UsII-75/20 od 8. svibnja 2020.

KLASA: 19/1147

UsII-75/20 od 8. svibnja 2020.
 
Pravo na žalbu – Ponovljeni postupak pregleda i ocjene – Članak 401. ZJN 2016
 
Obzirom na to da tužitelj nije osporavao razloge isključenja i odbijanja svoje ponude, a ti razlozi se nisu ponovno propitivali u nastavku postupka, nije dokazao pravni interes za izjavljivanje žalbe pa Sud nalazi da je tuženik pravilnom primjenom materijalnog prava uz valjano obrazloženje odbacio žalbu tužitelja.Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu