UsII-397/19 od 19. lipnja 2019.


KLASA: 19/394

UsII-397/19 od 19. lipnja 2019.

Pravo na Žalbu – Pravni interes – Članak 401. ZJN 2016

Pravilan je zaključak tuženika da tužitelj nije dokazao pravni interes za izjavljivanje žalbe, jer žalbom nije osporavao razloge zbog kojih je njegova ponuda odbijena, a što pak isključuje mogućnost da njegova ponuda uopće može biti odabrana radi sklapanja ugovora o javnoj nabavi.
 

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu