Javna objava odluka

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Dostava odluka: Sukladno odredbi članka 432. stavak 5. i 6. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.) Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije, a dostava se smatra obavljenom istekom dana javne objave.

Sukladno odredbi članka 171. stavak 4. i 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11., 83/11., 143/13. i 13/14.), koji Zakon se primjenjuje na postupke pokrenute do stupanja na snagu Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.), Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije, a dostava se smatra obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave.

Odluke objavljene na ovoj internetskoj stranici digitalni su oblik odluka Državne komisije, koje se u izvorniku čuvaju u spisu predmeta u Državnoj komisiji. U slučaju spora o sadržaju odluke koja je javno objavljena i izvornika odluke priloženog u spisu predmeta u pisanom obliku, mjerodavan je pisani izvornik odluke priložen u spisu predmeta Državne komisije.  

Objava Odluka u upravnom sporu: Sukladno odredbi članka 434. stavku 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.), Državna komisija odluke u upravnom sporu objavljuje na svojim internetskim stranicama bez anonimizacije.

Odluke u upravnom sporu objavljene na ovoj internetskoj stranici digitalni su oblik odluka Visokog upravnog suda, koje se u izvorniku čuvaju u spisu predmeta u Državnoj komisiji. U slučaju spora o sadržaju odluke koja je javno objavljena i izvornika odluke priloženog u spisu predmeta u pisanom obliku, mjerodavan je pisani izvornik odluke priložen u spisu predmeta Državne komisije.    
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Status Odluka Odluka suda
UP/II-034-02
/21-01/975
Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet , Zagreb Meta partner d.o.o. , Zagreb DIT
usluga upravljanja projektom i administracije za operacije obnove od potresa (po grupama) 
Usluge 25.10.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/974
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje , Zagreb Sokol d.o.o. , Zagreb DIT
usluga tjelesne i tehničke zaštite osoba i imovine u HZMO-u (grupa III) 
Usluge 25.10.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/973
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb ZP Dalekovod-Projekt d.o.o., Zagreb i Tripodij d.o.o,., Dugopolje DIT
izrada idejnog i glavnog projekta zamjene DVKB 110 kV Dunat-Rab, podmorski dio KK Surbova-KK Stojan 
Usluge 25.10.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/972
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb ZP Dalekovod-Projekt d.o.o., Zagreb i Tripodij d.o.o,., Dugopolje DIT
izrada idejnog i glavnog projekta zamjene DVKB 110 kV Melina-Krk, kopnena i podmorska dionica: KS Kraljevica-RP Omišalj 
Usluge 25.10.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/971
Zagrebačka županija , Zagreb Presečki grupa d.o.o. , Krapina DIT
usluga prijevoza učenika osnovnih škola kojima je osnivač Zagrebačka županija (po grupama) 
Usluge 25.10.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/970
Grad Zagreb , Zagreb P.G.P. d.o.o. , Zagreb DIT
rekonstrukcije i opremanje pothodnika (grupa 1. i 4.) 
Radovi 25.10.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/969
Grad Vukovar , Vukovar UNIS Telecom d.o.o. , Metković DIT
modernizacija i poboljšanje energetske učinkovitosti javne rasvjete grada Vukovara – 1. faza 
Radovi 25.10.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/968
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb ZP Strabag d.o.o., Zagreb i Strabag AG, Spittal an der Drau, Austrija DIT
izgradnja dionice Lekenik-čvor Sisak na autocesti A11 Zagreb-Sisak 
Radovi 25.10.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/967
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb ZP Trames d.o.o., Dubrovnik, VIS projektiranje d.o.o., Zagreb i ADL struktura d.o.o., Zagreb DIT
kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije državne ceste oznake DC59 Bribirske Mostine duljine 1,0 km 
Usluge 25.10.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/966
Ured Predsjednika Republike Hrvatske , Zagreb P.E.S.-Zagreb d.o.o. , Zagreb DIT
izrada odlikovanja 
Usluge 25.10.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/965
Komunalac Glina d.o.o. , Glina Hado Technik d.o.o. , Zagreb DIT
dvokomorno komunalno vozilo za prikupljanje korisnih frakcija komunalnog otpada zapremnine 16 m3 
Roba 22.10.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/964
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb ZP Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar, Zagreb, Bioinstitut d.o.o., Čakovec i Eurofins Croatiakontrola d.o.o., Zagreb DIT
uzorkovanje i ispitivanje otpadnih, oborinskih i podzemnih voda na autocestama (grupe: I, III, IV i V) 
Usluge 22.10.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/963
Zagrebačka županija , Zagreb Slavonija bus d.o.o. , Novi Grad DIT
prijevoz učenika osnovnih škola kojima je osnivač Zagrebačka županija 
Usluge 22.10.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/962
Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. , Cres Hidroing d.o.o. , Osijek DIT
tehnička pomoć-Program upravljanja vodnim gubitcima u vodoopskrbnom sustavu Cres-Lošinj s izradom studije izvodljivosti 
Usluge 22.10.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/961
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture , Zagreb Vodoprivredno-projektni biro d.d. , Zagreb DIT
izrada projektne dokumentacije infrastrukture za promociju ''zelene plovidbe'' na Savi u Zagrebu 
Usluge 22.10.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/960
Vodovod-Osijek d.o.o. , Osijek HOK osiguranje d.d. , Zagreb DIT
usluge osiguranja 
Usluge 21.10.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/959
VG Komunalac d.o.o. , Velika Gorica Horfam d.o.o. , Velika Mlaka DIT
elektromaterijal za održavanje javne rasvjete u Velikoj Gorici (grupa 1.) 
Roba 21.10.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/958
Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine , Zagreb Geoprojekt d.o.o. , Zagreb DIT
usluge skeniranja metapodatkovnog obrađivanja postojećih akata za gradnju na razini RH (grupa 3.) 
Usluge 20.10.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/957
Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine , Zagreb Geoprojekt d.o.o. , Zagreb DIT
usluge skeniranja metapodatkovnog obrađivanja postojećih akata za gradnju na razini RH (grupa 2.) 
Usluge 20.10.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/956
Grad Zagreb , Zagreb Poslovni sistemi TILIA d.o.o. , Zagreb DIT
nadogradnja parkirnih aparata 
Usluge 20.10.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/955
HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb Insepo d.o.o. , Zagreb DIT
nabava tonera, traka, catridgea za kopirne strojeve, faks aparate i pisače za godišnje potrebe 
Roba 20.10.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/954
Hrvatske vode , Zagreb Jet-set d.o.o. , Vrbanja DIT
rekonstrukcija brane Vlačina-građenje 
Radovi 20.10.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/953
Vatrogasna zajednica Osječko-baranjske županije , Osijek Damir Šiplika , Donji Miholjac DIT
izbor i imenovanje županijskog vatrogasnog zapovjednika Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije 
19.10.2021. 21.10.2021
UP/II-034-02
/21-01/952
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb ZP Ruda d.o.o., Slatina, Bilavčić d.o.o., Đulovac, Quercus, vl. M. Malčić, Lukač, Jerbić, obrt, vl. G. Jerbić, Virovitica, Drvo-izrada Robert, vl. R. Petrović, Milanovac, Martinović šumarstvo d.o.o.,Bukovački Antunovac, Ilija d.o.o.,Slatina, Zoki, vl. Z. Jurić,Slatina, Šuma-Trans,vl. S. Šugić,Pakrac DIT
izvođenje šumarskih radova pridobivanja drva iz šume, uzgajanja šuma i zaštite šuma od štetnih organizama 8grupe 4. i 11.) 
Radovi 19.10.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/951
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb ZP Mobilita Evolva d.o.o., Zagreb, Geoprojekt d.d., Split i PPG Društvo za projektiranje i građenje d.o.o., Sarajevo, BiH DIT
stručni nadzor i koordinator zaštite na radu II nad izgradnjom I faze dionice autoceste-obilaznica Novog Vinodolskog (7 km), Autocesta A7 Rupa-Rijeka-Žuta Lokva, dionica Selce-Novi Vinodolski 
Usluge 19.10.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/950
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb ZP Institut IGH d.d., Zagreb i Investinženjering d.o.o., Zagreb DIT
stručni nadzor i koordinator zaštite na radu II nad izgradnjom I faze dionice autoceste-obilaznica Novog Vinodolskog (7 km), Autocesta A7 Rupa-Rijeka-Žuta Lokva, dionica Selce-Novi Vinodolski 
Usluge 19.10.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/949
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb Elektro Merkur d.o.o. , Rijeka DIT
nabava vodiča i elektromontažnog materijala za revitalizaciju DV 220 kV Senj-Melina 
Roba 18.10.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/948
Ministarstvo unutarnjih poslova , Zagreb Narodne novine d.d. , Zagreb DIT
jastučići za numeratore marke REINER-model D53-dvobojni 
Roba 18.10.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/947
Klinička bolnica Dubrava , Zagreb Medika d.d. , Zagreb DIT
nabava zaštitne opreme za COVID-19 (grupa 5.) 
Roba 18.10.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/946
Ministarstvo poljoprivrede , Zagreb Turković d.o.o. , Velika Gorica DIT
izvođenje radova na održavanju šumskih prometnica u šumama šumoposjednika na području Sisačko-moslavačke županije 
Radovi 18.10.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/945
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb EPPS Elektronsko pismo Pošte Slovenija d.o.o., Podružnica Zagreb , Zagreb DIT
usluge tiskanja i kuvertiranja računa i ostalih poslovnih obrazaca te priprema i predaja pošiljaka na lokaciju distributeru 
Usluge 15.10.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/944
Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. , Karlovac Mar d.o.o. , Samobor DIT
projektiranje i izvođenje radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Babina gora 
Mješovita nabava 15.10.2021. 21.10.2021
UP/II-034-02
/21-01/943
Županijska uprava za ceste Zadarske županije , Zadar ZP Colas Hrvatska d.d., Varaždin, Filius d.o.o., Zadar i Prvi treptač d.o.o., Split DIT
redovito održavanje i zaštita županijskih i lokalnih cesta na području Zadarske županije 
Usluge 15.10.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/942
Klinički bolnički centar Rijeka , Rijeka A1 Hrvatska d.o.o. , Zagreb DIT
usluga veze prema centru dijeljenih usluga 
Usluge 15.10.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/941
Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o. , Dubrovnik Mipek d.o.o. , Križ DIT
projektiranje i izvođenje radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Lučino razdolje 
Mješovita nabava 15.10.2021. 21.10.2021
UP/II-034-02
/21-01/940
Dom zdravlja Zagrebačke županije , Zagreb Vik-dental d.o.o. , Zagreb DIT
nabava stomatološkog materijala 
Roba 14.10.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/939
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb 007 Miletić d.o.o. , Solin DIT
usluge zaštite objekata (po grupama) 
Usluge 14.10.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/938
Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. , Velika Gorica HOK osiguranje d.d. , Zagreb DIT
osiguranje od odgovornosti HKZP-a 
Usluge 14.10.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/937
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb ZP Željezničko projektno društvo d.d., Zagreb, IPZ d.d., Zagreb, Granova d.o.o., Zagreb, Institut IGH d.d., Zagreb, Rijeka projekt d.o.o., Rijeka i Dalekovod-Projekt d.o.o., Zagreb DIT
usluga izrade projektne dokumentacije za modernizaciju željezničke dionice Okučani–Vinkovci (grupa 1.) 
Usluge 13.10.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/936
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb Certus zapošljavanje d.o.o. , Zagreb DIT
usluge ustupanja radnika (po grupama) 
Usluge 13.10.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/935
Općina Klana , Klana K2 d.o.o. , Rijeka DIT
nabava, zamjena postojeće i montaža LED rasvjete na području Općine Klana 
Mješovita nabava 13.10.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/934
Grad Bjelovar , Bjelovar Slavonija bus d.o.o. , Novi Grad DIT
prijevoz učenika osnovnih škola Grada Bjelovara 
Usluge 12.10.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/933
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb Adria grupa d.o.o. , Zagreb DIT
usluga čišćenja prostora na lokaciji Rebro 
Usluge 12.10.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/932
Ministarstvo unutarnjih poslova , Zagreb ISKRA brodogradilište 1 d.o.o. , Šibenik DIT
policijsko plovilo CPB-Coastal Patrol Boat 
Roba 12.10.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/931
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Ramić-Trade d.o.o. , Podstrana DIT
SN blokovi s osiguračem 
Roba 12.10.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/930
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb ZP Željezničko projektno društvo d.d., Zagreb, IPZ d.d., Zagreb, Granova d.o.o., Zagreb, Institut IGH d.d., Zagreb, Rijeka projekt d.o.o., Rijeka i Dalekovod-Projekt d.o.o., Zagreb DIT
usluga izrade projektne dokumentacije za modernizaciju željezničke dionice Okučani-Vinkovci (grupa 4.) 
Usluge 12.10.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/929
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Yüksel Proje A.Ş. , Ankara, Turska DIT
usluga izrade projektne dokumentacije za modernizaciju željezničke dionice Okučani–Vinkovci (grupa 3.) 
Usluge 12.10.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/928
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Yüksel Proje A.Ş. , Ankara, Turska DIT
usluga izrade projektne dokumentacije za modernizaciju željezničke dionice Okučani–Vinkovci (grupa 1.) 
Usluge 12.10.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/927
Komunalac d.o.o. , Biograd na Moru IKOM d.d. , Zagreb DIT
vodomjeri 
Roba 11.10.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/926
Istarska županija , Pazin DE Conte d.o.o. , Labin DIT
radovi zamjene vanjske stolarije na zgradi Društvenog centra Pula 
Radovi 11.10.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/925
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb Tim kabel d.o.o. , Sesvete DIT
nabava vodiča i elektromontažnog materijala za revitalizaciju DV 220 kV Senj-Melina 
Roba 08.10.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/924
Ministarstvo financija , Zagreb Combis d.o.o. , Zagreb DIT
implementacija sustava praćenja logova 
Roba 08.10.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/923
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Copy electronic d.o.o., , Zagreb DIT
najam i održavanje ispisnih rješenja na svim lokacijama HAC-a 
Usluge 08.10.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/922
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb ZP Securitas Hrvatska d.o.o., Zagreb i King ICT d.o.o., Zagreb DIT
radovi na rekonstrukciji sustava video nadzora i sustava video detekcije na autocestama u nadležnosti HAC d.o.o. (grupa 1) 
Radovi 08.10.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/921
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Matrel d.o.o. , Zagreb DIT
nabava i ugradnja uređaja za mjerenje atmosfere u tunelima 
Mješovita nabava 07.10.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/920
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb HEP-Toplinarstvo d.o.o. , Zagreb DIT
vođenje, nadzor i održavanje primarnog i sekundarnog termo-energetskog kruga KBC-a Zagreb, lokacija Rebro i opskrba energentom 
Usluge 06.10.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/919
Hrvatska radiotelevizija , Zagreb Insepo d.o.o. , Zagreb DIT
toneri (po grupama) 
Roba 06.10.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/918
Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar u Zagrebu , Zagreb Insepo d.o.o. , Zagreb DIT
potrošni uredski materijal (grupa 4.) 
Roba 06.10.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/917
Vatrogasna zajednica Grada Velike Gorice , Velika Gorica Damyearconnect d.o.o. , Zagreb DIT
nabava rabljenog vatrogasnog vozila 
Roba 06.10.2021. 12.10.2021
UP/II-034-02
/21-01/916
Klinički bolnički centar Rijeka , Rijeka Medical Intertrade d.o.o. , Sveta Nedelja DIT
proizvodi od netkanog materijala ( grupe: 3., 4, 8. i 9.) 
05.10.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/915
Grad Zagreb , Zagreb ZP IGH Business Advisory Services d.o.o., Zagreb i Institut IGH d.d., Zagreb DIT
tehnička i administrativna podrška u upravljanju i promidžbi projekta 1. faza modernizacije tramvajske infrastrukture u gradu Zagrebu 
Usluge 05.10.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/914
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Profing d.o.o. , Vukovar DIT
kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije državne ceste oznake DC525, dionica Pleternica-naselje Bilice, od st. 1+280 do st. 5+300, duljine 4,25 km 
Usluge 05.10.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/913
Opća bolnica Zabok i Bolnica hrvatskih veterana , Zabok Siemens Healthcare d.o.o. , Zagreb DIT
nabava uređaja za magnetsku rezonancu 1.5T za Odjel za radiologiju 
Roba 05.10.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/912
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije , Zagreb AnAs d.o.o. , Zagreb DIT
laboratorijska oprema za provođenje projekata a) Novi polimerni aditivi za maziva i uljne nanofluide b) BIDEAS c) CRYST APC (grupa 1) 
Roba 04.10.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/911
Hrvatska radiotelevizija , Zagreb Securitas Hrvatska d.o.o. , Zagreb DIT
usluge na području sigurnosti po grupama A) Usluge tjelesne zaštite B) Vatrogasne usluge i vatrodojava 
Usluge 04.10.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/910
Jadrolinija , Rijeka Eko servis Matić, obrt, vl. Nikola Matić , Pazin DIT
usluge dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije (obvezatne DDD mjere) brodova flote Jadrolinije 
Usluge 04.10.2021. 15.10.2021
UP/II-034-02
/21-01/909
Varkom d.d. , Varaždin T&H invest d.o.o. , Varaždin DIT
usluge obrade (zbrinjavanje/oporaba) 500 tona miješanog komunalnog otpada u rastresitom stanju (*KBO 20 03 01), koji se nalazi na privremenom skladištu na lokaciji Brezje 
Usluge 04.10.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/908
Centar za kulturu i informiranje "Dragutin Novak" Ludbreg , Ludbreg Belpod d.o.o. , Kutina DIT
uređenje multifunkcijske dvorane Centra za kulturu i informiranje „Dragutin Novak“ Ludbreg 
Radovi 01.10.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/907
Grad Šibenik , Šibenik Studio Maud d.o.o. , Zagreb DIT
nabava stalnog postava za Hrvatski centar koralja Zlarin 
Roba 01.10.2021. 6.10.2021
UP/II-034-02
/21-01/906
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice , Zagreb Medika d.d. , Zagreb DIT
ugradbeni i potrošni materijal za traumatologiju KBCSM 
Roba 01.10.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/905
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije , Zagreb AlphaChrom d.o.o. , Zagreb DIT
laboratorijska oprema za provođenje projekata a) Novi polimerni aditivi za maziva i uljne nanofluide b) BIDEAS c) CRYST APC (grupa 1.) 
Roba 01.10.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/904
Grad Zagreb , Zagreb Eksa Grupa d.o.o. , Domaslovec DIT
medicinska oprema za Kliniku za neurologiju (grupa 2.) 
Roba 30.09.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/903
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice , Zagreb Johnson & Johnson S.E. d.o.o. , Zagreb DIT
ugradbeni i potrošni materijal za traumatologiju KBCSM 
Roba 30.09.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/902
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice , Zagreb Sanyko d.o.o. , Zagreb DIT
ugradbeni i potrošni materijal za traumatologiju KBCSM 
Roba 30.09.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/901
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb Pinecone d.o.o. , Zagreb DIT
sustav za skupno očitavanje rublja 
Roba 30.09.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/900
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb Odvjetničko društvo Anđelović, Siketić & Tomić d.o.o. , Zagreb DIT
odabir najboljih raspoloživih tehnika za korištenje biomase i otpada u TE Plomin 
Usluge 30.09.2021. 5.10.2021
UP/II-034-02
/21-01/899
Grad Sisak , Sisak Mipek d.o.o. , Križ DIT
izgradnja stambenih kuća po sistemu „ključ u ruke“ 
Radovi 28.09.2021. 8.10.2021
UP/II-034-02
/21-01/898
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb Medical Intertrade d.o.o. , Sveta Nedelja DIT
potrošni materijal za preradu krvnih pripravaka i pohranu tkiva i stanica 
Roba 28.09.2021. 21.10.2021
UP/II-034-02
/21-01/897
Općina Satnica Đakovačka , Satnica Đakovačka ZP Centrogradnja d.o.o., Đakovo i Grapa d.o.o., Osijek DIT
pješačka staza zapadne strane ulica bana Josipa Jelačića i Ante Starčevića u Satnici Đakovačkoj 
Radovi 27.09.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/896
Klinički bolnički centar Osijek , Osijek Saponia d.d. , Osijek DIT
sredstva za čišćenje i održavanje higijene (grupa B) 
Roba 27.09.2021. 30.9.2021
UP/II-034-02
/21-01/895
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Sanac d.o.o. , Rugvica DIT
sječa granja i raslinja na trasama distribucijskih nadzemnih vodova za grupu područja Istok (grupa 5.) 
Usluge 27.09.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/894
Općina Sračinec , Sračinec Gradatin d.o.o. , Sesvete DIT
oprema-komposteri 
Roba 27.09.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/893
Osnovna škola Ivan Goran Kovačić , Velika Promet građenje d.o.o. , Požega DIT
obnova krovišta OŠ "Ivan Goran Kovačić", Velika 
Radovi 27.09.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/892
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb MI Maris d.o.o. , Ivanić Grad DIT
izvođenje radova na instalaciji centralnog grijanja 
Radovi 27.09.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/891
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Trames d.o.o. , Dubrovnik DIT
nadzor nad izvođenjem radova izgradnje obilaznice Preloga 
Usluge 27.09.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/890
Centar za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači , Split ZP from city to city j.d.o.o., Solin i Dalmacija bus d.o.o., Split DIT
usluga prijevoza korisnika (odraslih osoba s invaliditetom) Centra za odgoj i obrazovanje „Juraj Bonači“ – Split. 
Usluge 24.09.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/889
Općina Dugopolje , Dugopolje Marin Expert d.o.o. , Dugopolje DIT
oprema i ugradnja kuhinje za dječji vrtić 
Roba 24.09.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/888
Klinika za ortopediju Lovran , Lovran Lohmann & Rauscher d.o.o. , Zagreb DIT
kupnja i isporuka medicinskog potrošnog materijala 2 (grupe 24. i 27.) 
Roba 23.09.2021. 28.9.2021
UP/II-034-02
/21-01/887
Financijska agencija , Zagreb Hrvatski Telekom d.d. , Zagreb DIT
usluge mrežnog povezivanja uz uspostavu podatkovnih virtualnih privatnih mreža i uspostave udaljenog pristupa 
Usluge 23.09.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/886
Hrvatske vode , Zagreb Jet-set d.o.o. , Vrbanja DIT
nabava usluga-Prijevoz i zbrinjavanje građevinskog i drugog otpada s k.č.br. 11446-2 u k.o. Osijek 
Usluge 23.09.2021. 4.10.2021
UP/II-034-02
/21-01/885
Klinika za dječje bolesti Zagreb , Zagreb Medika d.d. , Zagreb DIT
potrošni medicinski i nemedicinski sitan inventar (grupa 15.) 
Roba 22.09.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/884
Opća bolnica Pula , Pula-Pola Medika d.d. , Zagreb DIT
sanitetski i zavojni materijal, zaštitna konfekcija, pelene (grupa 33.) 
Roba 22.09.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/883
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb Elektro Merkur d.o.o. , Rijeka DIT
nabava HTLS vodiča, ovjesne i spojne opreme DV 110 kV Obrovac-Zadar; dionica Benkovac-Zadar 
Roba 22.09.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/882
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost , Zagreb A1 Hrvatska d.o.o. , Zagreb DIT
nabava telekomunikacijskih usluga u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži 
Usluge 22.09.2021. 18.10.2021
UP/II-034-02
/21-01/881
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb Inženjering za naftu i plin d.o.o. , Zagreb DIT
izrada glavnog projekta rekonstrukcije sustava kondenzata u TE-TO Zagreb 
Usluge 21.09.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/880
Hrvatska banka za obnovu i razvitak , Zagreb Consultants d.o.o. , Dubrovnik DIT
pružanje usluga tehničke pomoći–savjetodavnih usluga javnom sektoru jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave 
Usluge 21.09.2021. 23.9.2021
UP/II-034-02
/21-01/879
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb Telur d.o.o. , Zagreb DIT
nabava HTLS vodiča, ovjesne i spojne opreme DV 110 kV Obrovac-Zadar; dionica Benkovac-Zadar 
Roba 21.09.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/878
Vodovod i kanalizacija d.o.o. , Split ZP Institut IGH d.d., Zagreb i Eptisa Adria d.o.o., Zagreb DIT
projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split-Solin usluge nadzora nad gradnjom za ugovore 1-6 (UPOV, mreža i SDNU) 
Usluge 21.09.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/877
Splitsko-dalmatinska županija , Split SGM Informatika d.o.o. , Split DIT
računala i računalna oprema 
Roba 21.09.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/876
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Siemens d.d. , Zagreb DIT
kompaktne daljinske stanice 
Roba 20.09.2021. Postupak u tijeku