Javna objava odluka

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Dostava odluka: Sukladno odredbi članka 432. stavak 5. i 6. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.) Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije, a dostava se smatra obavljenom istekom dana javne objave.

Sukladno odredbi članka 171. stavak 4. i 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11., 83/11., 143/13. i 13/14.), koji Zakon se primjenjuje na postupke pokrenute do stupanja na snagu Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.), Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije, a dostava se smatra obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave.

Odluke objavljene na ovoj internetskoj stranici digitalni su oblik odluka Državne komisije, koje se u izvorniku čuvaju u spisu predmeta u Državnoj komisiji. U slučaju spora o sadržaju odluke koja je javno objavljena i izvornika odluke priloženog u spisu predmeta u pisanom obliku, mjerodavan je pisani izvornik odluke priložen u spisu predmeta Državne komisije.  

Objava Odluka u upravnom sporu: Sukladno odredbi članka 434. stavku 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.), Državna komisija odluke u upravnom sporu objavljuje na svojim internetskim stranicama bez anonimizacije.

Odluke u upravnom sporu objavljene na ovoj internetskoj stranici digitalni su oblik odluka Visokog upravnog suda, koje se u izvorniku čuvaju u spisu predmeta u Državnoj komisiji. U slučaju spora o sadržaju odluke koja je javno objavljena i izvornika odluke priloženog u spisu predmeta u pisanom obliku, mjerodavan je pisani izvornik odluke priložen u spisu predmeta Državne komisije.    
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Status Odluka Odluka suda
UP/II-034-02
/21-01/711
Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije Medical Intertrade d.o.o. , Sveta Nedelja DIT
lijekovi (grupa I) 
Roba 30.07.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/710
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb Dalekovod d.d. , Zagreb DIT
radovi na zamjeni postojećih vodiča s visokotemperaturnim vodičima na DV 110 kV Matulji-Lovran i DV 110 kV Lovran-Plomin 
Radovi 30.07.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/709
Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu , Zagreb Vektra d.o.o. , Varaždin DIT
2D i 3D snimak i zrada arhitektonskog snimka postojećeg stanja zgrade HNK u Zagrebu radi sanacije štete od posljedica potresa 
Usluge 30.07.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/708
Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o. , Dubrovnik Geotehnika d.o.o. , Selca DIT
projektiranje i izvođenje radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Lučino razdolje 
Mješovita nabava 30.07.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/707
Grad Zagreb , Zagreb Tri D praonica j.d.o.o. , Zagreb DIT
usluga pranja rublja 
Usluge 30.07.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/706
Opća bolnica Zabok i Bolnica hrvatskih veterana , Zabok Panon trade d.o.o. , Bestovje DIT
nabava uređaja za sterilizaciju (autoklav) kom. 2 
Roba 29.07.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/705
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb ITER Itineris d.o.o. , Split DIT
kompletan nadzor nad radovima na rekonstrukciji kolnika i sustava odvodnje državne ceste oznake DC1-kružni tok Logorište na dionici 010 od stacionaže 5+870 do km 6+300 ukupne duljine 430 m 
Usluge 29.07.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/704
Centar za kulturu i informiranje "Dragutin Novak" Ludbreg , Ludbreg Belpod d.o.o. , Kutina DIT
uređenje multifunkcijske dvorane Centra za kulturu i informiranje „Dragutin Novak“ Ludbreg 
Radovi 29.07.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/703
Opća bolnica Zabok i Bolnica hrvatskih veterana , Zabok Alfamedic d.o.o. , Zagreb DIT
nabava uređaja za sterilizaciju (autoklav), 2 kom 
Roba 29.07.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/702
Hrvatski zavod za zapošljavanje , Zagreb Flores usluge j.d.o.o. , Rijeka DIT
nabava usluge čišćenja ureda za potrebe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (grupa 10.) 
Usluge 29.07.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/701
Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije M.T.F. d.o.o. , Zagreb DIT
zubarski potrošni materijal (grupa 8.) 
