UsII-379/20 od 24. studenog 2020.

KLASA: 20/590

UsII-379/20 od 24. studenog 2020.
 
Aktivna legitimacija – Članak 30. stavak 1. točka 2. ZUS-a
 
S obzirom da je upravna stvar već pravomoćno riješena, iako je u točki 2. osporenog rješenja odlučeno o žalbi tužitelja, nema zakonske mogućnosti da sud odlučujući u sporu pune jurisdikcije sukladno obvezi iz članka 434. stavka 4. ZJN 2016, i u slučaju ocjene tužbenih navoda osnovanim, ponovno odlučuje o žalbi na odluku o odabiru koja više ne egzistira. S obzirom na navedeno, tužitelj nijen aktivno legitimiran na podnošenje tužbe u konktretnom slučaju te je predmetnu tužbu valjalo odbaciti temeljem članka 30. stavka 1. točke 2. ZUS-a.
 
Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu