UsII-55/19 od 25. travnja 2019.

KLASA: 17/557

UsII-55/19 od 25. travnja 2019.

Trošak - Uspjeh žalbenog zahtjeva - Žalbeni navodi

Prema ocjeni ovog Suda tuženik je odlučujući o žalbi, sukladno ovlaštenjima iz članka 404. stavka 1. ZJN 2016, to jest u granicama žalbenih navoda ocijenio da isti nisu osnovani pa je stoga pogrešno zaključio da je žalitelj uspio sa žalbom. To što je tuženik poništio odluku o odabiru nije rezultat osnovanosti žalbenih navoda, već rezultat ovlasti tuženika da po služenoj dužnosti pazi na postupovne pretpostavke i osobito bitne povrede iz stavka 2. članka 404. ZJN 2016.
Nije u pravu tuženik kada zaključuje da se uspjeh žalbe ocjenjuje uspjehom žalbenog zahtjeva. Takvo je stajalište suprotno izričaju članka 404. stavka 1. ZJN 2016 prema kojem Državna komisija postupa u granicama žalbenih navoda o čijoj osnovanosti ovisi i usvajanje, djelomično usvajanje ili pak neusvajanje žalbenog zahtjeva.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu