UsII-112/19 od 7. ožujka 2019.

KLASA: 18/376

UsII-112/19 od 7. ožujka 2019.
 
Pravo na žalbu - Žalitelj ne osporava razloge svog odbijanja - Ponuda iznad procijenjene vrijednosti - Neprihvatljiva ponuda
 
Žalitelj nije dokazao pravni interes za izjavljivanje žalbe, jer žalbenim razlozima niti ne osporava razloge zbog kojih je njegova ponuda odbijena.  O razlozima odbijanja ponude žalitelja Državna komisija nije ovlaštena raspravljati u žalbenom postupku izvan razloga navedenih u žalbi.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu