UsII-382/20 od 10. prosinca 2020.

KLASA: 20/531

UsII-382/20 od 10. prosinca 2020.

Upravni spor- Aktivna legitimacija- Zajednica ponuditelja

Kako je navedenom Odlukom o odabiru od 23. lipnja 2020. odabrana kao najpovoljnija ponuda Zajednice ponuditelja to se u konkretnom postupku javne nabave odlučivalo o pravima i pravnim interesima Zajednice ponuditelja, a ne tužitelja kao samostalnog ponuditelja. Stoga je Zajednica ponuditelja bila ovlaštena pokrenuti upravni spor radi ocjene zakonitosti tuženikovog rješenja kojim je poništena navedena Odluka o odabiru u povodu žalbe zainteresirane Zajednice ponuditelja Elektrocentar Petek d.o.o., Crotal d.o.o. i SI-Grad d.o.o.
Slijedom navedenog, a kako nije sporno da se u upravnom postupku koji je prethodio donošenju tuženikovog rješenja odlučivalo o pravima i pravnim interesima odabrane Zajednice ponuditelja, to prema ocjeni ovog Suda, nisu ispunjene pretpostavke za pokretanje upravnog spora propisane u članku 17. stavku 2. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“ 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17. – dalje: ZUS).


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu