UsII-494/19 od 30. listopada 2019.

KLASA: 19/816

UsII-494/19 od 30. listopada 2019.

Obavijest o izmjeni dokumentacije  - Izmjena dokumentacije o nabavi - Članak 406. ZJN 2016
 
Kako je tužitelj žalbu izjavio u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije kona je bila objavljena i vidljiva tužitelju na internetskoj stranici EOJN RH dana 16. kolovoza 2019., to je zadnji dan roka za izjavljivanje žalbe u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije o nabavi istekao 26. kolovoza 2019. Tužitelj je žalbu izjavio 29. kolovoza 2019.  te je ista podnesena po proteku žalbenog roka od 10 dana pa ju je tuženik pravilno odbacio pozivom na odredbu članka 425. stavak 1. točka 2. ZJN 2016.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu