Internet stranica Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave sadrži objave odluka u žalbenim postupcima i upravnim sporovima, Upisnik žalbenih predmeta i Upute žalbenog postupka te druge važne informacije vezane uz postupak pravne zaštite u postupcima javnih nabava u Republici Hrvatskoj.
  • Odluke DKOM
  • Odluke suda
  • Izbor odluka
29.07.2021.
4 donesene odluke

Državna komisija javno je objavila odluke donesene u žalbenim predmetima pod sljedećim klasama:

28.07.2021.
4 donesene odluke

Državna komisija javno je objavila odluke donesene u žalbenim predmetima pod sljedećim klasama:

27.07.2021.
2 donesene odluke

Državna komisija javno je objavila odluke donesene u žalbenim predmetima pod sljedećim klasama:

26.07.2021.
4 donesene odluke

Državna komisija javno je objavila odluke donesene u žalbenim predmetima pod sljedećim klasama:

Prikaži sve
29.07.2021.
1 objavljena presuda

Državna komisija javno je objavila presude donesene u žalbenim predmetima pod sljedećim klasama:

27.07.2021.
2 objavljene presude

Državna komisija javno je objavila presude donesene u žalbenim predmetima pod sljedećim klasama:

26.07.2021.
2 objavljene presude

Državna komisija javno je objavila presude donesene u žalbenim predmetima pod sljedećim klasama:

22.07.2021.
1 objavljena presuda

Državna komisija javno je objavila presude donesene u žalbenim predmetima pod sljedećim klasama:

20.07.2021.
1 objavljena presuda

Državna komisija javno je objavila presude donesene u žalbenim predmetima pod sljedećim klasama:

Prikaži sve
IV.-VI. 2021.
I.-III. 2021.
X.-XII. 2020.
Prikaži sve
  • Upisnik predmeta
  • Odluke
Scroll