Roba 29.07.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/700
Brodsko-posavska županija , Slavonski Brod Čazmatrans Vukovar d.o.o. DIT
prijevoz učenika osnovnih škola na području Brodsko-posavske županije 
Usluge 27.07.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/699
Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije Vik-dental d.o.o. , Zagreb DIT
zubarski potrošni materijal 
Roba 27.07.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/698
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost , Zagreb VALGO SA , Petit-Couronne, Francuska DIT
projektiranje i izvođenje radova sanacije jame Sovjak 
Mješovita nabava 27.07.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/697
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb Victor Energy d.o.o. , Zagreb DIT
radovi izmicanja dijela trase DV 110kV Dugo Selo-Križevci 
Radovi 27.07.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/696
Zavod za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije , Virovitica Autocentar Pepa d.o.o. , Virovitica DIT
nabava usluga popravka i održavanja vozila (grupa I) 
Usluge 27.07.2021. 29.7.2021
UP/II-034-02
/21-01/695
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb VEVE Group d.o.o. Skopje,Makedonija DIT
izrada idejnog projekta, procjene utjecaja zahvata na okoliš, studije opravdanosti i ishođenje lokacijske dozvole za izgradnju autoceste A1 Zagreb-Split-Dubrovnik, sektor Metković-Dubrovnik 
Usluge 27.07.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/694
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb Eltra MG d.o.o , Zagreb DIT
preventivno, redovno i korektivno održavanje primarne i sekundarne elektroenergetske opreme u termoelektranama TE Rijeka i TE Plomin 
26.07.2021. 29.7.2021
UP/II-034-02
/21-01/693
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb Arbor Medical d.o.o. , Zagreb DIT
UZV uređaj za potrebe Klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intezivno liječenje 
Roba 26.07.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/692
Vodovod i kanalizacija d.o.o. , Split Urban konzalt d.o.o. , Zagreb DIT
aglomeracija Kaštela-Trogir, radovi na nadogradnji CUPOV Divulje, izvođenje radova 
Radovi 26.07.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/691
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Tenta Yapi Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S. , Ankara, Turska DIT
izgradnja dionice Lekenik-Čvor Sisak na Autocesti A11 Zagreb-Sisak 
Radovi 26.07.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/690
Grad Gospić , Gospić Veritas Esco d.o.o. , Split DIT
energetski učinkovita i ekološka javna rasvjeta na području Grada Gospića 
Radovi 26.07.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/689
Grad Gospić , Gospić Led elektronika d.o.o. , Ivanić Grad DIT
energetski učinkovita i ekološka javna rasvjeta na području Grada Gospića 
26.07.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/688
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb Eksa Grupa d.o.o. , Domaslovec DIT
UZV uređaj za potrebe Klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje 
Roba 23.07.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/687
Splitsko-dalmatinska županija , Split Mobilita Evolva d.o.o. , Zagreb DIT
usluge izrade masterplana prometnog razvoja funkcionalne regije Srednja Dalmacija, strateške procjene utjecaja plana-programa na okoliš (grupa 1.) 
Usluge 23.07.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/686
Vodovod Dubrovnik d.o.o. , Dubrovnik Vargon d.o.o. , Kukuljanovo DIT
izgradnja, rekonstrukcija i sanacija na sustavu javne vodoopskrbe te sanacija na sustavu odvodnje (Tender 2) za projekt sufinanciran od EU razvoj vodno-komunalne infrastrukture Dubrovnik 
Radovi 23.07.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/685
Splitsko-dalmatinska županija , Split ZP Falultet prometnih znanosti, Zagreb, Ericsson Nikola Tesla d.d., Zagreb i Prometis d.o.o., Zagreb DIT
usluge izrade masterplana prometnog razvoja funkcionalne regije Srednja Dalmacija, strateške procjene utjecaja plana-programa na okoliš (grupa 1.) 
Usluge 22.07.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/684
Hrvatski zavod za zapošljavanje , Zagreb Flores usluge j.d.o.o. , Rijeka DIT
nabava usluge čišćenja ureda za potrebe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (grupa 5.) 
Usluge 22.07.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/683
Županijska uprava za ceste Ličko - senjske županije , Gospić Geokon-Zagreb d.d. , Zagreb DIT
usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji ceste Kosinj most – Bakovac, L= cca 6.086,31 m, vodoopskrbnog cjevovoda i 10 (20) kV kabela na cesti Kosinj most – Bakovac 
Usluge 22.07.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/682
Hrvatski zavod za zapošljavanje , Zagreb Adria Mons Services d.o.o. , Rijeka DIT
nabava usluge čišćenja ureda za potrebe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (grupa 2.) 
Usluge 22.07.2021. 28.7.2021
UP/II-034-02
/21-01/681
Hrvatski zavod za zapošljavanje , Zagreb Šuma komerc d.o.o. , Rijeka DIT
nabava usluge čišćenja ureda za potrebe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (grupe 8. i 9.) 
Usluge 22.07.2021. 28.7.2021
UP/II-034-02
/21-01/680
Hrvatski zavod za zapošljavanje , Zagreb Katarina, obrt za čišćenje, vl. Ivona Ovčar , Sveti Ivan Zelina DIT
nabava usluga čišćenja ureda za potrebe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (grupa 8.) 
Usluge 22.07.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/679
Hrvatske vode , Zagreb Markoja d.o.o. , Zagreb DIT
ugradnja opreme i uspostava NUS-a-Faza 4A-Delnice, Fužine, Brod Moravice 
Mješovita nabava 22.07.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/678
Splitsko-dalmatinska županija , Split Mulitcriteri-MCRIT A.I.E. , Barcelona, Španjolska DIT
usluge izrade masterplana prometnog razvoja funkcionalne regije Srednja Dalmacija, strateške procjene utjecaja plana-programa na okoliš (grupa 1.) 
Usluge 21.07.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/677
Tekija d.o.o. , Požega Tehno-Elektro d.o.o. , Đakovo DIT
projektiranje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV Pleternica 15300 ES) 
Mješovita nabava 21.07.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/676
Opća bolnica Dr. Tomislav Bardek , Koprivnica Oktal Pharma d.o.o. , Zagreb DIT
filtri i otopina za dijalizu, te potrošni materijal za liječenje bubrega (grupa 2.) 
Roba 21.07.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/675
Općina Donji Kraljevec , Donji Kraljevec Bitel d.o.o. , Kotoriba DIT
nabava sustava videonadzora u Općini Donji Kraljevec 
Roba 21.07.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/674
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Victor Energy d.o.o. , Zagreb DIT
izgradnja i polaganje specijalnog kabela ua teške uvjete NA2XS(FL)2Yr(Ay)2Y 1x185RM/25mm 
Radovi 20.07.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/673
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb Sanac d.o.o. , Rugvica DIT
nabava robe, usluga i radova za održavanje i izgradnju šumske infrastrukture 
Mješovita nabava 20.07.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/672
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Ramić-Trade d.o.o. , Podstrana DIT
dogradnja 20 kV postrojenja u TS 35_10kV Varaždin 2 
Radovi 20.07.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/671
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Institut IGH d.d. , Zagreb DIT
studija izvedivosti za prometnicu Kloštar - Križevci 
Usluge 20.07.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/670
Istarski Vodovod d.o.o. , Buzet Elektrocentar Petek d.o.o. , Ivanić-Grad DIT
održavanje elektroenergetskih postrojenja srednjeg napona za razdoblje 2021 do 2024. godine 
Usluge 20.07.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/669
Državna geodetska uprava , Zagreb ZP Trafficon d.o.o., Zagreb, Geoprojekt d.d., Split i Projektni biro P45 d.o.o., Zagreb DIT
provedba katastarskih izmjera i izrada elaborata katastarske izmjere za projekt Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima 
19.07.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/668
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb ZP Mobilita Evolva d.o.o., Zagreb i Radionica mostova d.o.o., Samobor DIT
izrada svih vrsta glavnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova i ishođenje GD za BC Slatina-Našice, dionica Čvor Našice sjever (Lila)-Čvor Našice istok duljine cca l=5,5 km 
Usluge 19.07.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/667
Goranski sportski centar d.o.o. , Delnice Karloline-Kling d.o.o. , Lič DIT
usluge stručnog nadzora građenja i vođenja projekta rekonstrukcije žičare Radeševo na RSRTC Platak 
Usluge 19.07.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/666
Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar u Zagrebu , Zagreb Ledo plus d.o.o. , Zagreb DIT
smrznuti proizvodi  
Roba 19.07.2021. 26.7.2021
UP/II-034-02
/21-01/665
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Elektromodul d.o.o. , Osijek DIT
očitanje brojila električne energije 
Usluge 19.07.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/664
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Copy electronic d.o.o., , Zagreb DIT
najam i održavanje ispisnih rješenja na svim lokacijama HAC-a 
Usluge 19.07.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/663
Hrvatske vode , Zagreb ZP Narodne novine d.d., Zagreb i TIP-Zagreb d.o.o., Sveta Nedelja DIT
nabava materijala za čišćenje, sredstva za dezinfekciju i toaletni papir (grupa 1.) 
