Dobro došli na Internet stranice Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave na kojima se možete informirati o svim aspektima sustava pravne zaštite u postupcima javnih nabava u Republici Hrvatskoj. Više o nama
Kontakt

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave


Adresa:
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
Republika Hrvatska

Tel: +385 1 4559 930
Fax: +385 1 4559 933E-mail: dkom@dkom.hr


Radno vrijeme pisarnice DKOM-a (za prijem stranaka) od 9-14 sati.

Novosti

veljača

05

2016
Državna komisija je javno objavila 2 odluke donesene u žalbenim predmetima.

Više
veljača

04

2016
Državna komisija je javno objavila 8 odluka donesenih u žalbenim predmetima.

Više
veljača

03

2016
Državna komisija je javno objavila 4 odluke donesene u žalbenim predmetima.

Više
veljača

01

2016
Državna komisija je javno objavila 9 odluka donesenih u žalbenim predmetima.

Više
siječanj

29

2016
Državna komisija je javno objavila 25 odluka donesenih u žalbenim predmetima.

Više
siječanj

28

2016
Državna komisija je javno objavila 4 odluke donesene u žalbenim predmetima.

Više
siječanj

27

2016
Državna komisija je javno objavila 6 odluka donesenih u žalbenim predmetima.

Više
siječanj

27

2016
Indeks percepcije korupcije 2015.
 
Više
siječanj

26

2016
Državna komisija je javno objavila 5 odluka donesenih u žalbenim predmetima.

Više
siječanj

25

2016
Državna komisija je javno objavila 5 odluka donesenih u žalbenim predmetima.

Više
siječanj

22

2016
Državna komisija je javno objavila 5 odluka donesenih u žalbenim predmetima.

Više
siječanj

21

2016
Državna komisija je javno objavila 5 odluka donesenih u žalbenim predmetima.

Više
siječanj

20

2016
Državna komisija je javno objavila 3 odluke donesene u žalbenim predmetima.

Više
siječanj

19

2016
Državna komisija je javno objavila 5 odluka donesenih u žalbenim predmetima.

Više
siječanj

18

2016
Državna komisija je javno objavila 5 odluka donesenih u žalbenim predmetima.

Više
Dokumenti

Obavijesti

 PLAĆANJE NAKNADE ZA POKRETANJE ŽALBENOG POSTUPKA IZ INOZEMSTVA

PLAĆANJE NAKNADE I UPRAVNE PRISTOJBE

NAKNADA ZA POKRETANJE ŽALBENOG POSTUPKA (članak 169. Zakona o javnoj nabavi, Narodne novine, broj 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) 

Žalitelj je obvezan platiti naknadu za pokretanje žalbenog postupka, sukladno odredbi članka 169. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11, 83/13, 143/13, 13/14)

Prema točki II. I. Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2014. godini ("Narodne novine", broj 95/14, 150/14.)  prihodi državnog proračuna uplaćuju se na račun:
HR1210010051863000160 odnosno račun 1001005-1863000160 Državnog proračuna Republike Hrvatske, model za uplatu za pravne i fizičke osobe je 68, poziv na broj 5037 i OIB uplatioca. Naznačiti opis plaćanja: broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave, naknada za pokretanje žalbenog postupka u javnoj nabavi.
 
Upravna pristojba u iznosu od 70,00 kn, sukladno Tbr. 1., Tbr. 2. Tarife upravnih pristojbi, Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" broj 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14), u državnim biljezima emisije Republike Hrvatske.