Javna objava odluka

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Dostava odluka: Sukladno odredbi članka 432. stavak 5. i 6. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.) Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije, a dostava se smatra obavljenom istekom dana javne objave.

Sukladno odredbi članka 171. stavak 4. i 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11., 83/11., 143/13. i 13/14.), koji Zakon se primjenjuje na postupke pokrenute do stupanja na snagu Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.), Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije, a dostava se smatra obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave.

Odluke objavljene na ovoj internetskoj stranici digitalni su oblik odluka Državne komisije, koje se u izvorniku čuvaju u spisu predmeta u Državnoj komisiji. U slučaju spora o sadržaju odluke koja je javno objavljena i izvornika odluke priloženog u spisu predmeta u pisanom obliku, mjerodavan je pisani izvornik odluke priložen u spisu predmeta Državne komisije.  

Objava Odluka u upravnom sporu: Sukladno odredbi članka 434. stavku 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.), Državna komisija odluke u upravnom sporu objavljuje na svojim internetskim stranicama bez anonimizacije.

Odluke u upravnom sporu objavljene na ovoj internetskoj stranici digitalni su oblik odluka Visokog upravnog suda, koje se u izvorniku čuvaju u spisu predmeta u Državnoj komisiji. U slučaju spora o sadržaju odluke koja je javno objavljena i izvornika odluke priloženog u spisu predmeta u pisanom obliku, mjerodavan je pisani izvornik odluke priložen u spisu predmeta Državne komisije.    
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Status Odluka Odluka suda
UP/II-034-02
/24-01/89
Grad Split , Split HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb DIT
poštanske usluge 
Usluge 22.02.2024. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/24-01/88
Općina Runovići , Runović Reliance d.o.o. , Split DIT
izgradnja dječjeg vrtića i jaslica u Općini Runovići 
Radovi 20.02.2024. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/24-01/87
Ministarstvo zdravstva , Zagreb CS Computer Systems d.o.o. , Zagreb DIT
izrada sustava praćenja i preveniranja nestašice lijekova u Republici Hrvatskoj 
Usluge 20.02.2024. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/24-01/86
Pučko otvoreno učilište Hrvatski dom Petrinja , Petrinja Strabag d.o.o. , Zagreb DIT
nabava radova za cjelovitu obnovu Galerije Krsto Hegedušić 
Radovi 20.02.2024. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/24-01/85
Zelinske komunalije d.o.o. , Sveti Ivan Zelina Eko-flor plus d.o.o. , Oroslavje DIT
zbrinjavanje plastike 
Usluge 19.02.2024. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/24-01/84
Grad Zagreb , Zagreb KLing d.o.o. , Lič DIT
stručni nadzor i obavljanje poslova, koordinatora zaštite na radu nad izgradnjom Gradske knjižnice Grada Zagreba i društveno-kulturnog centra na lokaciji Paromlin 
Usluge 19.02.2024. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/24-01/83
Ministarstvo obrane , Zagreb ZP Cassis Oprema d.o.o., Ivanić Grad i Design Vision d.o.o., Zagreb DIT
prsluk taktički borbeni M401B 
Roba 19.02.2024. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/24-01/82
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb ZP Tecmon d.o.o., Kršan i EL.C. Electron d.o.o., Kršan. DIT
elektromontažni radovi na izgradnji i rekonstrukciji distribucijske elektroenergetske mreže za grupu područja ZAPAD (grupa 2.) 
Radovi 19.02.2024. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/24-01/81
Vodovod-Osijek d.o.o. , Osijek Neuchemie d.o.o. , Zagreb DIT
sredstva za preradu vode 
Roba 16.02.2024. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/24-01/80
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb ZP Proficon d.o.o., Zagreb, Avero gradnja d.o.o., Netretić i Solekt d.o.o., Karlovac DIT
rekonstrukcija DV Krašić 2 Natura 2000 Drašći vrh 
Radovi 16.02.2024. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/24-01/79
Klinički bolnički centar Rijeka , Rijeka Dräger Medical Croatia d.o.o. , Zagreb DIT
potrošni materijal za postojeće ekg aparate, defibrilatore, holtere i telemetrijske predajnike (grupa 36.) 
Roba 15.02.2024. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/24-01/78
Vodovod d.o.o. , Slavonski Brod Neuchemie d.o.o. , Zagreb DIT
nabava i doprema sredstava za obradu otpadnih voda na UPOV-u Slavonski Brod: kationski polimer za obradu mulja (flokulanti) 
Roba 15.02.2024. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/24-01/77
Vode Lipik d.o.o. , Pakrac Fundus projekt d.o.o. , Zagreb DIT
usluga upravljanja projektom „Izgradnja sustava odvodnje naselja Badljevina“ 
Usluge 15.02.2024. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/24-01/76
Vodovod Pula d.o.o. za javnu vodoopskrbu , Pula-Pola Indel-zaštita d.o.o. , Rijeka DIT
ispitivanje hidranata 
Usluge 13.02.2024. 14.2.2024
UP/II-034-02
/24-01/75
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije , Zagreb ZP PricewaterhouseCoopers Savjetovanje d.o.o., Zagreb i Institut za razvoj i međunarodne odnose, Zagreb DIT
usluge izrade i implementacije kompetencijskog okvira, edukacijskih modula i provedbe izobrazbu u području strateškog planiranja, procjene učinaka i vrednovanja propisa te savjetovanja s javnošću 
Usluge 13.02.2024. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/24-01/74
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb ZP Kapsch TrafficCom AG, Beč, Austrija i Spinne Traffic d.o.o., Osijek DIT
novi sustav naplate i nabava rezervne opreme za novi sustav naplate 
Roba 13.02.2024. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/24-01/73
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb CTFO Jeton Technology CO., LTD , Peking, NR Kina DIT
novi sustav naplate i nabava rezervne opreme za novi sustav naplate 
Roba 13.02.2024. 16.2.2024
UP/II-034-02
/24-01/72
Hrvatski zavod za javno zdravstvo , Zagreb Cuspis d.o.o. , Zagreb DIT
usluga održavanja i korisničke podrška alata za skladištenje i distribuciju cjepiva 
Usluge 13.02.2024. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/24-01/71
Vodovod Dubrovnik d.o.o. , Dubrovnik igr d.o.o. , Zagreb DIT
upravljanje projektom Vodoopskrba naselja Doli - III. faza i Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Suđurađ na otoku Šipanu 
Usluge 13.02.2024. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/24-01/70
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije , Zagreb WYG savjetovanje d.o.o. , Zagreb DIT
usluge izrade i implementacije kompetencijskog okvira, edukacijskih modula i provedbe izobrazbu u području strateškog planiranja, procjene učinaka i vrednovanja propisa te savjetovanja s javnošću 
Usluge 13.02.2024. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/24-01/69
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Elektro Merkur d.o.o. , Rijeka DIT
kabelski spojni pribor za Elektroliku Gospić 
Roba 13.02.2024. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/24-01/68
IVAKOP d.o.o. , Ivanić Grad Eko-flor plus d.o.o. , Oroslavje DIT
usluga preuzimanja, zbrinjavanja i daljnje obrade neopasnog komunalnog otpada za 2024. godinu 
Usluge 12.02.2024. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/24-01/67
Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, , Split Narodne novine d.d. , Zagreb DIT
sredstva za čišćenje i osobnu higijenu 
Roba 12.02.2024. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/24-01/66
Dom za starije i nemoćne osobe Split , Split Narodne novine d.d. , Zagreb DIT
razni potrošni materijal 
Roba 12.02.2024. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/24-01/65
Grad Zaprešić , Zaprešić ABK-inženjering d.o.o. , Kutina DIT
radovi na preuređenju prostora Glazbene škole 
Radovi 12.02.2024. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/24-01/64
Grad Zagreb , Zagreb ROCHE d.o.o. , Zagreb DIT
laboratorijski reagensi (nisu obuhvaćeni zajedničkom nabavom) grupa 1. 
Roba 12.02.2024. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/24-01/63
Hrvatski zavod za javno zdravstvo , Zagreb C-pharm d.o.o. , Vukovar DIT
reagensi, testovi i ostali potrošni materijal za mikrobiologiju za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatska (grupa 9.) 
Roba 12.02.2024. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/24-01/62
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije , Zagreb ZP Ernst&Young Savjetovanje d.o.o., Zagreb i Ekonomski institut, Zagreb DIT
usluge izrade i implementacije kompetencijskog okvira, edukacijskih modula i provedbe izobrazbu u području strateškog planiranja, procjene učinaka i vrednovanja propisa te savjetovanja s javnošću 
Usluge 12.02.2024. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/24-01/61
Klinički bolnički centar Split , Split Boston Medical d.o.o. , Zagreb DIT
nabava opreme za digitalizaciju i integraciju operacijskih dvorana 
Roba 12.02.2024. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/24-01/60
KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. , Rijeka ZP Proadria d.o.o., Ljubljana, Slovenija, Aber Insaatsan. VE TIC A.S., Izmir, Turska, Fermark Insaat Taahhut A.S., Istambul, Turska i KSI servisi d.o.o., Domžale, Slovenija DIT
poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području Aglomeracije Rijeka izgradnja sustava odvodnje (grupa 2.) 
Radovi 12.02.2024. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/24-01/59
Primorsko-goranska županija , Rijeka Narodne novine d.d. , Zagreb DIT
nabava uredskog materijala i papira (grupa 2.) 
Roba 09.02.2024. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/24-01/58
Grad Zagreb , Zagreb ZP Hidroprojekt-Ing d.o.o., Zagreb, Hidroing d.o.o., Osijek, Proning DHI d.o.o., Zagreb i Projektlab d.o.o., Velika Gorica DIT
izrada izvedbene dokumentacije za projekte u obuhvatu Projekt Zagreb te izrada dokumentacije o nabavi projekta Projekt Zagreb za sufinanciranje iz EU fondova 
Usluge 09.02.2024. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/24-01/57
Vodovod zapadne Slavonije d.o.o. , Nova Gradiška Civil Engineering Consultancy d.o.o. , Zadar DIT
nabava usluge Vođenje projekta izgradnje sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda Aglomeracije Okučani i izgradnjom UPOV-a Aglomeracije Okučani 
Usluge 09.02.2024. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/24-01/56
Plinacro d.o.o. , Zagreb Odvjetničko društvo Dragičević i partneri d.o.o. , Zagreb DIT
usluga pravnog zastupanja u rješavanju imovinskopravnih odnosa i zastupanje u upravnim, zemljišnoknjižnim te drugim sudskim i upravnim postupcima kao i izvansudskim i neupravnim postupcima 
Usluge 09.02.2024. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/24-01/55
Općina Gradac , Gradac Pomorski projekti d.o.o. , Split DIT
izrada projektno tehničke dokumentacije za sanaciju i dogradnju lukobrana u naselju Gradac 
Usluge 09.02.2024. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/24-01/54
Hrvatski zavod za zapošljavanje , Zagreb Centar za digitalizaciju d.o.o. , Zagreb DIT
nabava sustava za upravljanje digitalnom dokumentacijom HZZ-a 
Roba 08.02.2024. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/24-01/53
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb AŽD Praha s.r.o. , Prag, Češka DIT
radovi na projektu osiguranja i modernizacije željezničko – cestovnih prijelaza (EU) 
Radovi 08.02.2024. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/24-01/52
Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar u Zagrebu , Zagreb Birodom d.o.o. , Zagreb DIT
potrošni uredski materijal (grupa 4.) 
Roba 07.02.2024. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/24-01/51
Čistoća d.o.o. , Split Epiona d.o.o. , Split DIT
sistematski pregledi 
Usluge 06.02.2024. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/24-01/50
Ministarstvo unutarnjih poslova , Zagreb Palir d.o.o. , Zagreb DIT
izvođenje radova na dijelu složene građevine, Paviljon 4-rekonstrukcija, cjelovita obnova, unutar kompleksa Policijske akademije u Zagrebu, Avenija Gojka Šuška 1 
Radovi 05.02.2024. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/24-01/49
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Končar-Aparati i postrojenja d.o.o. , Zagreb DIT
dobava i montaža 35kV postrojenja u RP 35 kV Omišalj 
Mješovita nabava 05.02.2024. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/24-01/48
HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb Elektro-energetika d.o.o. , Zagreb DIT
pružanje energetske usluge u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti opće rasvjete 
Usluge 05.02.2024. 8.2.2024
UP/II-034-02
/24-01/47
Odvodnja Poreč d.o.o. , Poreč Iskop d.o.o. , Sveti Petar u šumi DIT
izgradnja kanalizacijske mreže naselja Dračevac 
05.02.2024. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/24-01/46
Vodovod Pula d.o.o. za javnu vodoopskrbu , Pula-Pola ZP UP Roboties d.o.o., Pula i Oblak Jurišin-Kaufman PR agencija za proizvodnju kinematografskih dela audiovizuelnih proizvoda i televizijskog programa cloud, Beograd, Srbija DIT
usluge informiranja i vidljivosti u sklopu projekta poboljšanje sustava vodoopskrbe te sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeraciji Pula sjever 
Usluge 05.02.2024. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/24-01/45
Državni hidrometeorološki zavod , Zagreb Durocool d.o.o. , Vukovar DIT
meteorološki baloni za provedbu radiosondažnih mjerenja 
Roba 05.02.2024. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/24-01/44
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu , Zagreb A1 Hrvatska d.o.o. , Zagreb DIT
elektroničke komunikacijske usluge u nepokretnoj mreži i oprema (grupe: 1., 5., 6., 7., 9., 11. i 12.) 
Mješovita nabava 05.02.2024. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/24-01/43
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu , Zagreb Hrvatski Telekom d.d. , Zagreb DIT
elektroničke komunikacijske usluge u nepokretnoj mreži oprema (grupe: 2., 3., 4., 8., 10. i 13.) 
Usluge 02.02.2024. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/24-01/42
Grad Split , Split Ekonerg-Institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o. , Zagreb DIT
usluge mjerenja kvalitete zraka na Karepovcu 
Usluge 02.02.2024. 16.2.2024
UP/II-034-02
/24-01/41
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Električar d.o.o. , Split DIT
rastavne sklopke 1kV 
Roba 02.02.2024. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/24-01/40
Grad Sisak , Sisak Bemix d.o.o. , Šibenik DIT
sanacija odlagališta Goričica 
Radovi 02.02.2024. 5.2.2024
UP/II-034-02
/24-01/39
Ličko-senjska županija , Gospić SGM Informatika d.o.o. , Split DIT
opremanje RZC-a u LSŽ Grupa 2 IKT oprema i oprema za robotiku, didaktička pomagala i uređaji – ponovljeni postupak 
Roba 01.02.2024. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/24-01/38
Osnovna škola Kostrena , Kostrena Mary Jane, obrt za ugostiteljstvo , Hreljin DIT
nabava usluge pripreme hrane i pića i dostave pripremljene hrane (catering)-obroka za doručak (marende) učenika 
Usluge 31.01.2024. 7.2.2024
UP/II-034-02
/24-01/37
Grad Zagreb , Zagreb IKOM Industrija komunalne opreme i mjerila d.d. , Zagreb DIT
regulator tlaka plina niskotlačni DN 25-navojni, uz plinomjere G4 
Roba 30.01.2024. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/24-01/36
Grad Split , Split Elektro Klarić d.o.o. , Trilj DIT
sanacija rasvjete tunela Marjan 
Radovi 30.01.2024. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/24-01/35
Sveučilište u Splitu, Studentski centar Split , Split Wiip technology d.o.o. , Zagreb DIT
duhan i duhanski proizvodi (grupa 4.) 
Roba 29.01.2024. 31.1.2024
UP/II-034-02
/24-01/34
Opća bolnica Pula , Pula-Pola Poliklinika Terra Medica d.o.o. , Pula-Pola DIT
usluga teleradiologije za potrebe Opće bolnice Pula za polugodišnje razdoblje 
Usluge 29.01.2024. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/24-01/33
Hrvatska vatrogasna zajednica , Zagreb "Wawrzaszek Iss Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością." - Spolka Komandytowa , Bielsko-Biala, Poljska DIT
vatrogasno šumsko vozilo (grupe 1. i 2) 
Roba 29.01.2024. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/24-01/32
Općina Tribunj , Tribunj Marzes d.o.o. , Rogoznica DIT
modernizacija javne rasvjete na području općine Tribunj 
Radovi 26.01.2024. 31.1.2024
UP/II-034-02
/24-01/31
Županijska bolnica Čakovec , Čakovec Siemens Healthcare d.o.o. , Zagreb DIT
MSCT uređaj 
Roba 23.01.2024. 13.2.2024
UP/II-034-02
/24-01/30
Parkovi i nasadi d.o.o. , Split Veritas Esco d.o.o. , Split DIT
nabava opreme za modernizaciju sustava javne rasvjete 
Roba 23.01.2024. 31.1.2024
UP/II-034-02
/24-01/29
Grad Kaštela , Kaštel Sućurac AS-Eko d.o.o. , Šibenik DIT
zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih životinja u sklonište i sakupljanje životinjskih lešina sa javnih površina za 2024. godinu 
Usluge 22.01.2024. 13.2.2024
UP/II-034-02
/24-01/28
Grad Bjelovar , Bjelovar Binđo d.o.o. , Ivanić Grad DIT
usluga održavanja javnih zelenih površina na području Grada Bjelovara u razdoblju od četiri godine 
Usluge 22.01.2024. 14.2.2024
UP/II-034-02
/24-01/27
Grad Osijek , Osijek Parangal d.o.o. Osijek DIT
roba za izgradnju i sanaciju javne rasvjete na području Grada Osijeka sa ugradnjom 
Mješovita nabava 19.01.2024. 12.2.2024
UP/II-034-02
/24-01/26
Tekija d.o.o. , Požega Vodoskok d.d. , Zagreb DIT
isporuka fazona, fitinga, armatura i ostalog pomoćnog materijala 
Roba 19.01.2024. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/24-01/25
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Urbane ideje d.o.o. , Samobor DIT
kompletan nadzor nad sanacijom vijadukta Piramida na dijelu državne ceste oznake DC8, dionica 004, km 1+894, FAZA 1 
Usluge 18.01.2024. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/24-01/24
Parkovi i nasadi d.o.o. , Split Random d.o.o. , Split DIT
nabava materijala za održavanje sustava javne rasvjete Grada Splita 
Roba 18.01.2024. 8.2.2024
UP/II-034-02
/24-01/23
Komunalije d.o.o. , Čazma Cvipek d.o.o. , Ivanić-Grad DIT
dobava i prijevoz lomljenog, drobljenog i riječnog kamena 
Roba 17.01.2024. 31.1.2024
UP/II-034-02
/24-01/22
Hrvatska radiotelevizija , Zagreb Insepo d.o.o. , Zagreb DIT
photo jedinice, toneri, catrige, riboni i ostali potrošni materijal za tiskanje korišten za potrebe redovnog poslovanja 
Roba 17.01.2024. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/24-01/21
Promet d.o.o. , Split VAL-INT d.o.o. , Sveta Nedelja DIT
ulja sklopova i motorna ulja 
Roba 16.01.2024. 15.2.2024
UP/II-034-02
/24-01/20
Grad Sisak , Sisak A1 Hrvatska d.o.o. , Zagreb DIT
nabava telekomunikacijskih usluga i prijenos podataka putem interneta na razdoblje od 24 mjeseca 
Usluge 16.01.2024. 16.2.2024
UP/II-034-02
/24-01/19
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb ZP Colas Hrvatska d.d., Varaždin, Zagorje gradnja d.o.o., Zagrebačka cesta 26, Zagreb i Geotehnika d.o.o., Put ružmarina 33, Selca DIT
izgradnja Obilaznice Nedelišća i Pušćina, duljine 6,34 km 
Radovi 16.01.2024. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/24-01/18
Usluga Višnjan d.o.o. , Višnjan Helios Energy d.o.o. , Pula-Pola DIT
dobava opreme za solarnu elektranu 100 kW s konstrukcijom i montažom u poslovnoj zoni Višnjan-Milanezi (Mješovita nabava) 
Roba 15.01.2024. 7.2.2024
UP/II-034-02
/24-01/17
Grad Zagreb , Zagreb ZP Feromehin d.o.o., Novoselec, Monter-Strojarske montaže d.d., Zagreb, S.C.A.N. d.o.o., Zagreb, PA-EL d.o.o., Veliko Trgovišće i Macel plin d.o.o., Zagreb DIT
nadzor i upravljanje blok stanicama 
Usluge 15.01.2024. 19.1.2024
UP/II-034-02
/24-01/16
Ministarstvo obrane , Zagreb Triglav osiguranje d.d. , Zagreb DIT
osig. vojnih osoba i djelatnika MORH-a koji sudjeluju u operacijama potpore miru i ostala osiguranja vojnih osoba i djelatnika Ministarstva obrane od posljedica nesretnog slučaja (nezgode). 
Usluge 15.01.2024. 8.2.2024
UP/II-034-02
/24-01/15
Varkom d.o.o. , Varaždin Vodogradnja d.d. , Varaždin DIT
sanitarna kanalizacijska mreža odvojka Ulice Mate Melinčeka u naselju Sračinec 
Usluge 12.01.2024. 9.2.2024
UP/II-034-02
/24-01/14
Grad Umag - Umago , Umag Echo grupa j.d.o.o. , Strizivojna DIT
nabava i montaža vanjskih interaktivnih digitalnih kioska s pripadajućom programskom aplikacijom 
Mješovita nabava 11.01.2024. 16.1.2024
UP/II-034-02
/24-01/13
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Industrooprema d.o.o , Sesvete DIT
spojni pribor za kabele (čahure i stopice) 
Roba 08.01.2024. 14.2.2024
UP/II-034-02
/24-01/12
LNG Hrvatska d.o.o. , Zagreb Promadrus d.o.o. , Gornji Stupnik DIT
nabava filtra morske vode za potrebe rada modula za uplinjavanje FSRU broda LNG Croatia 
Roba 08.01.2024. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/24-01/11
Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera , Plitvička Jezera Sigurnost d.o.o. , Osijek DIT
zaštitarske usluge tjelesne zaštite osoba i imovine 
Usluge 08.01.2024. 12.2.2024
UP/II-034-02
/24-01/10
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje , Zagreb Akter-Public d.o.o. , Zagreb DIT
nabava usluga marketinga za dopunsko zdravstveno osiguranje 
Usluge 08.01.2024. 5.2.2024
UP/II-034-02
/24-01/9
Ministarstvo financija, Carinska uprava , Zagreb Aparatura d.o.o. , Zagreb DIT
oprema za carinski laboratorij (grupa 18.) 
Roba 08.01.2024. 8.2.2024
UP/II-034-02
/24-01/8
Grad Slavonski Brod , Slavonski Brod Marko Mijić d.o.o. , Slavonski Brod DIT
rekonstrukcija i nadogradnja mjesnog doma Jelas 
Radovi 08.01.2024. 11.1.2024
UP/II-034-02
/24-01/7
Grad Slavonski Brod , Slavonski Brod Marko Mijić d.o.o. , Slavonski Brod DIT
roh-bau radovi rekonstrukcije i dogradnje NK Budainka 
Radovi 08.01.2024. 12.1.2024
UP/II-034-02
/24-01/6
LNG Hrvatska d.o.o. , Zagreb ERGO-Tehnika, obrt za trgovinu i konzalting, vl. Patricia Braicovich-Ševerdija , Rijeka DIT
nabava zaštitne odjeće i obuće (ponovljeni postupak) 
Roba 08.01.2024. 24.1.2024
UP/II-034-02
/24-01/5
Grad Zagreb , Zagreb outdoor akzent d.o.o. , Zagreb DIT
zakup medijskog prostora na reklamnim panoima (po grupama) 
Usluge 03.01.2024. 11.1.2024
UP/II-034-02
/24-01/4
Ministarstvo financija, Carinska uprava , Zagreb Leadtech d.o.o. , Zagreb DIT
oprema za granične prijelaze i mobilne jedinice 
Roba 03.01.2024. 8.2.2024
UP/II-034-02
/24-01/3
Energo Metan d.o.o. , Samobor WGE-Tech d.o.o. , Zagreb DIT
ultrazvučni plinomjeri 
Roba 03.01.2024. 11.1.2024
UP/II-034-02
/24-01/2
Grad Split , Split Karl Dietz Kijevo d.o.o. , Kijevo DIT
nabava ortopedskih pomagala 
Roba 03.01.2024. 30.1.2024
UP/II-034-02
/24-01/1
Grad Zagreb , Zagreb ZEM nadzor d.o.o. , Zagreb DIT
stručni nadzor i obavljanje poslova, koordinatora zaštite na radu nad izgradnjom Gradske knjižnice Grada Zagreba i društveno-kulturnog centra na lokaciji Paromlin 
Usluge 02.01.2024. 26.1.2024
UP/II-034-02
/23-01/712
Obala i parkovi d.o.o. , Preko EOL-EKOS d.o.o. , Rijeka DIT
nabava kompaktne vakuumske čistilice putem financijskog leasinga 
Roba 29.12.2023. 14.2.2024
UP/II-034-02
/23-01/711
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu , Zagreb Frigooprema d.o.o. , Split DIT
servisiranje i održavanje strojarskih instalacija 
Usluge 29.12.2023. 24.1.2024
UP/II-034-02
/23-01/710
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Elektrokem d.o.o. , Vugrovec Donji DIT
TK pultovi 
Roba 29.12.2023. 5.2.2024
UP/II-034-02
/23-01/709
Ministarstvo zdravstva , Zagreb B.Braun Adria d.o.o. , Zagreb DIT
nabava tehnoloških rješenja i potrebne opreme-izolatora za izradu parenteralnih pripravaka (grupa 1.) 
Roba 29.12.2023. 24.1.2024
UP/II-034-02
/23-01/708
Hrvatske vode , Zagreb Tornado Plus d.o.o. , Višnja Gora, Slovenija DIT
nabava polipropilenskih vreća za obranu od poplava 
Roba 29.12.2023. 3.1.2024
UP/II-034-02
/23-01/707
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb DB Engineering&Consulting GmbH , Berlin, Njemačka DIT
usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na projektu osiguranja i modernizacije željezničko-cestovnih prijelaza (EU) – (26 ŽCP) 
Usluge 29.12.2023. 7.2.2024
UP/II-034-02
/23-01/706
Hrvatski zavod za zapošljavanje , Zagreb INSA Investment Software AG, Wallisellen, Švicarska DIT
nabava razvoja sustava praćenja ishoda uključivanja osoba u mjere aktivne politike zapošljavanja na tržištu rada 
Usluge 28.12.2023. 25.1.2024
UP/II-034-02
/23-01/705
Hrvatska akademska i istraživačka mreža-CARNet , Zagreb InfoDom d.o.o. , Zagreb DIT
nabava usluge održavanja i nadogradnje aplikacije SIGMA 
Usluge 28.12.2023. 6.2.2024
UP/II-034-02
/23-01/704
Hrvatski institut za povijest , Zagreb UPI-2M d.o.o. , Zagreb DIT
usluga izrade glavnog projekta i izvedbenog projekta cjelovite obnove Palače Bogoštovlja i nastave (Hrvatski institut za povijest) 
Usluge 28.12.2023. 7.2.2024
UP/II-034-02
/23-01/703
HEP-Plin d.o.o. , Osijek PTMG d.o.o. , Gornji Stupnik DIT
nabava odoranta TBM 
Roba 27.12.2023. 1.2.2024
UP/II-034-02
/23-01/702
Kaznionica u Požegi , Požega Gastroprojekt d.o.o. , Dugo Selo DIT
oprema za centralnu kuhinju Kaznionice u Požegi 
Roba 27.12.2023. 5.2.2024