UsII-145/20 od 28. svibnja 2020.

KLASA: 20/154

UsII-145/20 od 28. svibnja 2020.
 
Nepravilna ponuda – Pravo na žalbu - Članak 401. ZJN 2016
 
Polazeći od činjenice (koju tužitelj ne osporava) da tužitelj nije dokazao tehničku i stručnu sposobnost (dostavljeni uzorci ne udovoljavaju zahtjevima iz dokumentacije), tužiteljeva ponuda je pravilno ocijenjena nepravilnom te kao takva nije mogla rezultirati sklapanjem ugovora o javnoj nabavi. Stoga nema mjesta zaključku da je tužitelj pretrpio ili mogao pretrpjeti štetu od navodnog kršenja subjektivnih prava, a što je jedna od komulativno propisanih zakonskih pretpostavki za podnošenje žalbe.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu