Odluka o poništenju postupka javne nabave

Odluka o poništenju postupka- Prijevoz putnika- Covid-19- Zakon o koncesijama
Odluka o poništenju – COVID 19 – Članak 298. stavak 1. točka 2. ZJN 2016
Nedostatak osiguranih sredstava za nabavu/cijene ponuda prelaze procijenjenu vrijednost nabave -  Međusobna povezanost (međuovisnost) grupa predmeta nabave –– Članak 298. stavak 1. točka 2. ZJN 2016
 
Odluka o poništenju – COVID-19 – Članak 298. stavak 1. točka 1. ZJN 2016
Odluka o poništenju – COVID 19 – Članak 298. stavak 1. točka 1. ZJN 2016
Odluka o poništenju postupka javne nabave – Članak 298. stavak 1. točka 2. ZJN 2016
Odluka o poništenju postupka javne nabave – Članak 298. stavak 1. točka 2. ZJN 2016
Presuda Suda – Okolnost izvršenja dijela radova po ugovoru - Odluka o poništenju - Članak 298. stavak 1. točka 2. ZJN 2016
Odluka o poništenju - Okolnosti kao temelj za donošenje odluke - Članak 298. stavak 1. točka 1. ZJN 2016 - Članak 403. stavak 3. ZJN 2016
UsII-134/19 od 6. ožujka 2019.
 
Razlog poništenja postupka - pravila dokazivanja  - članak 298. stavak 1. točka 2. ZJN 2016
Novonastale okolnosti - Članak 298. stavak 1. točka 2. ZJN 2016 - Rok za donošenje odluke o poništenju postupka- Instruktivan rok- Članak 303. ZJN 2016