačka županija , Sisak Opstanak d.o.o. , Split DIT
oprema za potrebe osnovnih i srednjih škola Sisačko-moslavačke županije (grupa 1.) 
Roba 13.04.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/178
Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu , Zagreb Feka inşaat sanayi ve ticaret a.ş. , Izmir, Turska DIT
nabava radova 
Radovi 13.04.2023. 18.4.2023
UP/II-034-02
/23-01/177
Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet , Zagreb X-Panel d.o.o. , Zagreb DIT
ploče i potrošni dijelovi sjedala za predavaonice i seminarske dvorane 
Roba 13.04.2023. 25.4.2023
UP/II-034-02
/23-01/176
Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije , Krapina A.C. Redan d.o.o. , Krapina DIT
održavanje i servisiranje vozila koja nisu pod garancijom 
Usluge 12.04.2023. 26.5.2023
UP/II-034-02
/23-01/175
Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije , Koprivnica MS Ambulance d.o.o. , Velika Gorica DIT
javna nabava 2 (dva) vozila za sanitetski prijevoz 
Roba 12.04.2023. 4.5.2023
UP/II-034-02
/23-01/174
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Ramić-Trade d.o.o. , Podstrana DIT
TS 35-10(20) kV Črnkovci 
Radovi 12.04.2023. 16.5.2023