UsII-311/19 od 18. lipnja 2019.


KLASA: 19/213

UsII-311/19 od 18. lipnja 2019.

Učinak pravomoćne presude Suda

Tužena je postupila suprotno presudi te obustavila postupak, a odredbom članka 46. stavak 5. Zakona o općem upravnom postupku jasno je propisano  da je pravomoćna presuda suda obvezna za stranke u upravnom sporu i njihove pravne slijednike.
U presudi Sud je jasno iznio pravno shvaćanje da bez obzira na činjenicu što je povodom žalbe druge strane poništena odluka o odabiru, tužitelj ima pravo da se o njegovoj žalbi odluči i da se na njegove navode odgovori.Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu