UsII-51/21 od 10. veljače 2021.

KLASA: 20/851

UsII-51/21 od 10. veljače 2021.
 
Nepravodobna tužba – Članak 30. ZUS-a
 
Prema odredbi članka 30. stavka 1. točke 1. navedenog Zakona propisano je da će sud rješenjem odbaciti tužbu, jer ne postoje pretpostavke za vođenje spora ako utvrdi da je tužba podnesena nepravodobno ili prijevremeno.
Prema podacima u spisu predmeta nije sporno da je tuženik objavio pobijano rješenje na svojim internetskim stranicama 18. prosinca 2020. pa je sukladno navedenim odredbama Zakona o javnoj nabavi tužiteljima pobijano rješenje tuženika dostavljeno istekom osmog dana od dana objave rješenja na internetskoj stranici tuženika, a to je 26. prosinca 2020. S obzirom na navedene podatke proizlazi da je zadnji dan roka za podnošenje tužbe protiv osporenog rješenja tuženika bio 25. siječnja 2021. (ponedjeljak), pa kako je tužba podnesena preporučenom pošiljkom pošti Rijeka 27. siječnja 2021. proizlazi da ista nije podnesena pravodobno, odnosno, sukladno navedenim odredbama Zakona o javnoj nabavi i Zakona o upravnim sporovima.
Imajući na umu navedeno, trebalo je na temelju odredbe članka 30. stavka 1. točke 1. Zakona o upravnim sporovima tužbu odbaciti kao nepravodobnu.
 
 
Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu