Ostalo

Opis predmeta nabave- Pogodovanje- Podjela predmeta na grupe- Članak 203., 204. i 205. ZJN 2016
Naknada za pokretanje žalbenog postupka u slučaju odvojene nabave za pojedinu grupu - Procijenjena vrijednosti navedena u Obavijesti o nadmetanju
Objašnjenje dokumentacije o nabavi – Informacija o načinu uvida u projektnu dokumentaciju nužnu za izradu ponude – Članak 200. stavak 5. ZJN 2016
Izmjene ugovora o javnoj nabavi bez provođenja novog postupka javne nabave – Članci 315., 317., 321. ZJN 2016
Dopunsko Rješenje o troškovima - Zahtjev za naknadu troškova žalbenog postupka - Članak 431. ZJN 2016
Trošak - Uspjeh žalbenog zahtjeva - Žalbeni navodi
 
Trošak - Uspjeh žalbenog zahtjeva - Žalbeni navodi
 
Žalba na odluku o odabiru - Žalbeni navodi neosnovani - Poništen postupak javne nabave po službenoj dužnosti - Članak 431. ZJN 2016
 
Žalbeni navodi neosnovani - Postupanje po službenoj dužnosti