UsII-484/19 od 16. listopada 2019.

KLASA: 19/721 

UsII-484/19 od 16. listopada 2019. 

Odluka o poništenju postupka javne nabave – Članak 298. stavak 1. točka 2. ZJN 2016


Ovaj sud ne nalazi postojanje razloga za donošenje odluke o poništenju iz odredbe Zakona na koju se poziva naručitelj (članak 298. stavak 1. točka 2. ZJN 2016). Pod citiranu odredbu ne može se podvesti donošenje presude ovog Suda niti okolnost da je već izvršen dio radova po ugovoru o javnoj nabavi.


Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu