UsII-544/19 od 4. prosinca 2019.

KLASA: 19/786

UsII-544/19 od 4. prosinca 2019. 

Pravni interes tužitelja - Članak 30. stavak 1. točka 2. ZUS-a 
 
Tužitelj je u žalbenom postupku u bitnom osporavao zakonitost postupanja naručitelja prilikom pregleda i ocjene ponuda te predložio poništiti odluku o odabiru sa zahtjevom za naknadu troškova žalbenog postupka, čemu je tuženik i udovoljio.
Kako je tuženik u cijelosti postupio sukadno žalbenom zahtjevu, to se osporenim rješenjem ne dira u pravni interes tužitelja, radi čega je valjalo temeljem odredbe članka 30. stavka 1. točke 2. ZUS-a odlučiti kao u izreci.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu