Javna objava odluka

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Dostava odluka: Sukladno odredbi članka 432. stavak 5. i 6. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.) Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije, a dostava se smatra obavljenom istekom dana javne objave.

Sukladno odredbi članka 171. stavak 4. i 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11., 83/11., 143/13. i 13/14.), koji Zakon se primjenjuje na postupke pokrenute do stupanja na snagu Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.), Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije, a dostava se smatra obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave.

Odluke objavljene na ovoj internetskoj stranici digitalni su oblik odluka Državne komisije, koje se u izvorniku čuvaju u spisu predmeta u Državnoj komisiji. U slučaju spora o sadržaju odluke koja je javno objavljena i izvornika odluke priloženog u spisu predmeta u pisanom obliku, mjerodavan je pisani izvornik odluke priložen u spisu predmeta Državne komisije.  

Objava Odluka u upravnom sporu: Sukladno odredbi članka 434. stavku 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.), Državna komisija odluke u upravnom sporu objavljuje na svojim internetskim stranicama bez anonimizacije.

Odluke u upravnom sporu objavljene na ovoj internetskoj stranici digitalni su oblik odluka Visokog upravnog suda, koje se u izvorniku čuvaju u spisu predmeta u Državnoj komisiji. U slučaju spora o sadržaju odluke koja je javno objavljena i izvornika odluke priloženog u spisu predmeta u pisanom obliku, mjerodavan je pisani izvornik odluke priložen u spisu predmeta Državne komisije.    
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Status Odluka Odluka suda
UP/II-034-02
/22-01/349
Grad Zagreb , Zagreb SGM Informatika d.o.o. , Split DIT
nabava računalne i multimedijske opreme (grupa 4.) 
Roba 24.05.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/348
Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije , Rijeka Bomi Lab d.o.o. , Zagreb DIT
testovi za COVID-19 (grupa 1.) 
24.05.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/347
Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije , Rijeka Bomi Lab d.o.o. , Zagreb DIT
testovi za COVID-19 (grupa 4.) 
Roba 24.05.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/346
Državne nekretnine d.o.o. , Zagreb GIM građenje d.o.o. , Zagreb DIT
nadzor radova obnove konstrukcije rezidencije nakon potresa-Visoka 22 Zagreb Grupa 1-stručni nadzor za pripremne radove i razgradnju Visoka 22 Zagreb 
Usluge 23.05.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/345
Državna geodetska uprava , Zagreb ZP Zavod za fotogrametriju d.d., Zagreb, Geodetski zavod Rijeka d.o.o. i Topoing d.o.o., Kastav DIT
katastarska izmjera i izrada elaborata katastarske izmjere za područje više katastarskih općina 
Usluge 23.05.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/344
Hrvatska narodna banka , Zagreb Ipsos d.o.o. , Split DIT
usluga istraživanja potrošnje inozemnih putnika u Hrvatskoj i domaćih putnika u inozemstvu 
Usluge 23.05.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/343
Hrvatski zavod za zapošljavanje , Zagreb Europapier Adria d.o.o. , Sesvete DIT
nabava fotokopirnog papira za potrebe HZZ-a u 2022. godini (grupa 3.) 
Roba 20.05.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/342
Hrvatski zavod za zapošljavanje , Zagreb Europapier Adria d.o.o. , Sesvete DIT
nabava fotokopirnog papira za potrebe HZZ-a u 2022. godini (grupa 2.) 
Roba 20.05.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/341
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Osijek-koteks d.d. , Osijek DIT
rekonstrukcija državne ceste oznake DC213 od kružnog raskrižja „Aljmaš“ do kružnog raskrižja „Dalj“, od km 12+300,00 do km 14+540,00; II. Faza 
Radovi 20.05.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/340
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb Požar-Stop j.d.o.o. , Zagreb DIT
pregled (servis), ispitivanje vatrodojavnih sustava i stabilnih sustava za gašenje Grupa 1-Servis i ispitivanje stabilnih sustava za gašenje požara u objektima PrP-a Rijeka 
Usluge 20.05.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/339
Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera , Plitvička Jezera Fidal d.o.o. , Rijeka DIT
radovi na konzerviranju gradine Krčingrad 
Radovi 20.05.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/338
Grad Zagreb , Zagreb Odvjetnik Dominik Nizić , Komiža DIT
usluge savjetovanja i izrade dokumentacije o nabavi za potrebe provedbe projekta izgradnje i opremanja postrojenja za obradu biootpada u gradu Novskoj 
Usluge 20.05.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/337
Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet , Zagreb SGM Informatika d.o.o. , Split DIT
nabava računala i računalne opreme 
Roba 20.05.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/336
Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera , Plitvička Jezera SGM Informatika d.o.o. , Split DIT
kupnja računalne opreme (grupa 1.) 
Roba 19.05.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/335
Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije Imperium Heritage j.d.o.o. , Hum na Sutli DIT
izvođenje radova rekonstrukcijske obnove potresom oštećenih postojećih višestambenih zgrada na lokacijama Gajeva ulica 24, Prilaz Gjure Deželića 78, Crnatkova 12 i Medulićeva 18A, Zagreb 
Radovi 18.05.2022. 18.5.2022
UP/II-034-02
/22-01/334
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb FEUD d.o.o. , Zagreb DIT
izrada novelacije idejnog rješenja i novelacije SUO, izrada svih vrsta idejnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova s ishođenjem LD za BC Našice – Čepin 
Usluge 17.05.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/333
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu , Zagreb ZP Softline Services kft, Budimpešta, Mađarska i Softline d.o.o., Zagreb DIT
licence za korištenje Microsoft softverskih proizvoda i usluga 
Roba 16.05.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/332
Javna ustanova Lučka uprava Vukovar , Vukovar Hidrogradnja d.o.o. , Osijek DIT
izgradnja pristaništa Batina 
Radovi 16.05.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/331
Opća bolnica Dr. Tomislav Bardek , Koprivnica Radiometer d.o.o. , Zagreb DIT
laboratorijski reagensi i potrošni laboratorijski i hematološki potrošni materijal (grupa 3.) 
Roba 16.05.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/330
Grad Zagreb , Zagreb IKOM Industrija komunalne opreme i mjerila d.d. , Zagreb DIT
vodomjeri 
Roba 16.05.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/329
Hrvatski zavod za zapošljavanje , Zagreb Tehnička škola Šibenik , Šibenik DIT
nabava usluga obrazovanja nezaposlenih osoba i ostalih tražitelja zaposlenja za rad u djelatnosti metalske industrije i brodogradnje 
Usluge 16.05.2022. 19.5.2022
UP/II-034-02
/22-01/328
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb Slatinski šumouzgajivač d.o.o. , Slatina DIT
izvođenje šumarskih radova pridobivanja drva iz šume, uzgajanja šuma i zaštite šuma od štetnih organizama  
Radovi 16.05.2022. 17.5.2022
UP/II-034-02
/22-01/327
Grad Osijek , Osijek Maxicon d.o.o. , Zagreb DIT
monitoring odlagališta 
Usluge 13.05.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/326
Općina Hrvace , Hrvace Elektro-Bekan d.o.o. , Sinj DIT
održavanje javne rasvjete 
Usluge 13.05.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/325
Ekoplus d.o.o. za gospodarenje otpadom , Viškovo Croatia osiguranje d.d. , Zagreb DIT
usluge osiguranja 
Usluge 13.05.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/324
Klinički bolnički centar Osijek , Osijek Končar-Elektronika i informatika d.d. , Zagreb DIT
osobna računala i pisači za potrebe KBC-a Osijek 
Roba 13.05.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/323
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. , Ankara, Turska DIT
radovi na građevinskom i elektroenergetskom željezničkom infrastrukturnom podsustavu projekta „Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac – Karlovac“ 
Radovi 12.05.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/322
Hrvatska narodna banka , Zagreb Franz Achleitner Fahrzeugbau und Reifenzentrum GmbH, Worgl, Austrija DIT
blindirano trezorsko vozilo 
Roba 12.05.2022. 19.5.2022
UP/II-034-02
/22-01/321
Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije , Split Pomorsko športsko ribolovno društvo "Pelegrin" Stomorska , Stomorska DIT
vođenje i upravljanje lukama u Splitsko-dalmatinskoj županiji otok Šolta– luke Nečujam, Stomorska, Rogač, Maslinica 
Usluge 11.05.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/320
Državne nekretnine d.o.o. , Zagreb Arhitektonski kolektiv d.o.o. za projektiranje , Split DIT
usluga izrade projekta sanacije krova 
Usluge 11.05.2022. 12.5.2022
UP/II-034-02
/22-01/319
Ministarstvo financija, Carinska uprava , Zagreb K.G.V.H. Eko d.o.o. , Zagreb DIT
carinske plombe i produžne trake za carinske plombe 
Roba 10.05.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/318
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb D&J d.o.o. , Split DIT
rekonstrukcija dekorativne rasvjete na lokaciji odmorišta Krka, Autocesta A1 Zagreb-Split-Dubrovnik 
Radovi 10.05.2022. 24.5.2022
UP/II-034-02
/22-01/317
Županijska bolnica Čakovec , Čakovec Phoenix farmacija d.o.o. , Zagreb DIT
reagensi, testovi i potrošni materijal za Odjel medicinsko-biokemijskog laboratorija (grupe V i VIII) 
Roba 10.05.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/316
Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva , Zagreb ZP Prima Vista d.o.o., Zagreb i Dyvolve d.o.o., Zagreb DIT
upravljanje projektom i administracija financirane iz OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. unutar Projekta Implementacija e.Standarda 
Usluge 10.05.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/315
Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva , Zagreb Globaldizajn d.o.o. , Zagreb DIT
usluga održavanja Središnjeg državnog portala - Gov.hr 
Usluge 09.05.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/314
Grad Slavonski Brod , Slavonski Brod SB Trade j.d.o.o. , Slavonski Brod DIT
održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina na području grada Slavonskog Broda za 2022. i 2023. godinu 
Radovi 09.05.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/313
Financijska agencija , Zagreb Sigurnost d.o.o. , Osijek DIT
nabava zaštitarske usluge tjelesne zaštite osoba i imovine za potrebe Financijske agencije-RC Osijek 
Usluge 09.05.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/312
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb Makromikro grupa d.o.o. , Velika Gorica DIT
papir za ispis i kopiranje 
Roba 09.05.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/311
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu , Zagreb Zvibor d.o.o. , Zagreb DIT
uredski materijal 
Roba 06.05.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/310
Primorsko-goranska županija , Rijeka ZP Zelena infrastruktura d.o.o., Zagreb i Geokom-geofizikalno i ekološko modeliranje d.o.o., Zagreb DIT
usluga izrade studije analize prostora morskog područja u EU projektu ARGOS 
Usluge 06.05.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/309
Vodovod i kanalizacija d.o.o. , Karlovac Velebit NES d.o.o. , Zagreb DIT
ispitivanje i mikro lociranje curenja na vodoopskrbnom sustavu Karlovac 
Usluge 06.05.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/308
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Siemens d.d. , Zagreb DIT
dobava i montaža 20 kV postrojenja u TS 110 20 kV Lovran 
Mješovita nabava 06.05.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/307
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb Stega tisak d.o.o. , Zagreb DIT
papir za ispis i kopiranje 
Roba 04.05.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/306
Privreda d.o.o. , Petrinja ZP igr d.o.o., Zagreb i igr GmbH, Rockenhausen, SR Njemačka DIT
usluge upravljanja projektom „Poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Petrinja“ 
Usluge 03.05.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/305
Grad Šibenik , Šibenik Upravitelj Knin d.o.o. , Knin DIT
održavanje javne rasvjete na području grada Šibenika 
Usluge 03.05.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/304
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb Medical Intertrade d.o.o. , Sveta Nedelja DIT
uređaji za pranje i dezinfekciju za potrebe odjela za sterilizaciju 
Roba 03.05.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/303
Vodovod i kanalizacija d.o.o. , Split Vertikal plus d.o.o. , Zagreb DIT
izmjena biomase biofiltera 
Roba 02.05.2022. 6.5.2022
UP/II-034-02
/22-01/302
Inovativni Zadar d.o.o. , Zadar Velinac d.o.o. , Sesvete DIT
opremanje nove zgrade poduzetničkog inkubatora 
Roba 02.05.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/301
Grad Zlatar , Zlatar Jet-set d.o.o. , Vrbanja DIT
izgradnja šumske ceste Jakopići-Oštrc/Oštrc-Črne mlake 
Radovi 02.05.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/300
Industrijsko-obrtnička škola , Šibenik Južni prolaz d.o.o. , Zagreb DIT
usluge edukacije–tehnologije zavarivanje i nabava opreme za zavarivanje 
Usluge 29.04.2022. 3.5.2022
UP/II-034-02
/22-01/299
Grad Zagreb , Zagreb BIM projekt d.o.o. , Zagreb DIT
usluge vođenja projekta građenja 
Usluge 29.04.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/298
Privreda d.o.o. , Petrinja BIM projekt d.o.o. , Zagreb DIT
usluge upravljanja projektom „Poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Petrinja“ 
Usluge 29.04.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/297
Općina Sibinj , Sibinj Strabag d.o.o. , Zagreb DIT
izgradnja kolnika ceste u Ribarskoj ulici u Slobodnici 
Radovi 29.04.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/296
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Alles d.o.o. , Požega DIT
kabelski razvodni ormari 
Roba 27.04.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/295
Plovput d.o.o. , Split ADUT d.o.o. , Split DIT
LED rasvjetna oprema za OPS (grupa 4.) 
Roba 26.04.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/294
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb Steag Energy Services GmbH , Essen, Njemačka DIT
odabir najboljih raspoloživih tehnika za korištenje biomase i otpada u TE Plomin 
Usluge 26.04.2022. 19.5.2022
UP/II-034-02
/22-01/293
Grad Zagreb , Zagreb Growth strategies d.o.o. , Zagreb DIT
tehnička i administrativna podrška u upravljanju i promidžbi projekta 1. faza modernizacije tramvajske infrastrukture u gradu Zagrebu 
Usluge 26.04.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/292
Ministarstvo hrvatskih branitelja , Zagreb Altocomm d.o.o. , Zagreb DIT
dobava i isporuka državnih zastava Republike Hrvatske za potrebe održavanja pogreba uz vojne počasti 
Roba 25.04.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/291
Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod , Slavonski Brod ZP Sokol d.o.o., Vinkovci i Cestorad d.d., Vinkovci DIT
dovršetak izgradnje osnovne lučke infrastrukture luke Slavonski Brod 
Radovi 25.04.2022. 11.5.2022
UP/II-034-02
/22-01/290
Općina Lovran , Lovran X.O.A. gradnja d.o.o. , Rijeka DIT
rekonstrukcija brownfield lokacije u novi društveni dom u Lovranu 
Radovi 25.04.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/289
Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje , Zagreb iTVZ d.o.o. , Zagreb DIT
usluge organizacije, koordinacije, planiranja i upravljanja procesom organizirane obnove za predvidivo 900 u potresu oštećenih obiteljskih kuća – operativni koordinatori. 
Usluge 25.04.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/288
Grad Zagreb , Zagreb ZP Sanitacija d.o.o., Zagreb i Eko Standard d.o.o., Zagreb DIT
preventivna i obvezna preventivna dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija (grupa 1.) 
Usluge 25.04.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/287
Grad Trogir , Trogir B.P. Poslovnno savjetovanje d.o.o. , Split DIT
projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonskog rješenja Pješačkog mosta na Foši u Trogiru 
Usluge 22.04.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/286
Klinička bolnica Dubrava , Zagreb Oktal Pharma d.o.o. , Zagreb DIT
jednogodišnja nabava potrošnog i ugradbenog materijala za oftamologiju za potrebe KBD (grupa 29.) 
Roba 22.04.2022. 24.5.2022
UP/II-034-02
/22-01/285
Ministarstvo zdravstva , Zagreb Dinka Bujas, obrt za savjetovanje, vl. Dinka Bujas , Zagreb DIT
uspostavljanje sustava akreditacije za bolničke zdravstvene ustanove - Savjetodavna usluga upravljanja projektom i administracija 
Usluge 22.04.2022. 19.5.2022
UP/II-034-02
/22-01/284
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice , Zagreb Orto Rea d.o.o. , Jalkovec DIT
nabava opreme za dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije potrebne za realizaciju projekta broj KK.08.1.2.03.0007 
Roba 21.04.2022. 24.5.2022
UP/II-034-02
/22-01/283
Grad Zagreb , Zagreb Didacta d.o.o. , Slavonski Brod DIT
opremanje Muzejske čuvaonice Hrvatskog prirodnoslovnog muzeja, Novi Petruševec 
Roba 21.04.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/282
Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije , Krapina Vik-dental d.o.o. , Zagreb DIT
nabava dentalnog potrošnog materijala Grupa 1 Restorativni i protetski materijal i pribor u stomatologiji 
Roba 21.04.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/281
Klinička bolnica Merkur , Zagreb Investinženjering d.o.o., , Zagreb DIT
usluga stručnog nadzora i koordinatora II zaštite na radu tijekom projektiranja i izvođenja radova cjelovite obnove zgrade Kliničke bolnice Merkur 
Usluge 21.04.2022. 2.5.2022
UP/II-034-02
/22-01/280
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb Medicom d.o.o. , Zagreb DIT
UZV uređaji za potrebe Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju (grupa 2.) 
Roba 20.04.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/279
Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o. , Zagreb ZP Dokument IT d.o.o., Zagreb, Ericsson Nikola Tesla d.d., Zagreb i Algebra d.o.o., Zagreb DIT
nabava roba i usluga s ciljem uspostave Centra dijeljenih usluga s pratećim poslovnim uslugama (IAAS, SAAS, PAAS) grupa 1 
Mješovita nabava 20.04.2022. 29.4.2022
UP/II-034-02
/22-01/278
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje , Zagreb Eptisa Adria d.o.o. , Zagreb DIT
savjetodavna usluga za podršku u provedbi projekta Digitalizacija arhive HZMO-a 
Usluge 20.04.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/277
Opća bolnica Dr. Tomislav Bardek , Koprivnica Iceberg International Trading d.o.o. , Zagreb DIT
centralni monitoring za Odjel kardiologije (1 kpl) 
Usluge 20.04.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/276
Vodovod i kanalizacija d.o.o. , Split Strabag d.o.o. , Zagreb DIT
projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split-Solin, spoj sustava odvodnje južnog sliva grada Splita na UPOV Stupe i dogradnja podmorskog ispusta Stobreč 
Radovi 20.04.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/275
HEP-Plin d.o.o. , Osijek Alcina d.o.o. , Zagreb DIT
procjena vrijednosti potencijalnih tvrtki za akviziciju 
Usluge 20.04.2022. 24.5.2022
UP/II-034-02
/22-01/274
Hrvatske vode , Zagreb Sedra consulting d.o.o. , Zagreb DIT
stručni i tehnološki nadzor pri izvođenju radova uređenja i regulacije potoka Goštiraj u Sv. Nedelji 
Usluge 19.04.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/273
Grad Koprivnica , Koprivnica Eko standard d.o.o. , Zagreb DIT
deratizacija i dezinsekcija 
Usluge 19.04.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/272
Grad Zagreb , Zagreb IKOM Industrija komunalne opreme i mjerila d.d. , Zagreb DIT
regulatori tlaka plina niskotlačni DN-25-navojniuz plinomjer G-4 i G-6 
Roba 19.04.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/271
Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o. , Dubrovnik ZP Magnum Supra d.o.o., Dubrovnik i Elektrocentar Petek d.o.o., Ivanić Grad DIT
projektiranje i izvođenje radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Lučino razdolje 
Mješovita nabava 19.04.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/270
Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. , Karlovac Strabag d.o.o. , Zagreb DIT
projektiranje i izvođenje radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Babina gora 
Mješovita nabava 19.04.2022. 18.5.2022
UP/II-034-02
/22-01/269
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice , Zagreb Phoenix farmacija d.o.o. , Zagreb DIT
dijagnostički materijal za potrebe biokemijskog laboratorija Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice 2. dio (grupa 1.) 
Roba 15.04.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/268
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb Medical Intertrade d.o.o. , Sveta Nedelja DIT
jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za potrebe stomatologije 
Roba 15.04.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/267
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice , Zagreb Medical Intertrade d.o.o. , Sveta Nedelja DIT
dijagnostički materijal za potrebe biokemijskog laboratorija Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice 2. dio (grupa 1.) 
Roba 15.04.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/266
Grad Zagreb , Zagreb Ceste trans tim d.o.o. , Zagreb DIT
prijevoz asfaltne mase i ostalog rasutog materijala 
Usluge 14.04.2022. 23.5.2022
UP/II-034-02
/22-01/265
Opća bolnica Karlovac , Karlovac Biomax d.o.o. , Zagreb DIT
reagensi i potrošni materijal za medicinsko-biokemijski laboratorij 2 (grupa 2.) 
Roba 14.04.2022. 23.5.2022
UP/II-034-02
/22-01/264
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb ZP Končar-Inženjering d.o.o., Zagreb i Alstom Ferroviaria s.p.a., Savigliano, Italija DIT
radovi na prometno-upravljačkom i signalno-sigurnosnom željezničkom infrastrukturnom podsustavu projekta "Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac-Karlovac" 
Radovi 13.04.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/263
HEP-Plin d.o.o. , Osijek BDO Savjetovanje d.o.o. , Zagreb DIT
procjena vrijednosti potencijalnih tvrtki za akviziciju 
Usluge 12.04.2022. 24.5.2022
UP/II-034-02
/22-01/262
Opća bolnica Zadar , Zadar Eurogast d.o.o. , Samobor DIT
opremanje restorana-Bolnička kuhinja (grupa 2.) 
Roba 12.04.2022. 15.4.2022
UP/II-034-02
/22-01/261
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb Manodent d.o.o. , Lug Samoborski DIT
jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za potrebe stomatologije (grupa 3.) 
Roba 12.04.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/260
Neretvansko-Pelješko-Korčulansko-Lastovsko-Mljetski vodovod d.o.o. , Korčula ZP Rijekaprojekt-vodogradnja, Rijeka, Hidro-expert d.o.o., Rijeka, Hidrotech d.o.o., Rijeka i Provod-inženyrska spločnost s.r.o., Ústí nad Labem , Češka Republika i Nekretnine d.o.o., Kostrena DIT
„Izrada projektne i natječajne dokumentacije za izgradnju sustava za odvodnju otpadnih voda aglomeracije Kula Norinska te za sanaciju dijela vodoopskrbnog sustava Općine Kula Norinska“ 
Usluge 12.04.2022. 12.5.2022
UP/II-034-02
/22-01/259
Grad Senj , Senj ZP Eptisa Adria d.o.o., Zagreb i Knap d.o.o., Zagreb DIT
rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC 149-tehnička dokumentacija za ishođenje akata u gradnji 
Radovi 12.04.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/258
Vodovod-Osijek d.o.o. , Osijek Hrvatski Telekom d.d. , Zagreb DIT
oprema za daljinsko očitavanje vodomjera po grupama - Grupa A)NB IoT i Grupa B) Wavenis 
Roba 12.04.2022. 19.5.2022
UP/II-034-02
/22-01/257
Grad Koprivnica , Koprivnica Sanitacija d.o.o. , Koprivnica DIT
deratizacija i dezinsekcija (zajednička nabava) 
Usluge 11.04.2022. 22.4.2022
UP/II-034-02
/22-01/256
Općina Davor , Davor Inter-Viličari d.o.o. , Mursko Središće DIT
nabava rabljenog kompaktora za sabijanje komunalnog otpada 
Roba 11.04.2022. 22.4.2022
UP/II-034-02
/22-01/255
Srednja škola "Arboretum Opeka" , Vinica Opstanak d.o.o. , Split DIT
opremanje interijera dvorca Opeka 
Roba 11.04.2022. 13.4.2022
UP/II-034-02
/22-01/254
Varaždinska županija , Varaždin Spotless servis j.d.o.o. , Zagreb DIT
čišćenje uredskih prostorija 
Usluge 11.04.2022. 14.4.2022
UP/II-034-02
/22-01/253
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Mihaljević bus, obrt za prijevoz putnika, vl. Stanislav Mihaljević , Brnaze DIT
prijevoz putnika autobusima i kombijima 
Usluge 11.04.2022. 19.5.2022
UP/II-034-02
/22-01/252
Grad Bjelovar , Bjelovar ZP Hidroregulacija d.d., Bjelovar i Poduzeće za ceste d.o.o., Bjelovar DIT
rekonstrukcija Korza u Bjelovaru 
Radovi 11.04.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/251
Nastavni zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije , Slavonski Brod Kingoffice d.o.o. , Bebrina DIT
uredski materijal (grupa II) 
Roba 11.04.2022. 18.5.2022
UP/II-034-02
/22-01/250
Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu , Osijek Kefo d.o.o. , Sisak DIT
laboratorijski potrošni materijal (grupa 3.) 
Roba 08.04.2022. Postupak u tijeku