UsII-15/21 od 10. veljače 2021.

KLASA: 20/759

UsII-15/21 od 10. veljače 2021.
 
Poništenje postupka – Nepostojanje pretpostavki za vođenje spora – Članak 30. ZUS-a

Budući da se ovom tužbom pobija dopunsko rješenje doneseno u istom postupku javne nabave, a koji postupak je poništen odlukom naručitelja, to ni u ovom postupku tužitelj više nema pravni interes za osporavanje pobijanog dopunskog rješenja.
Prema odredbi članka 30. stavka 1. točke 2. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine", 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17.) sud će rješenjem odbaciti tužbu, jer ne postoje pretpostavke za vođenje spora, ako utvrdi da se pojedinačnom odlukom, postupanjem ili upravnim ugovorom ne dira u pravo ili pravni interes tužitelja.
Imajući u vidu izloženo, trebalo je temeljem članka 30. stavka 1. točke 2. Zakona o upravnim sporovima riješiti kao u izreci.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu