UsII-219/19 od 16. svibnja 2019.

KLASA: 19/141

UsII-219/19 od 22. ožujka 2019.
 
Pravni interes – Pravo na žalbu - Članak 401. ZJN 2016
 
S obzirom da Državna komisija nije ovlaštena kontrolirati činjenično i pravno stanje koje je bilo predmetom prethodne žalbe u istom postupku nabave, protiv kojeg tužitelj nije pokrenuo upravni spor, pravilno je u postupku utvrđeno da se na strani tužitelja nisu stekli kumulativno propisani uvjeti iz odredbe članka 401. stavka 1. ZJN-a za ostvarenje prava na žalbu.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu