Javna objava odluka

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Dostava odluka: Sukladno odredbi članka 432. stavak 5. i 6. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.) Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije, a dostava se smatra obavljenom istekom dana javne objave.

Sukladno odredbi članka 171. stavak 4. i 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11., 83/11., 143/13. i 13/14.), koji Zakon se primjenjuje na postupke pokrenute do stupanja na snagu Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.), Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije, a dostava se smatra obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave.

Odluke objavljene na ovoj internetskoj stranici digitalni su oblik odluka Državne komisije, koje se u izvorniku čuvaju u spisu predmeta u Državnoj komisiji. U slučaju spora o sadržaju odluke koja je javno objavljena i izvornika odluke priloženog u spisu predmeta u pisanom obliku, mjerodavan je pisani izvornik odluke priložen u spisu predmeta Državne komisije.  

Objava Odluka u upravnom sporu: Sukladno odredbi članka 434. stavku 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.), Državna komisija odluke u upravnom sporu objavljuje na svojim internetskim stranicama bez anonimizacije.

Odluke u upravnom sporu objavljene na ovoj internetskoj stranici digitalni su oblik odluka Visokog upravnog suda, koje se u izvorniku čuvaju u spisu predmeta u Državnoj komisiji. U slučaju spora o sadržaju odluke koja je javno objavljena i izvornika odluke priloženog u spisu predmeta u pisanom obliku, mjerodavan je pisani izvornik odluke priložen u spisu predmeta Državne komisije.    
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Status Odluka Odluka suda
UP/II-034-02
/23-01/38
Unikom d.o.o. , Osijek Baranjska čistoća d.o.o. , Beli Manastir DIT
usluga zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada s područja općina Bizovac, Petrijevci i Bilje 
Usluge 27.01.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/37
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb Ingpro d.o.o. , Zagreb DIT
uredski materijal 
Roba 27.01.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/36
Grad Zadar , Zadar Strabag d.o.o. , Zagreb DIT
rekonstrukcija dijela ulice Admirala Jakova Šubića od Cezana 
Radovi 27.01.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/35
Državni hidrometeorološki zavod , Zagreb IOTech d.o.o. , Zagreb DIT
nabava procesorsko-komunikacijskih modula te instalacija uređaja i opreme (G1 i G2) (grupa 2.) 
Roba 27.01.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/34
Hrvatska akademska i istraživačka mreža-CARNet , Zagreb Makromikro grupa d.o.o. , Velika Gorica DIT
nabava IKT opreme-učenički uređaji za školske učionice (grupe: 1. i 2.) 
Roba 27.01.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/33
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet , Zagreb Lokve d.o.o. , Lokve DIT
izvođenje radova u sklopu operacije „Cjelovita obnova paviljona IV FŠDT nakon potresa u Zagrebu“ 
Radovi 26.01.2023. 27.1.2023
UP/II-034-02
/23-01/32
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb China Road and Bridge Corporation Glavna Podružnica Zagreb , Zagreb DIT
izgradnja dionice čvor Mravince-čvor TTTS duljine 2,5 km sa spojnim cestama, faza 4 i 5 
Radovi 25.01.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/31
Klinički bolnički centar Osijek , Osijek Tapess d.o.o. , Kastav DIT
složivi ubrusi za ruke za držače ubrusa i toaletni papir za držače toaletnog papira za potrebe KBC-a Osijek 
Roba 25.01.2023. 27.1.2023
UP/II-034-02
/23-01/30
Grad Zagreb , Zagreb Bilić-Erić d.o.o. , Sesvete DIT
usluge privatne zaštite (grupa 3.) 
Usluge 24.01.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/29
Čistoća d.o.o. , Split Gradatin d.o.o. , Sesvete DIT
drobilica za glomazni otpad 
Roba 23.01.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/28
Pragrande d.o.o. , Pula-Pola Pro Agita j.d.o.o , Zagreb DIT
nadzor radova u okviru projekta Poboljšanje sustava vodoopskrbe te sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeraciji Pula sjever 
Usluge 23.01.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/27
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Wellmax d.o.o. , Split DIT
dobava kabela za izradu kabelskih priključaka 
Roba 23.01.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/26
Dubrovačko-neretvanska županija , Dubrovnik Autotrans d.o.o. , Cres DIT
usluge prijevoza učenika osnovnih škola na području Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 4 godine (grupa 7.) 
Usluge 20.01.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/25
Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera , Plitvička Jezera Lupus zaštita d.o.o. , Varaždin DIT
zaštitarske usluge-čuvanje imovine 
Usluge 20.01.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/24
Unikom d.o.o. , Osijek Petrol d.o.o. , Zagreb DIT
gorivo za vozila i strojeve 
Roba 19.01.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/23
Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje , Zagreb Interventus d.o.o. , Osijek DIT
izvođenje radova popravka nekonstrukcijskih elemenata za predvidivo 500 oštećenih obiteljskih kuća na području katastrofe (grupa 4.) 
Radovi 19.01.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/22
Industrijsko-obrtnička škola Pula , Pula-Pola Servus d.o.o. , Čakovec DIT
nabava specijalizirane opreme u Industrijsko-obrtničkoj školi Pula (grupa 6.) 
Roba 19.01.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/21
Vodovod i kanalizacija d.o.o. , Split PRS-FM d.o.o. , Prekvršje DIT
aglomeracija Split-Solin; projektiranje i dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Stupe 
Radovi 16.01.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/20
Rijeka sport d.o.o. , Rijeka Adria Sport Servis d.o.o. , Zagreb DIT
radovi na zamjeni sportske podloge na borilištu dvorane Dinko Lukarić u Rijeci 
Radovi 16.01.2023. 20.1.2023
UP/II-034-02
/23-01/19
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb "Ariš" uslužni obrt, vl. Nebojša Grbić , Petrinja DIT
izvođenje šumarskih radova pridobivanja drvnih šumskih proizvoda, uzgajanja šuma i zaštite šuma od štetnih organizama 
Radovi 16.01.2023. 19.1.2023
UP/II-034-02
/23-01/18
Grad Split , Split Kolnik d.o.o. , Split DIT
radovi sanacije pokosa na Škrapama 
Radovi 16.01.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/17
Grad Buzet , Buzet Elektrokovina plus d.o.o. , Gornji Stupnik DIT
izgradnja javne rasvjete-Modernizacija postojeće javne rasvjete 
Radovi 13.01.2023. 20.1.2023
UP/II-034-02
/23-01/16
Auto promet Sisak d.o.o. , Sisak Lupus zaštita d.o.o. , Varaždin DIT
usluge tjelesne zaštite objekata, osoba i imovine 
Usluge 13.01.2023. 27.1.2023
UP/II-034-02
/23-01/15
Grad Zagreb , Zagreb HOK osiguranje d.d. , Zagreb DIT
usluga osiguranja 
Usluge 13.01.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/14
Grad Bjelovar , Bjelovar Auto centar Krivak , Koprivnica DIT
nabava električnog osobnog automobila 
Roba 12.01.2023. 13.1.2023
UP/II-034-02
/23-01/13
Splitsko-dalmatinska županija , Split Vertron d.o.o. , Split DIT
uređaji za klimatizaciju (grupa 1.) 
Roba 11.01.2023. 23.1.2023
UP/II-034-02
/23-01/12
Javna ustanova Športski objekti-Split , Split Adria Sport Servis d.o.o. , Zagreb DIT
nabava i montaža semafora na 33 m bazenu u Splitu 
Roba 11.01.2023. 19.1.2023
UP/II-034-02
/23-01/11
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Elektroproizvod-trgovina d.o.o. , Zagreb DIT
rastavljači i rastavne sklopke 10(20) kV za vanjsku montažu na DV 10(20)kV 
Roba 10.01.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/10
Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. , Zagreb ZP Palir d.o.o., Zagreb, SZABADICS Építőipari Zrt, Nagykanizsa, Mađarska i Roco-commerce d.o.o., Livno, Bosna i Hercegovina , NEPOZNATO DIT
rekonstrukcija i izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda (EU projekt Ivanić-Grad) 
Radovi 10.01.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/9
Hrvatska radiotelevizija , Zagreb A1 Hrvatska d.o.o. , Zagreb DIT
usluge interneta 
Usluge 10.01.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/8
Ministarstvo poljoprivrede , Zagreb Bonsigliere, obrt za usluge, vl. Dragan Brtan , Solin DIT
usluga ex-ante i ex-post procjene javne jednostavne nabave 
Usluge 09.01.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/7
Grad Zagreb , Zagreb C.I.A.K. auto d.o.o. , Gornji Stupnik DIT
rezervni dijelovi za popravak automobila 
Roba 09.01.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/6
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d. , Zagreb ZP Dalekovod d.d., Zagreb i Victor Energy d.o.o., Zagreb DIT
izgradnja DV 2x110 kV Bilice-Trogir–elektromontažni i ostali radovi 
Radovi 05.01.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/5
Z.U. Ljekarna Zadar , Zadar Hapilan d.o.o. , Split DIT
izvođenje radova na adaptaciji i izvedbi interijera ljekarničke jedinice Dr. E. Andrović 
Radovi 03.01.2023. 12.1.2023
UP/II-034-02
/23-01/4
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja-Ravnateljstvo za robne zalihe , Zagreb Medical and Pharm Trading d.o.o. , Pula-Pola DIT
medicinski kompleti prve pomoći (5000 kompleta) 
03.01.2023. 9.1.2023
UP/II-034-02
/23-01/3
VG Vodoopskrba d.o.o. , Velika Gorica Strabag AG , Spittal an der Drau, Austrija DIT
projektiranje i rekonstrukcija UPOV Velika Gorica i izgradnja nadzorno upravljačkog sustava 
Usluge 03.01.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/2
Grad Zagreb , Zagreb Pametna energija d.o.o. , Zagreb DIT
nabava i ugradnja opreme u IS Patačićkina u okviru projekta-1. faza modernizacije tramvajske infrastrukture u gradu Zagrebu 
Mješovita nabava 03.01.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/1
Komunalac d.o.o. , Koprivnica Elektro-energetika d.o.o. , Zagreb DIT
izgradnja fotonaponske elektrane Komunalac u Koprivnici 
Radovi 02.01.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/864
Županijska uprava za ceste Dubrovnik , Dubrovnik Geoinfo d.o.o. , Osijek DIT
usluga izrade geodetskih elaborata evidentiranja županijskih i lokalnih cesta na području Općine Konavle 
Usluge 30.12.2022. 12.1.2023
UP/II-034-02
/22-01/863
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Brenntag Hrvatska d.o.o. , Zagreb DIT
kemikalije za termoenergetska postrojenja, grupa 2 Solna kiselina 
Roba 30.12.2022. 25.1.2023
UP/II-034-02
/22-01/862
Vodovod Pula d.o.o. za javnu vodoopskrbu , Pula-Pola IKOM Industrija komunalne opreme i mjerila d.d. , Zagreb DIT
vodomjeri 
Roba 30.12.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/861
Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije , Krapina Auto Čavelj d.o.o. , Krapina DIT
održavanje i servisiranje vozila koja nisu pod garancijom 
Usluge 30.12.2022. 13.1.2023
UP/II-034-02
/22-01/860
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Primovending d.o.o. , Zagreb DIT
očitavanje brojila električne energije na području DP Elektre Zagreb 
Usluge 30.12.2022. 25.1.2023
UP/II-034-02
/22-01/859
Općina Ražanac , Ražanac Locum d.o.o. , Zadar DIT
rekonstrukcija javne rasvjete na području Općine Ražanac 
Radovi 29.12.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/858
Hrvatska radiotelevizija , Zagreb Graditelj svratišta d.o.o. , Zagreb DIT
gipskartonski i prateći radovi 
Radovi 29.12.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/857
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu , Zagreb ZP Zvibor d.o.o., Zagreb, Birodom d.o.o., Zagreb-Lučko i Tip-Zagreb d.o.o., Sveta Nedelja DIT
uredski materijal (grupa 4.) 
Roba 29.12.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/856
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu , Zagreb ZP Zvibor d.o.o., Zagreb, Birodom d.o.o., Zagreb-Lučko i Tip-Zagreb d.o.o., Sveta Nedelja DIT
uredski materijal (grupa 2.) 
Roba 29.12.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/855
Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva , Zagreb ZP Dyvolve d.o.o., Zagreb i Infoscope d.o.o., Zagreb DIT
nabava usluge analize stanja u sklopu Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021-2026 kroz investiciju C2 3 R3 I8 Izrada digitalne mobilne platforme 
Usluge 29.12.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/854
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu , Zagreb ZP Ingpro d.o.o., Zagreb i Uredski materijal d.o.o., Zagreb DIT
uredski materijal (grupa 4.) 
Roba 29.12.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/853
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Studentski centar u Osijeku , Osijek Stanić d.o.o. , Sveta Nedelja DIT
sladoled 
Roba 29.12.2022. 13.1.2023
UP/II-034-02
/22-01/852
EKO KONG d.o.o. , Nova Gradiška Toma trgovina d.o.o. , Jastrebarsko DIT
pogrebna oprema za 2022-2023 
Roba 29.12.2022. 20.1.2023
UP/II-034-02
/22-01/851
Ministarstvo financija, Carinska uprava , Zagreb Kroko proizvodnja i razvoj d.o.o. , Zagreb DIT
futrole za kratko vatreno oružje (grupa 2.) 
Roba 28.12.2022. 27.1.2023
UP/II-034-02
/22-01/850
HEP-Plin d.o.o. , Osijek Alcina d.o.o. , Zagreb DIT
procjena vrijednosti potencijalnih tvrtki za akviziciju 
Usluge 28.12.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/849
Ponikve voda d.o.o. , Krk IKOM Industrija komunalne opreme i mjerila d.d. , Zagreb DIT
nabava vodomjera-novi 
Roba 28.12.2022. 27.1.2023
UP/II-034-02
/22-01/848
VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o. , Novi Vinodolski IKOM Industrija komunalne opreme i mjerila d.d. , Zagreb DIT
nabava novih vodomjera i opreme za daljinsko očitavanje 
Roba 28.12.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/847
Grad Zagreb , Zagreb IKOM Industrija komunalne opreme i mjerila d.d. , Zagreb DIT
uređaji za daljinsko očitavanje plinomjera 
Roba 27.12.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/846
Klinički bolnički centar Split , Split Phoenix farmacija d.o.o. , Zagreb DIT
sistemi za infuziju i transfuziju (grupa 2.) 
Roba 27.12.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/845
Termoplin d.d. , Varaždin Lupus zaštita d.o.o. , Varaždin DIT
usluge u području sigurnosti-zaštitarske usluge 
Usluge 27.12.2022. 28.12.2022
UP/II-034-02
/22-01/844
Državna geodetska uprava , Zagreb ZP Geo-Rad d.o.o.. Rijeka i Victor Energy d.o.o., Zagreb DIT
prevođenje geodetskih elaborata infrastrukture iz katastarskih ureda u zadani razmjenski format 
Usluge 27.12.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/843
Općina Jalžabet , Jalžabet ELDA project j.d.o.o. , Varaždin DIT
pružanje energetske usluge u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti sustava javne rasvjete Općine Jalžabet 
27.12.2022. 30.12.2022
UP/II-034-02
/22-01/842
Privreda d.o.o. , Petrinja BIM projekt d.o.o. , Zagreb DIT
usluge upravljanja projektom „Poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Petrinja“ 
Usluge 23.12.2022. 4.1.2023
UP/II-034-02
/22-01/841
Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet , Zagreb Key project d.o.o. , Zagreb DIT
usluga studije izvedivost s analizom troškova i koristi-BIMIS 
Usluge 22.12.2022. 27.1.2023
UP/II-034-02
/22-01/840
Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu , Zagreb Subnecto d.o.o. , Zagreb DIT
usluge voditelja projekta građenja 
Usluge 21.12.2022. 27.12.2022
20.1.2023
UP/II-034-02
/22-01/839
Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje , Zagreb StruDes d.o.o. , Zagreb DIT
usluge kontrole projekata organizirane konstrukcijske obnove u potresu oštećene predvidivo 22 višestambene i stambeno-poslovne zgrade-revident 
Usluge 20.12.2022. 19.1.2023
UP/II-034-02
/22-01/838
Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje , Zagreb Škoro d.o.o. , Zagreb DIT
usluge kontrole projekata organizirane konstrukcijske obnove u potresu oštećene predvidivo 22 višestambene i stambeno-poslovne zgrade-revident 
Usluge 20.12.2022. 19.1.2023
UP/II-034-02
/22-01/837
Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu , Zagreb ROCHE d.o.o. , Zagreb DIT
testovi i potrošni materijal za NAT testiranje dobrovoljnih darivatelja krvi (grupa 1.) 
Roba 20.12.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/836
Državne nekretnine d.o.o. , Zagreb ZP Explanta mali servisi j.d.o.o., Kloštar Ivanić i Explanta usluge d.o.o., Kloštar Ivanić DIT
usluge održavanja parkovnih i perivojnih površina (grupa I.) 
Usluge 20.12.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/835
Klinička bolnica Merkur , Zagreb Medicom d.o.o. , Zagreb DIT
nabava medicinske opreme za opremanje Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju (grupa 4.) 
Roba 19.12.2022. 20.1.2023
UP/II-034-02
/22-01/834
Ministarstvo obrane , Zagreb ZP Digitalne tehnologije d.o.o., Velika Gorica i Hidraulika Kurelja d.o.o., Donja Stubica DIT
održavanje oklopnih vozila MRAP-ugradnja neprobojnih stakala 
Usluge 19.12.2022. 17.1.2023
UP/II-034-02
/22-01/833
Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu , Zagreb Medical Intertrade d.o.o. , Sveta Nedelja DIT
testovi i potrošni materijal za NAT testiranje dobrovoljnih darivatelja krvi (grupa 1.) 
Roba 19.12.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/832
Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije , Koprivnica C.I.A.K. auto d.o.o. , Gornji Stupnik DIT
javna nabava usluge i materijala za tekuće i investicijsko održavanje vozila hitne medicinske pomoći i sanitetskog prijevoza 
Mješovita nabava 19.12.2022. 13.1.2023
UP/II-034-02
/22-01/831
Institut Ruđer Bošković , Zagreb Primat-logistika d.o.o. , Hrvatski Leskovac DIT
arhivski regali 
Roba 19.12.2022. 20.1.2023
UP/II-034-02
/22-01/830
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb Dräger Medical Croatia d.o.o. , Zagreb DIT
operacijske lampe (grupe 1. i 2.) 
Roba 19.12.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/829
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture , Zagreb Integralni marketing i komunikacije d.o.o. , Zagreb DIT
usluge oglašavanje, provedbe kampanje i promotivnih aktivnosti 
Usluge 16.12.2022. 21.12.2022
UP/II-034-02
/22-01/828
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu , Zagreb Ver-ber tt d.o.o. , Zagreb DIT
servisiranje i održavanje strojarskih instalacija 
Usluge 16.12.2022. 30.12.2022
UP/II-034-02
/22-01/827
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb Bio Refleks d.o.o. , Zagreb DIT
nabava medicinskog potrošnog materijala za potrebe kirurgije (grupa 17.) 
Roba 16.12.2022. 19.1.2023
UP/II-034-02
/22-01/826
Elektrotehnička i prometna škola Osijek , Osijek SGM Informatika d.o.o. , Split DIT
opremanje RCK–nabava informatičke opreme 
Roba 16.12.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/825
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb ZEM nadzor d.o.o., Zagreb, ZIV-tica d.o.o., Zagreb i Nila InfraRed d.o.o., Zagreb DIT
usluga stručnog nadzora-Projekti obnove od potresa (grupa 2.) 
Usluge 16.12.2022. 22.12.2022
UP/II-034-02
/22-01/824
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb ZEM nadzor d.o.o., Zagreb, ZIV-tica d.o.o., Zagreb i Nila InfraRed d.o.o., Zagreb DIT
usluga stručnog nadzora-Projekti obnove od potresa (grupa 1.) 
Usluge 16.12.2022. 22.12.2022
UP/II-034-02
/22-01/823
Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško , Zagreb Basrak j.d.o.o , Dvor DIT
održavanje lokacije centra 
Usluge 16.12.2022. 22.12.2022
UP/II-034-02
/22-01/822
Jadrolinija , Rijeka Partner electric d.o.o. , Velika Gorica DIT
radovi na sustavu evakuacijskog razglasa i sustava za dojavu požara u Upravnoj zgradi Jadrolinije 
Radovi 15.12.2022. 19.1.2023
UP/II-034-02
/22-01/821
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb Škoro d.o.o. , Zagreb DIT
usluga revidenta-Projekti obnove od potresa (grupe: 1., 2., 3. i 4.) 
Usluge 14.12.2022. 9.1.2023
UP/II-034-02
/22-01/820
Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet , Zagreb ZP Modulor d.o.o., Beograd, Srbija, Modulor d.o.o., Beograd, Podružnica Zagreb, Zagreb, Modulor Constructions d.o.o., Zagreb i Koto d.o.o., Beograd, Srbija DIT
izvođenje radova cjelovite obnove građevina (glavne i dvorišne zgrade) na lokaciji Fra Andrije Kačića Miošića 26, Zagreb. 
Radovi 13.12.2022. 13.1.2023
UP/II-034-02
/22-01/819
Ministarstvo financija , Zagreb ZP KPMG Croatia d.o.o., Zagreb i Teched savjetodavne usluge d.o.o., Zagreb DIT
administrativna podrška za upravljanje projektom i tehnički nadzor projektnih isporuka projekata Digitalne transformacije Porezne uprave i Fiskalizacije 2.0. 
Usluge 13.12.2022. 24.1.2023
UP/II-034-02
/22-01/818
Klinička bolnica Merkur , Zagreb Medicom d.o.o. , Zagreb DIT
nabava medicinske opreme za opremanje Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju (grupa 3.) 
Roba 13.12.2022. 19.1.2023
UP/II-034-02
/22-01/817
Muzej Mimara , Zagreb ZP Modulor d.o.o., Beograd, Srbija, Modulor d.o.o., Beograd, Podružnica Zagreb, Zagreb, Modulor Constructions d.o.o., Zagreb i Koto d.o.o., Beograd, Srbija DIT
građevinski i obrtnički radovi za cjelovitu sanaciju nosive konstrukcije, krova i pročelje zgrade Muzeja Mimara 
Radovi 12.12.2022. 5.1.2023
UP/II-034-02
/22-01/816
Rijeka Plus d.o.o. , Rijeka Guste zidine d.o.o. , Kastav DIT
sanacija kolnika u Ulici Kozala, MO Brašćine-Pulac 
Radovi 12.12.2022. 16.1.2023
UP/II-034-02
/22-01/815
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d. , Zagreb Bedrock d.o.o. , Split DIT
DV 220 kV Konjsko -Krš Pađene-Brinje Nabava vodiča i elektroopreme 
Roba 12.12.2022. 24.1.2023
UP/II-034-02
/22-01/814
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Sanac d.o.o. , Rugvica DIT
mehaničko čišćenje pružnog pojasa od raslinja i drveća (grupa 4.) 
Usluge 12.12.2022. 19.1.2023
UP/II-034-02
/22-01/813
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Sanac d.o.o. , Rugvica DIT
mehaničko čišćenje pružnog pojasa od raslinja i drveća (grupa 3.) 
Usluge 12.12.2022. 19.1.2023
UP/II-034-02
/22-01/812
Šibensko-kninska županija , Šibenik LONE d.o.o. , Vrlika DIT
prijevoz učenika osnovnih škola kojima je Šibensko-kninska županija osnivač za školsku godinu 2022-2023 (grupa 5.) 
Mješovita nabava 09.12.2022. 17.1.2023
UP/II-034-02
/22-01/811
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Pružne građevine d.o.o. , Zagreb DIT
sanacija kabelske trase u tunelima Plasina, Brezik, Grič, Brinje i Mala Kapela 
Radovi 09.12.2022. 23.1.2023
UP/II-034-02
/22-01/810
Općina Nijemci , Nijemci Adria Sport Servis d.o.o. , Zagreb DIT
bicikli i kacige 
Roba 08.12.2022. 17.1.2023
16.12.2022
UP/II-034-02
/22-01/809
Hrvatski zavod za zapošljavanje , Zagreb A1 Hrvatska d.o.o. , Zagreb DIT
nabava telekomunikacijskih usluga prijenosa podataka, pristupu internetu i javne govorne usluge u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži (grupa 1.) 
Usluge 08.12.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/808
Državni hidrometeorološki zavod , Zagreb Primotronic d.o.o. , Zagreb DIT
oprema za provedbu vodomjerenja i drugih terenskih radova-Portabilni mjerači protoka (grupa 1.) 
Roba 08.12.2022. 12.12.2022
UP/II-034-02
/22-01/807
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Koprodukt trgovina d.o.o. , Zagreb DIT
kabeli SKS za potrebe Elektre Varaždin. 
Roba 07.12.2022. 20.1.2023
UP/II-034-02
/22-01/806
Ministarstvo zdravstva , Zagreb Guinea d.o.o. , Vitez, Bosna i Hercegovina DIT
informacijski sustav za brzu obradu onkoloških i onkološko suspektnih pacijenata 
Roba 06.12.2022. 17.1.2023
UP/II-034-02
/22-01/805
Hrvatske vode , Zagreb Presoflex gradnja d.o.o. , Požega DIT
usluge preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava i leda na branjenom području br. 3. područje malog sliva Orljava-Londža za razdoblje od 4 (četiri) godine 
Usluge 06.12.2022. 19.1.2023
UP/II-034-02
/22-01/804
Vodovod i odvodnja d.o.o. , Šibenik WTE Wassertechnik GmbH , Essen, Njemačka DIT
dogradnja i rekonstrukcija postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Šibenik 
Radovi 05.12.2022. 9.12.2022
UP/II-034-02
/22-01/803
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Prima Porta d.o.o. , Split DIT
usluga popravka vrata u tunelima 
Usluge 05.12.2022. 13.1.2023