Javna objava odluka

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Dostava odluka: Sukladno odredbi članka 432. stavak 5. i 6. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.) Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije, a dostava se smatra obavljenom istekom dana javne objave.

Sukladno odredbi članka 171. stavak 4. i 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11., 83/11., 143/13. i 13/14.), koji Zakon se primjenjuje na postupke pokrenute do stupanja na snagu Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.), Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije, a dostava se smatra obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave.

Odluke objavljene na ovoj internetskoj stranici digitalni su oblik odluka Državne komisije, koje se u izvorniku čuvaju u spisu predmeta u Državnoj komisiji. U slučaju spora o sadržaju odluke koja je javno objavljena i izvornika odluke priloženog u spisu predmeta u pisanom obliku, mjerodavan je pisani izvornik odluke priložen u spisu predmeta Državne komisije.  

Objava Odluka u upravnom sporu: Sukladno odredbi članka 434. stavku 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.), Državna komisija odluke u upravnom sporu objavljuje na svojim internetskim stranicama bez anonimizacije.

Odluke u upravnom sporu objavljene na ovoj internetskoj stranici digitalni su oblik odluka Visokog upravnog suda, koje se u izvorniku čuvaju u spisu predmeta u Državnoj komisiji. U slučaju spora o sadržaju odluke koja je javno objavljena i izvornika odluke priloženog u spisu predmeta u pisanom obliku, mjerodavan je pisani izvornik odluke priložen u spisu predmeta Državne komisije.    
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Status Odluka Odluka suda
UP/II-034-02
/21-01/577
Općina Konavle , Cavtat Capital ing d.o.o. , Zagreb DIT
izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju osnovne škole u Cavtatu 
Usluge 21.06.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/576
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Ramić-Trade d.o.o. , Podstrana DIT
energetski transformator 110_10,5(21)kV,20MVA za TS 110_35_10(20)kV Prelog 
Roba 21.06.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/575
Ugostiteljsko-turistička škola , Osijek Speranza d.o.o. , Zagreb DIT
vanjska usluga razvoja programa, uspostava rada RCK i smještaja, cateringa te najma dvorana za provedbu aktivnosti RCK (po grupama) 
Usluge 21.06.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/574
Hrvatska radiotelevizija , Zagreb AGB Nielsen istraživanje medija d.o.o. , Zagreb DIT
kontinuirano istraživanje gledanosti televizije - IPTV i kabel 
Usluge 21.06.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/573
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Tenta Yapi Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S. , Ankara, Turska DIT
izgradnja dionice Lekenik-čvor Sisak na Autocesti A11 Zagreb-Sisak 
Radovi 21.06.2021. 21.6.2021
UP/II-034-02
/21-01/572
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Elektro imber d.o.o. , Zagreb DIT
stručni nadzor i koordinator zaštite na radu II nad izgradnjom I faze dionice autoceste-obilaznica Novog Vinodolskog (7n km), Autocesta A7 Rupa-Rijeka-Žuta Lokva, dionica Selce-Novi Vinodolski 
Usluge 21.06.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/571
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb Sigurnost d.o.o. , Osijek DIT
zaštitarske usluge u Direkciji društva HŠ d.o.o. 
Usluge 18.06.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/570
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Mobilita Evolva d.o.o. , Zagreb DIT
izrada Studije varijantnih rješenja izmještanja trase državne ceste DC546 na području Općine Krašić 
Usluge 18.06.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/569
Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split Labena d.o.o. , Zagreb DIT
fourier transformacijski infracrveni spektroskopski (FTIR) analizator za analizu vina, mošta i mošta u fermentaciji 
Roba 18.06.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/568
Grad Vukovar , Vukovar Čazmatrans-Nova d.o.o. , Čazma DIT
prijevoz učenika osnovnih škola grada Vukovara 
Usluge 18.06.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/567
Opća bolnica Pula , Pula-Pola Axon Lab d.o.o. , Zagreb DIT
nabava brzih antigenskih testova SARS CoV 19 za jednogodišnje potrebe Opće bolnice Pula 
Roba 17.06.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/566
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb ZP Mobilita Evolva d.o.o., Zagreb i Pandantiv d.o.o., Dugo Selo DIT
izrada idej., glav. i izved. projekta te ish. lok. i građ. dozvole za rek. DC515, dionica 002-od naselja Bračevci 16+888 km do obilaznice Đakova i spoja na kružni tok Đakovo 1. 30+810 km, L=13,92 km 
Usluge 16.06.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/565
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Skib tehno d.o.o. , Zagreb DIT
revitalizacija TS 35(20)kV Drenovci – izgradnja postrojenja NT 20kV 
Radovi 16.06.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/564
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Mobilita Evolva d.o.o. , Zagreb DIT
izrada svih vrsta idejnih i glavnih projekata, provedbe geodetskih i geotehničkih istražnih radova, ishođenja lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju D8 i dogradnja čvora Šmrika 
Usluge 16.06.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/563
Splitsko-dalmatinska županija , Split Žele obrt za prijevoz putnika, vl. Željko Miloloža , Kaštel Kambelovac DIT
prijevoz učenika osnovnih škola na području Splitsko-dalmatinske županije  
Usluge 16.06.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/562
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Evision informacijski sustavi d.o.o. , Zagreb DIT
sustav za upravljanje poslovnim sadržajem i dokumentima 
Usluge 16.06.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/561
Istarska županija , Pazin Insepo d.o.o. , Zagreb DIT
toneri i tinte 
Roba 16.06.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/560
Hrvatski geološki institut , Zagreb SGM Informatika d.o.o. , Split DIT
nabava računarske opreme i potrepština (grupa 2.) 
Roba 15.06.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/559
Komunalac d.o.o. , Samobor Tokić d.o.o. , Sesvete DIT
rezervni dijelovi vozila i strojeva 
Roba 15.06.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/558
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Institut IGH d.d. , Zagreb DIT
izrada Općih tehničkih uvjeta za radove na cestama 
Usluge 15.06.2021. 16.6.2021
UP/II-034-02
/21-01/557
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture , Zagreb Hlađenje sistemi d.o.o. , Zagreb DIT
supstitucija ventilokonvektora u poslovnoj zgradi Kockica 
Roba 14.06.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/556
Zagrebačka županija , Zagreb Slavonija bus d.o.o. , Novi Grad DIT
usluga prijevoza učenika osnovnih škola kojima je osnivač Zagrebačka županija 
Usluge 14.06.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/555
Zagrebačka županija , Zagreb Presečki grupa d.o.o. , Krapina DIT
usluga prijevoza učenika osnovnih škola kojima je osnivač Zagrebačka županija 
Usluge 14.06.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/554
Zagrebačka županija , Zagreb Fils d.o.o. , Banjole DIT
usluga prijevoza učenika osnovnih škola kojima je osnivač Zagrebačka županija 
Usluge 14.06.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/553
Grad Slavonski Brod , Slavonski Brod Eduit j.d.o.o. , Osijek DIT
opremanje interpretacijskog centra Ivana Brlić Mažuranić i suvenirnice te postavljanje multimedijalnih i informativnih panoa 
Roba 14.06.2021. 17.6.2021
UP/II-034-02
/21-01/552
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb Biomax d.o.o. , Zagreb DIT
reagensi i testovi za potrebe laboratorijske dijagnostike (grupa 1.) 
Roba 14.06.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/551
Grad Split , Split Kocka d.o.o. , Šibenik DIT
usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije i projektantski nadzor u sklopu EU projekta Palača života - grad mijena - Palace of Life - City of Changes 
14.06.2021. 21.6.2021
UP/II-034-02
/21-01/550
Grad Zagreb , Zagreb Siemens Healthcare d.o.o. , Zagreb DIT
hibridni dijagnostičko intervencijski RTG uređaj za invazivnu neurologiju za Kliniku za neurologiju i Zavod za radiologiju Kliničke bolnice Sveti Duh 
Roba 11.06.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/549
HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb Vodoskok d.d. , Zagreb DIT
nabava polipak traka 
Roba 11.06.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/548
Grad Imotski , Imotski ZP Titan Constructa d.o.o., Zagreb i Builder d.o.o., Makarska DIT
rekonstrukcija tržnice u Imotskom 
Radovi 11.06.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/547
Ministarstvo zdravstva , Zagreb Medicem-servis d.o.o. , Zagreb DIT
nabava linearnog akceleratora za potrebe Kliničkog bolničkog centra Zagreb 
Roba 11.06.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/546
Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o. , Zagreb ZP Dokument IT d.o.o., Zagreb, Ericsson Nikola Tesla d.d., Zagreb i Algebra d.o.o., Zagreb DIT
nabava roba i usluga s ciljem uspostave Centra dijeljenih usluga s pratećim poslovnim uslugama (IAAS, SAAS, PAAS) grupa 1 
Mješovita nabava 10.06.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/545
Dom športova Ploča Ustanova za tjelesnu kulturu i šport , Ploče Solaris Pons d.o.o. , Osijek DIT
fotonaponska elektrana-Dom športova Ploča 
Roba 10.06.2021. 11.6.2021
UP/II-034-02
/21-01/544
Grad Komiža , Komiža Klikeri d.o.o. , Komiža DIT
nabava promidžbenog materijala 
Roba 10.06.2021. 10.6.2021
UP/II-034-02
/21-01/543
Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o. , Zagreb ZP Dokument IT d.o.o., Zagreb, Algebra d.o.o., Zagreb, Atos IT Solutions and Services d.o.o., Zagreb i Laus CC d.o.o., Dubrovnik DIT
nabava roba i usluga s ciljem uspostave Centra dijeljenih usluga s pratećim poslovnim uslugama (IAAS, SAAS, PAAS) grupa 2. 
Mješovita nabava 10.06.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/542
Opća bolnica Zadar , Zadar Veos Dom d.o.o. , Zagreb DIT
kupovina i održavanje integriranog bolničkog informacijskog sustava 
Mješovita nabava 09.06.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/541
Jadrolinija , Rijeka ZP Dezinsekcija d.o.o., Rijeka i CIAN d.o.o., Split DIT
usluge dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije (obvezatne DDD mjere) brodova flote Jadrolinije 
Usluge 09.06.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/540
Grad Knin , Knin A-Link savjetovanje j.d.o.o. , Zagreb DIT
nabava usluga pripreme i provedbe programa usavršavanja za poduzetnike i izrade programa predinkubacije i inkubacije za poduzetnike početnike te provedbe edukacije 
Usluge 09.06.2021. 18.6.2021
UP/II-034-02
/21-01/539
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Altpro d.o.o. , Zagreb DIT
radovi na prometno-upravljačkom i signalno-sigurnosnom željezničkom infrastrukturnom podsustavu projekta "Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac-Karlovac" 
Radovi 09.06.2021. 11.6.2021
UP/II-034-02
/21-01/538
Grad Pula-Pola , Pula-Pola ZP Primum ing. d.o.o., Pula i EMDA d.o.o., Zagreb DIT
usluga voditelja projekta gradnje objekta, upravljanja projektom (administriranje) i priprema i provođenje nabave  
Usluge 08.06.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/537
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Niskogradnja-Autoprijevoz, vl. Marko Iveković , Tuhelj DIT
usluga održavanja autocesta u zimskom periodu (po grupama) 
Usluge 08.06.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/536
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje , Zagreb ZP Ericsson Nikola Tesla d.d., Zagreb, IN2 d.o.o., Zagreb i Cuspis d.o.o., Zagreb DIT
nabava usluge izgradnje sustava eHZZO i nabava odgovarajućih licenci 
Usluge 08.06.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/535
KD Čistoća d.o.o. , Rijeka Komop d.o.o. , Zagreb DIT
specijalno vozilo za odvojeno prikupljanje otpada 
Roba 08.06.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/534
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb ZP Geoprojekt d.d., Split i Krebs+Kiefer International GmbH, Darmstadt , Njemačka DIT
nadzor nad izgradnjom dionice BC, Okučani-Granica BiH, II faza, duljine 4,07 km 
Usluge 08.06.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/533
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja , Zagreb ZP Cadcom d.o.o., Zagreb, Geoxyz d.o.o., Zwevegem, Belgija i Hidrocibalae d.o.o., Vinkovci DIT
usluga kartiranja obalnih i pridnenih morskih staništa u obalnom moru RH i pridnenih morskih staništa u hrvatskom epikontinentalnom pojasu u sklopu OPKK projekta (grupa 2.) 
Usluge 08.06.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/532
Brodsko-posavska županija , Slavonski Brod Kingoffice d.o.o. , Bebrina DIT
nabava uredskog materijala za potrebe upravnih tijela Brodsko-posavske županije 
Roba 07.06.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/531
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Elektro kem d.o.o. , Vugrovec Donji DIT
TK pult za manje kolodvore 
Roba 07.06.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/530
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Industrooprema d.o.o , Sesvete DIT
alati i pribor (grupe 1., 3. i 7.) 
Roba 07.06.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/529
Komunalije d.o.o. , Novalja Medius d.o.o. , Herceg Novi, Crna Gora DIT
projektiranje, izgradnja i pokusni rad na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Novalja - UPOV Novalja „Vrtić“- uključivo izgradnja Pristupne ceste 
Radovi 07.06.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/528
Grad Zagreb , Zagreb Siemens d.d. , Zagreb DIT
oprema za mjerenje protoka tekućina i plinova 
Roba 07.06.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/527
Sisačko-moslavačka županija Altera d.o.o. , Varaždin DIT
najam privremenog montažnog objekta za Srednju školu Glina 
Usluge 07.06.2021. 9.6.2021
UP/II-034-02
/21-01/526
Županijska lučka uprava Korčula , Korčula Medius d.o.o. , Herceg Novi, Crna Gora DIT
radovi na izgradnji nove luke Korčula - luka Polačište 
Radovi 07.06.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/525
Grad Karlovac , Karlovac Key project d.o.o. , Zagreb DIT
investicijski koncept, studija izvedivosti, plan provedbe projekta, poslovni plan 
Usluge 04.06.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/524
Brodsko-posavska županija , Slavonski Brod Birodom d.o.o. , Lučko DIT
nabava uredskog materijala za potrebe upravnih tijela Brodsko-posavske županije 
Roba 04.06.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/523
Ministarstvo unutarnjih poslova , Zagreb ISKRA brodogradilište 1 d.o.o. , Šibenik DIT
policijsko plovilo CPB – Coastal Patrol Boat 
Roba 04.06.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/522
Grad Požega , Požega Audio Video Consulting d.o.o. , Lučko DIT
nabava robe po grupama, 3 grupe - unutarnje uređenje i opremanje Centra za posjetitelje “Požeška kuća” i Gradskog muzeja Požega u projektu Požeške bolte 
Roba 02.06.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/521
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb Securitas Hrvatska d.o.o. , Zagreb DIT
redovito i interventno održavanje sustava tehničke zaštite Grupa 3 Održavanje sustava tehničke zaštite u PrP Split 
Usluge 01.06.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/520
Srednja škola "Arboretum Opeka" , Vinica Arcitec Ivšić d.o.o. , Zagreb DIT
usluga stručnog nadzora građenja, koordinatora zaštite na radu nad izvođenjem radova i voditelja projekta-dvorac Opeka (grupa 3.) 
Usluge 01.06.2021. 11.6.2021
UP/II-034-02
/21-01/519
Državna geodetska uprava , Zagreb Geomatika d.o.o. , Trilj DIT
GNSS mjerenja stalnih točaka geodetske osnove na potresom pogođenom području Sisačko-moslavačke županije 
Usluge 01.06.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/518
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu , Zagreb Multiservis obrt, vl. Marijana Fuks , Bjelovar DIT
usluge čišćenja prostorija 
Usluge 31.05.2021. 1.6.2021
UP/II-034-02
/21-01/517
Opća bolnica Karlovac , Karlovac EndoPro implants d.o.o. , Zagreb DIT
ugradbeni i potrošni materijal za ortopediju (totalne endoproteze kuka i koljena i parcijalne i revizijske endoproteze kuka)  
Roba 31.05.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/516
Hrvatski zavod za zapošljavanje , Zagreb Multiservis obrt, vl. Marijana Fuks , Bjelovar DIT
usluge čišćenja prostorija 
Usluge 31.05.2021. 1.6.2021
UP/II-034-02
/21-01/515
Grad Skradin , Skradin Bučić gradnja d.o.o. , Šibenik DIT
izgradnja reciklažnog dvorišta 
Radovi 31.05.2021. 11.6.2021
UP/II-034-02
/21-01/514
Javna ustanova Rezervat Lokrum , Dubrovnik Dalmont d.o.o. , Kraljevica DIT
nabava broda 
Roba 31.05.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/513
Plovput d.o.o. , Split Micro-link d.o.o. , Zagreb DIT
nabava i implementacija DSC sustava 
Mješovita nabava 31.05.2021. 17.6.2021
UP/II-034-02
/21-01/512
Državna geodetska uprava , Zagreb Cadcom d.o.o. , Zagreb DIT
izrada geodetskih podloga i homogenizacija katastarskih planova za projekt Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima-Plitvička jezera i Učka 
Usluge 28.05.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/511
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb Printshop d.o.o. , Zadar DIT
nabava promotivnih materijala i Komunikacijske strategije u sklopu projekta Fearless Velebit 
Usluge 28.05.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/510
Komunalac Požega d.o.o. , Požega Hado Technik d.o.o. , Zagreb DIT
nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona i plastike-dvokomorno vozilo 
Roba 28.05.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/509
Đakovački vodovod d.o.o. , Đakovo ZP Provod-inženýrská společnost, s.r.o., Ústí nad Labem, Češka i Hidro-consult d.o.o., Rijeka DIT
izrada studijske, projektne i dokumentacije o nabavi za poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Punitovci za sufinanciranje iz EU fondova 
Usluge 28.05.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/508
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb Telur d.o.o. , Zagreb DIT
polipropilenske cijevi za zaštitu sadnica 
Roba 28.05.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/507
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb TRACE Group Hold AD , Sofija, Bugarska DIT
izgradnja dionice Lekenik-čvor Sisak na Autocesti A11 Zagreb-Sisak 
Radovi 28.05.2021. 8.6.2021
UP/II-034-02
/21-01/506
Grad Zagreb , Zagreb ZP Consultants d.o.o., Dubrovnik i ADL Struktura d.o.o., Zagreb DIT
upravljanje projektom nad hitnim radovima na sanaciji oštećenja nastalih u potresu na objektu Gornjogradske gimnazije, II faza 
Usluge 28.05.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/505
Opća bolnica Zabok i Bolnica hrvatskih veterana , Zabok Siemens Healthcare d.o.o. , Zagreb DIT
nabava uređaja za magnetsku rezonancu 1.5T za Odjel za radiologiju 
Roba 28.05.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/504
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Mobilita Evolva d.o.o. , Zagreb DIT
prostorno-prometna-građevinska studija koridora obilaznica na državnoj cesti DC1 od Karlovca do Splita 
Usluge 28.05.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/503
Piškornica d.o.o. , Koprivnica Geotehnika d.o.o. , Selca DIT
projektiranje i izvođenje radova na izgradnji Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske Piškornica 
Mješovita nabava 28.05.2021. 17.6.2021
UP/II-034-02
/21-01/502
Komunalno poduzeće d.o.o. , Križevci Reoma grupa d.o.o. , Zagreb DIT
zbrinjavanje i obrada otpada od plastike 
Usluge 27.05.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/501
Grad Zagreb , Zagreb Granda projekt d.o.o. , Zagreb DIT
stručni nadzor nad građevinskim radovoma (grupa 1.) 
Usluge 27.05.2021. 15.6.2021
UP/II-034-02
/21-01/500
Piškornica d.o.o. , Koprivnica Investinženjering d.o.o., , Zagreb DIT
usluga nadzora nad izgradnjom RCGO Piškornica 
Usluge 27.05.2021. 21.6.2021
UP/II-034-02
/21-01/499
Hrvatska Lutrija d.o.o. , Zagreb Mato EL-D d.o.o. , Ivanić-Grad DIT
uređenje i opremanje AK 
Mješovita nabava 26.05.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/498
KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. , Rijeka ZP GAP Generali Appalti Publici d.o.o., Novi Sad, Srbija, Edilscavi Bonomello srl, Saviore dell Adamello, Italija, EPI d.o.o., Gradiška, Bosna i Hercegovina, Finexport d.o.o., Banja Luka, Bosna i Hercegovina, i RVT Ehitus OU, Tallin, Estonija DIT
izgradnja sustava odvodnje u okviru projekta poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka 
Radovi 26.05.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/497
KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. , Rijeka ZP Faber Inşaat Sanayi ve Ticaret A. Ş., Istanbul, Turska i Kutay Inşaat Taahhüt ve Ticaret Ltd. Şti., Istanbul, Turska DIT
izgradnja sustava odvodnje u okviru projekta poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka 
Radovi 25.05.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/496
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost , Zagreb ZP IPZ Uniprojekt Terra d.o.o., Zagreb i Via Factum d.o.o., Zagreb DIT
studija izvedivosti postojećih i potrebnih kapaciteta za obradu opasnog otpada studija za identifikaciju novih lokacija onečišćenih opasnim otpadom („crne točke“) 
Usluge 25.05.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/495
Grad Knin , Knin Random d.o.o. , Split DIT
radovi na izgradnji funkcionalne i dekorativne rasvjete i niskonaponske mreže na tvrđavi 
Radovi 25.05.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/494
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb ZP Div grupa d.o.o., Samobor i Yapi Merkezi Insaat Ve Sanayi A.S., Istanbul, Turska DIT
izgradnja I. faze dionice autoceste - obilaznica Novog Vinodolskog (7km), autocesta A7 Rupa-Rijeka-Žuta Lokva, dionica Selce-Novi Vinodolski 
Roba 25.05.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/493
Opća bolnica Dr. Tomislav Bardek , Koprivnica Jukić-Dam d.o.o. , Otok DIT
radovi na projektu Energetska obnova zgrade centralne bolničke građevine Opće bolnice Dr. Tomislav Bardek 
Radovi 25.05.2021. 11.6.2021
16.6.2021
UP/II-034-02
/21-01/492
Grad Zagreb , Zagreb Eksa Grupa d.o.o. , Domaslovec DIT
medicinska oprema za Kliniku za neurologiju (grupa 2.) 
Roba 24.05.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/491
Opća bolnica Dr. Josip Benčević , Slavonski Brod Srijem d.o.o. , Osijek DIT
rukavice 
24.05.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/490
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb Securitas Hrvatska d.o.o. , Zagreb DIT
redovito i interventno održavanje sustava tehničke zaštite (grupa 4.) 
Usluge 24.05.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/489
Plinacro d.o.o. , Zagreb Area Urbis d.o.o. , Sisak DIT
izrada SUO i provedba postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš za MP Vukovar-Negoslavci DN 500-50, Osijek-Vukovar DN 500-50 i Sotin-Bačko Novo Selo DN 800-75 BAR, PN-I-257-21-DT 
Usluge 24.05.2021. 16.6.2021
UP/II-034-02
/21-01/488
Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, , Split Zuccon d.o.o. , Zagreb DIT
nabava digitalnih Rtg. uređaja (grupa 1.) 
Roba 24.05.2021. 8.6.2021
UP/II-034-02
/21-01/487
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Ramić-Trade d.o.o. , Podstrana DIT
diesel elektroagregat 500 kVA 
24.05.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/486
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Geoprojekt d.d. , Split DIT
Kompletan nadzor nad izgradnjom brze ceste Farkaševac – Bjelovar, od km 15+700 do km 27+530 - I. faza, lijevi kolnik brze ceste 
Usluge 24.05.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/485
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb ZP Mobilita Evolva d.o.o., Zagreb, Radionica mostova d.o.o., Samobor, Krešo geo d.o.o., Zagreb i PPG Društvo za projektiranje i građenje d.o.o., Sarajevo DIT
kompletan nadzor nad izgradnjom brze ceste Farkaševac – Bjelovar, od km 15+700 do km 27+530 - I. faza, lijevi kolnik brze ceste 
Usluge 24.05.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/484
Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. , Vinkovci ZP Provod - inženýrská společnost, s.r.o., Ústí nad Labem, Češka, Hidro-expert d.o.o., Rijeka i Hidrotech d.o.o., Rijela DIT
usluge izrade studijske, projektne i dokumentacije o nabavi za poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Novi Jankovci, Nijemci i Vrbanja 
Usluge 21.05.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/483
HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb Profi Baucentar d.o.o. , Zagreb DIT
nabava materijala za uređenje i održavanje poslovnih objekata (grupa 3.)  
Roba 21.05.2021. 27.5.2021
UP/II-034-02
/21-01/482
Vodovod i kanalizacija d.o.o. , Karlovac ZP Faber Inşaat Sanayi ve Ticaret A. Ş., Istanbul, Turska i Kutay Inşaat Taahhüt ve Ticaret Ltd. Şti., Istanbul, Turska DIT
izgradnja linijskih objekata aglomeracije Karlovac - Duga Resa 
Radovi 21.05.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/481
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb Monting d.o.o. , Zagreb DIT
izgradnja nove parne kotlovnice u TE-TO Osijek 
Radovi 21.05.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/480
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb IVICOM Consulting d.o.o. , Zagreb DIT
izgradnja nove parne kotlovnice u TE-TO Osijek 
Radovi 21.05.2021. 4.6.2021
UP/II-034-02
/21-01/479
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb TPK Orometal d.d. , Oroslavlje DIT
izgradnja nove parne kotlovnice u TE-TO Osijek 
Radovi 21.05.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/478
Klinički bolnički centar Split , Split Insako d.o.o. , Zagreb DIT
PVC proizvodi 
Roba 21.05.2021. Postupak u tijeku