UsII-72/19 od 6. ožujka 2019.

KLASA: 17/576

UsII-72/19 od 6. ožujka 2019.
 
Žalba na odluku o odabiru - Zakašnjeli žalbeni navod 
 
Pravilno zaključuje Državna komisija da tužitelj u očitovanju od 7. rujna 2017. godine naknadno osporava valjanost Certifikata o stalnosti svojstava, iako je zakasnio s isticanjem tog žalbenog navoda, jer je rok za izjavljivanje žalbe na odluku o odabiru istekao 17. kolovoza 2017.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu