Sjednice DKOM-a

Predsjednik Državne komisije temeljem članka 15. Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave („Narodne novine“, 18/13., 127/13. i 74/14.) može sazvati sjednicu Državne komisije na kojoj će se razmotriti sporna pitanja s ciljem ujednačavanja postupanja i prakse. Pravno shvaćanje prihvaćeno na sjednici Državne komisije većinom glasova svih članova Državne komisije obvezno je za sva vijeća i članove Državne komisije.