Internet stranica Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave sadrži objave odluka u žalbenim postupcima i upravnim sporovima, Upisnik žalbenih predmeta i Upute žalbenog postupka te druge važne informacije vezane uz postupak pravne zaštite u postupcima javnih nabava u Republici Hrvatskoj.
  • Odluke DKOM
  • Odluke suda
  • Izbor odluka
05.07.2022.
1 donesena odluka

Državna komisija javno je objavila odluke donesene u žalbenim predmetima pod sljedećim klasama:

04.07.2022.
1 donesena odluka

Državna komisija javno je objavila odluke donesene u žalbenim predmetima pod sljedećim klasama:

01.07.2022.
3 donesene odluke

Državna komisija javno je objavila odluke donesene u žalbenim predmetima pod sljedećim klasama:

30.06.2022.
2 donesene odluke

Državna komisija javno je objavila odluke donesene u žalbenim predmetima pod sljedećim klasama:

29.06.2022.
1 donesena odluka

Državna komisija javno je objavila odluke donesene u žalbenim predmetima pod sljedećim klasama:

Prikaži sve
29.06.2022.
3 objavljene presude

Državna komisija javno je objavila presude donesene u žalbenim predmetima pod sljedećim klasama:

15.06.2022.
1 objavljena presuda

Državna komisija javno je objavila presude donesene u žalbenim predmetima pod sljedećim klasama:

14.06.2022.
1 objavljena presuda

Državna komisija javno je objavila presude donesene u žalbenim predmetima pod sljedećim klasama:

08.06.2022.
1 objavljena presuda

Državna komisija javno je objavila presude donesene u žalbenim predmetima pod sljedećim klasama:

03.06.2022.
1 objavljena presuda

Državna komisija javno je objavila presude donesene u žalbenim predmetima pod sljedećim klasama:

Prikaži sve
IV.-VI.2022.
I.-III. 2022.
X.-XII. 2021.
VII.-IX. 2021.
IV.-VI. 2021.
Prikaži sve
  • Upisnik predmeta
  • Odluke
Scroll