Roba 19.07.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/662
Grad Karlovac , Karlovac Terrakom d.o.o. , Zagreb DIT
elektronička komunikacijska usluga u nepokretnoj mreži 
Usluge 19.07.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/661
Grad Kaštela , Kaštel Sućurac M4 Markioli grupa d.o.o. , Solin DIT
usluge čuvanja imovine i objekata 
Usluge 16.07.2021. 27.7.2021
30.7.2021
UP/II-034-02
/21-01/660
Grad Sisak , Sisak Altocomm d.o.o. , Zagreb DIT
nabava sportske opreme za djecu sportaše u sportskim klubovima grada Siska 
Roba 16.07.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/659
VG Vodoopskrba d.o.o. , Velika Gorica Elektrocentar Petek d.o.o. , Ivanić-Grad DIT
sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica-Projektiranje i rekonstrukcija UPOV Velika Gorica i izgradnja nadzorno upravljačkog sustava 
Radovi 16.07.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/658
Primorsko-goranska županija , Rijeka Autotrans d.o.o. , Cres DIT
nabava usluge prijevoza učenika osnovnih škola kojima je Primorsko-goranska županija osnivač, 10 grupa 
Usluge 16.07.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/657
Neretvansko-Pelješko-Korčulansko-Lastovsko-Mljetski vodovod d.o.o. , Korčula ZP Lineal d.o.o., Maribor, Slovenija, IDT d.o.o., Osijek, Prongrad biro d.o.o., Zagreb, Vododer d.o.o., Zagreb i SL Consult d.o.o., Ljubljana, Slovenija DIT
„Izrada projektne i natječajne dokumentacije za izgradnju sustava za odvodnju otpadnih voda aglomeracije Kula Norinska te za sanaciju dijela vodoopskrbnog sustava Općine Kula Norinska“ 
Usluge 16.07.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/656
Tekija d.o.o. , Požega Niskogradnja Jurčak d.o.o. , Požega DIT
Preljevni kolektor Zagrebačke ulice Požega 
Radovi 16.07.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/655
Grad Labin , Labin Slavonija bus d.o.o. , Novi Grad DIT
usluge prijevoza učenika Osnovne škole Matija Vlačić, Labin i Osnovne škole Ivo Lola Ribar, Labin 
Usluge 16.07.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/654
Grad Rovinj - Rovigno , Rovinj Slavonija bus d.o.o. , Novi Grad DIT
prijevoz učenika osnovnih škola čiji je osnivač grad Rovinj 
Usluge 16.07.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/653
Grad Sisak , Sisak Mipek d.o.o. , Križ DIT
izgradnja stambenih kuća po sistemu „ključ u ruke“ 
Radovi 15.07.2021. 23.7.2021
UP/II-034-02
/21-01/652
Opća bolnica Dr. Tomislav Bardek , Koprivnica Hospitalija trgovina d.o.o. , Sveta Nedelja DIT
sistemi za vađenje krvi 
Roba 15.07.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/651
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb EPPS Elektronsko pismo Pošte Slovenija d.o.o., Podružnica Zagreb , Zagreb DIT
usluge tiskanja i kuvertiranja računa i ostalih poslovnih obrazaca te priprema i predaja pošiljaka na lokaciju distributeru 
14.07.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/650
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb Ekonerg Institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o. , Zagreb DIT
izrada glavnog projekta rekonstrukcije sustava kondenzata u TE-TO Zagreb 
Usluge 14.07.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/649
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Industrooprema d.o.o , Sesvete DIT
izolatorski lanci 
Roba 14.07.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/648
Grad Kutina , Kutina Lonja-Strug d.d. , Kutina DIT
održavanje zelenih površina 
Usluge 14.07.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/647
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Tenta Yapi Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S. , Ankara, Turska DIT
izgradnja dionice Lekenik-čvor Sisak na autocesti A11 Zagreb-Sisak 
Radovi 14.07.2021. 15.7.2021
UP/II-034-02
/21-01/646
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture , Zagreb iCat , Zagreb DIT
usluge upravljanja projektom „Razvoja sustava obilježavanja vodnih putova RH“ 
Usluge 13.07.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/645
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb Elektro Merkur d.o.o. , Rijeka DIT
isporuka releja za potrebe PrP Osijek 
Roba 13.07.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/644
Gradski parking d.o.o. , Šibenik Ivan Buzan , Varaždin DIT
izrada aplikacije za integriranu mobilnost 
13.07.2021. 14.7.2021
UP/II-034-02
/21-01/643
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb ZP Eptisa Adria d.o.o., Zagreb i Knap d.o.o., Zagreb DIT
istočna vezna cesta Slavonski Brod, Izrada idejne i glavne projektne dokumentacije, provedba geodetskih i geotehničkih radova te ishođenje lokacijske i građevinske dozvole 
Usluge 13.07.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/642
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Mobilita Evolva d.o.o. , Zagreb DIT
istočna vezna cesta Slavonski Brod, Izrada idejne i glavne projektne dokumentacije, provedba geodetskih i geotehničkih radova te ishođenje lokacijske i građevinske dozvole 
Usluge 13.07.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/641
Osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić Ogulin , Ogulin Elektroinstalaterski obrt "Šporčić", vl. Elvis Šporčić , Brod Moravice DIT
izvođenje radova na rekonstrukciji elektroinstalacija u zgradi matične škole Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić Ogulin 
Radovi 13.07.2021. 21.7.2021
UP/II-034-02
/21-01/640
Tehnička škola Sisak , Sisak Smart AudioVisual d.o.o. , Zagreb DIT
nabava specijalizirane opreme za opremanje Regionalnog centra kompetencija 
Roba 13.07.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/639
VG Komunalac d.o.o. , Velika Gorica PELCOM d.o.o. , Zagreb DIT
elektromaterijal za održavanje javne rasvjete u Velikoj Gorici (po grupama) 
Roba 13.07.2021. 30.7.2021
UP/II-034-02
/21-01/638
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture , Zagreb IGH Business Advisory Services d.o.o. , Zagreb DIT
usluge upravljanja projektom „Razvoja sustava obilježavanja vodnih putova RH“ 
Usluge 12.07.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/637
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb Pharmacol d.o.o. , Zagreb DIT
nabava medicinskog potrošnog matrijala za potrebe gastroenterologije 1 (grupa 14.) 
Roba 12.07.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/636
Zelenilo d.o.o. , Karlovac Toma trgovina d.o.o. , Jastrebarsko DIT
pogrebna oprema 
Roba 12.07.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/635
HEP-Toplinarstvo d.o.o. , Zagreb Plava Delta d.o.o. , Zagreb DIT
radovi revitalizacije dionice magistralnog vrelovoda (faza VII a) od šahte kod zgrade BS 12 do šahta u ulici Tina Ujevića 
Radovi 12.07.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/634
Istarska županija , Pazin Autotrans d.o.o. , Cres DIT
usluge prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije 
Usluge 09.07.2021. 21.7.2021
28.7.2021
UP/II-034-02
/21-01/633
Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije , Zagreb Recom d.o.o. , Zagreb DIT
usluga grafičkog oblikovanja i izrade promotivnih materijala za projekt BOND 
Usluge 09.07.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/632
Županijska uprava za ceste Zadarske županije , Zadar ZP Colas Hrvatska d.d., Varaždin, Filius d.o.o., Zadar i Prvi treptač d.o.o., Split DIT
redovito održavanje i zaštita županijskih i lokalnih cesta na području Zadarske županije 
Usluge 09.07.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/631
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture , Zagreb Damaco d.o.o. , Kostrena DIT
usluge upravljanja školskim brodom Kraljica mora 
Usluge 09.07.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/630
Thalassotherapia-Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma , Opatija Arbor Medical d.o.o. , Zagreb DIT
nabava ultrazvučnog aparata 
Roba 08.07.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/629
Čistoća i zelenilo d.o.o. , Knin INA-Industrija nafte d.d. , Zagreb DIT
nabava goriva 
Roba 07.07.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/628
Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod ZP Sokol d.o.o., Vinkovci i Cestorad d.d., Vinkovci DIT
dovršetak izgradnje osnovne lučke infrastrukture luke Slavonski Brod 
Radovi 07.07.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/627
Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško , Zagreb ZP Ekonerg d.o.o., Zagreb, Jadrova a vyradovacia spoločnost, Bratislava, Slovačka i Enconet d.o.o., Zagreb DIT
izrada dokumentacije, sigurnosnih analiza i studije utjecaja na okoliš za potrebe uspostave Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada (grupa 3.) 
Usluge 07.07.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/626
Opća bolnica Dr. Tomislav Bardek , Koprivnica Jukić-Dam d.o.o. , Otok DIT
radovi na projektu Energetska obnova zgrade centralne bolničke građevine Opće bolnice Dr. Tomislav Bardek 
Radovi 07.07.2021. 14.7.2021
UP/II-034-02
/21-01/625
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Smit-Commerce d.o.o. , Gornji Stupnik DIT
alati i pribor (po grupama) 
Roba 06.07.2021. 7.7.2021
UP/II-034-02
/21-01/624
Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. , Karlovac ZP RIKO d.o.o., Ljubljana, Slovenija i GH Holding d.o.o., Ljubljana, Slovenija DIT
projektiranje i izvođenje radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Babina Gora 
Mješovita nabava 06.07.2021. 14.7.2021
15.7.2021
UP/II-034-02
/21-01/623
Komunalno poduzeće d.o.o. , Križevci EOL-EKOS d.o.o. , Rijeka DIT
nabava cestovne čistilice 
Roba 06.07.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/622
Primorsko-goranska županija , Rijeka Prijevoznički obrt Josip Knežević, vl. Josip Knežević , Plitvička Jezera DIT
prijevoz učenika osnovnih škola kojima je osnivač Primorsko-goranska županija 
Usluge 05.07.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/621
Grad Vukovar , Vukovar Optima LED, obrt za elektroinstalacije, vl. Marko Mešin , Knin DIT
modernizacija i poboljšanje energetske učinkovitosti javne rasvjete grada Vukovara-i Faza 
Radovi 05.07.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/620
Dvorac d.o.o. , Valpovo ZP PTMG d.o.o., Gornji Stupnik, Duplico d.o.o., Kalinovica i Lonja-Strug d.d, Kutina DIT
izgradnja sustava odvodnje, aglomeracije Perijevci-montažne crpne stanice na području naselja Petrijevci, Satnica, Samatovci, Bizovac i Ladimirevci 
Radovi 05.07.2021. 20.7.2021
UP/II-034-02
/21-01/619
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Elektrocentar Petek d.o.o. , Ivanić-Grad DIT
autocesta A5, Beli Manastir Osijek Svilaj, sektor i dionica 2, Beli Manastir-Osijek, Faza II. Elektroenergetsko napajanje trase autoceste. 
Usluge 05.07.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/618
Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata Printshop d.o.o. , Zadar DIT
izrada vizualnog identiteta projekta Aktiviraj se i kreni! 
Usluge 05.07.2021. 21.7.2021
UP/II-034-02
/21-01/617
Istarska županija , Pazin Opstanak d.o.o. , Split DIT
oprema za Medicinsku školu Pula (grupa 3.) 
Roba 05.07.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/616
Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o. , Dubrovnik Vis projektiranje d.o.o. , Zagreb DIT
pružanje usluga nadzora nad radovima na izgradnji CGO Lučino Razdolje 
Usluge 05.07.2021. 7.7.2021
UP/II-034-02
/21-01/615
IVKOM-Vode d.o.o. , Ivanec Loveco d.o.o. , Rijeka DIT
projektiranje i izgradnja I. faze uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Ivanec 
Mješovita nabava 02.07.2021. 30.7.2021
UP/II-034-02
/21-01/614
Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Krapina , Krapina Narodne novine d.d. , Zagreb DIT
kompleti školskog pribora za djecu od 1. do 4. razreda i od 5. do 8.. razreda u sklopu projekta "Školski pribor za školarce u Središnjoj Hrvatskoj" 
Roba 02.07.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/613
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Tenta Yapi Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S. , Ankara, Turska DIT
izgradnja dionice Lekenik-čvor Sisak na Autocesti A11 Zagreb-Sisak 
Radovi 01.07.2021. 2.7.2021
UP/II-034-02
/21-01/612
Hrvatski zavod za zapošljavanje , Zagreb Centar za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar , Bjelovar DIT
nabava usluga obrazovanja nezaposlenih osoba i ostalih tražitelja zaposlenja za rad u stručnim, znanstvenim i tehničkim djelatnostima (grupa 1.) 
Usluge 01.07.2021. Postupak u tijeku