Izjava o pristupačnosti

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave nastoji svoju internetsku stranicu učiniti pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine“, broj 17/19.) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.
Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetsku stranicu www.dkom.hr.


STUPANJ USKLAĐENOSTI
Ova internetska stranica je djelomično u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku. Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.


NEPRISTUPAČAN SADRŽAJ
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave je provela je početnu procjenu usklađenosti svoje internetske stranice sa zahtjevima pristupačnosti te je utvrdila da zbog nerazmjernog opterećenja određeni dijelovi nisu u skladu s navedenim. Riječ je o dokumentima, odlukama i objavama skeniranim u PDF formatu koji nisu u potpunosti strojno čitljivi.


PRIPREMA OVE IZJAVE O PRISTUPAČNOSTI
Ova je izjava sastavljena 7. rujna 2020. prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave.


POVRATNE INFORMACIJE I PODACI ZA KONTAKT


Korisnici ove internetske stranice ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, mogu o tome obavijestiti Državnu komisiju za kontrolu postupaka javne nabave. Sve upite vezane uz pristupačnost ove internetske stranice korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: tajnik@dkom.hr.
Pri tome navedite sljedeće podatke: vaše ime i adresu elektroničke pošte, adresu (URL) stranice ili dokumenta koja sadrži nesukladnost sa zahtjevima pristupačnosti, opis uočene nesukladnosti sa zahtjevima pristupačnosti.
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave će na vašu obavijest odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavijesti.


POSTUPAK PRAĆENJA PROVEDBE PROPISA
Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ove internetske stranice, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.