UsII-66/19 od 27. ožujka 2019.

KLASA: 17/604

UsII-66/19 od 27. ožujka 2019.
               
Žalba na odluku o odabiru - Žalbeni navodi neosnovani - Poništen postupak javne nabave po službenoj dužnosti - Članak 431. ZJN 2016

Prema odredbi članka 431. stavka 3. ZJN 2016 odlučno je samo da li je žalba stranke usvojena, bez obzira na razloge zbog kojih je donesena takva odluka, odnosno neovisno o tome da li je žalba usvojena zbog osnovanosti žalbenih navoda ili po službenoj dužnosti zbog osobito bitnih povreda postupka javne nabave.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu