Uvjeti sposobnosti

Tehnička i stručna sposobnost – Ažurirani popratni dokumenti - Izjava o alatima, postrojenjima ili tehničkoj opremi – Trenutak dokazivanja sposobnosti
Tehnička i stručna sposobnost – Reference – Provjera  istinitosti podataka -  Članak 264., 268., 290. ZJN 2016
Tehnička i stručna sposobnost - Tipska ispitivanja – Priznavanje tipskih ispitivanja – Tehničke specifikacije – Članak 280., 290., 403. ZJN 2016
Tehnička i stručna sposobnost – Potvrda druge ugovorne strane – Članak 268., 280., 290. ZJN 2016
Tehnička i stručna sposobnost – Vrijednosni kriterij – Članak 268., 403. ZJN 2016
Ekonomska i financijska sposobnost – SOL-2 – Pojašnjenje/dopuna – Zakon o koncesijama – Članak 5., 34. Zakona o koncesijama
Tehnička i stručna sposobnost – Minimalne razine – Obrazovne i stručne kvalifikacije – Članak 256., 268. ZJN 2016
Tehnička i stručna sposobnost – Raspolaganje vozilima - Ugovor o najmu - Suglasnost davatelja leasinga – Članak 268., 263. ZJN 2016
Tehnička i stručna sposobnost – Potvrda o urednom izvršenju ugovora – Članak 264., 268., 290. ZJN 2016
Ekonomska i financijska sposobnost- Minimalne razine- Članak 256. ZJN 2016- Članak 267. ZJN 2016
Tehnička i stručna sposobnost – Reference – Članak 268., 280., 290. ZJN 2016
Tehnička i stručna sposobnost – Toneri i tinte – Norma HRN ISO 1178
Tehnička i stručna sposobnost – Reference – Slična usluga – Članak 268., 290. ZJN 2016
Tehnička i stručna sposobnost – Potvrda druge ugovorne strane – Članak 268. ZJN 2016
Tehnička i stručna sposobnost – Obrazovne i stručne kvalifikacije pružatelja usluge - Iskustvo polaganja energetskih podzemnih kabela – Članci 268. i 290. ZJN 2016
Tehnička i stručna sposobnost – Popis i potvrde o uredno izvršenim radovima – Članci 268. i 290. ZJN 2016
 
Tehnička dokumentacija – Dopuna ažuriranih popratnih dokumenata - Dio dokumentacije na stranom jeziku – Rok valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude – Tehnička i stručna sposobnost - Izjava o sukladnosti – Nevaljani dokaz (nevažeća izjava) - Članak 268. ZJN 2016 - Članci 290., 295. i 263. ZJN 2016 

 
Tehnička i stručna sposobnost - Izjava o sukladnosti – Nevaljani dokaz (nevažeća izjava) – Tehnička dokumentacija na stranom jeziku – Članak 268. ZJN 2016
Tehnička i stručna sposobnost – Potvrda o uredno izvršenim radovima – Članci 264., 268. i 290. ZJN 2016
Tehnička i stručna sposobnost – Izjava proizvođača – Članci 268., 280. i 290. ZJN 2016

 
Tehnička i stručna sposobnost -  Popis glavnih usluga  - Referentno razdoblje – Članak 268. ZJN 2016
Objašnjenje dokumentacije o nabavi -  Slična roba – pooštravanje kriterija sposobnosti
Provjera referenci – Sumnja u istinitost podataka - Članak 264. stavak 4. ZJN 2016
 
Tehnička i stručna sposobnost – Potvrda druge ugovorne strane – Načelo kontradiktornosti – Članak 268. ZJN 2016  - Članak 426.ZJN 2016
 
Uvjet akreditacije tijela za provedbu ispitivanja – Članak 268. ZJN 2016  - članak 213. ZJN 2016
 

Tehnička i stručna sposobnost - Članak 280. ZJN 2016 – Članak 290. ZJN 2016
Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti - Članak 257. ZJN 2016

 
Sposobnost  za obavljanje profesionalne djelatnosti – Uvjet registracije za djelatnost iz članka 220. točke 3. Zakona o vodama - Članak 257. ZJN 2016
 
Sposobnost  za obavljanje profesionalne djelatnosti – Uvjet registracije za djelatnost iz članka 220. točke 3. Zakona o vodama - Članak 257. ZJN 2016
 
sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti – tehnička specifikacija
 
Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti - Uvjet registracije za obavljanje djelatnosti iz članka 220. stavka 3. Zakona o vodama -  Članak 257. ZJN 2016
 
Tehnička i stručna sposobnost - Opća uredba o zaštiti podataka te Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka – Naziv druge ugovorne strane – Članak 268. stavak 3. ZJN 2016
 
Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti - Zadruga - Članak 257. ZJN 2016 - Tehnička i stručna sposobnost - Oslanjanje na sposobnost drugih subjekata - Članak 274. ZJN 2016
 
Tehničke specifikacije - Uzorak- Nalaz i mišljenje - Članak 280. ZJN 2016 - Članak 290. ZJN 2016.
 
Uvjet ekonomske i financijske sposobnosti - Minimalne razine sposobnosti - Stopa adekvatnosti kapitala - Uredno izvršeni radovi, isporuka robe ili usluge- Isto ili slično - Članak 256. stavak 3. ZJN 2016
 
 

Zakon o koncesijama - Zakon o održivom gospodarenju otpadom - Program izobrazbe o gospodarenju otpadom -Tehnička i stručna sposobnost

Tehnička i stručna sposobnost