UsII-137/19 od 22. ožujka 2019.

KLASA: 18/470

UsII-137/19 od 22. ožujka 2019.
 

Žalba na odluku o odabiru - Žalitelj osporava razloge svog odbijanja - Jamstvo za ozbiljnost ponude - Neotkonjiv nedostatak
 
U situaciji kada žalitelj uz svoju ponudu nije dostavio potrebnu dokumentaciju koju je morao dostaviti, a koju niti naknadno nije mogao zatražiti naručitelj, očito je da njegova ponuda nije mogla biti odabrana, dakle, tužitelj nije imao pravnog interesa za ponošenje žalbe u predmetnom postupku javne nabave pa je, u konkretnom slučaju žalbu žalitelja trebalo odbaciti na temelju odredbe članka 425. stavka 1. ZJN 2016 zbog nedostatka pravnog interesa.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu