UsII-34/19 od 6. ožujka 2019.

KLASA: 18/877

UsII-34/19 od 6. ožujka 2019.
 
Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta - Uvjeti tehničke i stručne sposobnosti - Minimalne razine sposobnosti - Zaposleni stručnjak
 
Propisivanjem uvjeta da gospodarski subjekt mora imati glavnog inženjera gradilišta-glavnog voditelja građenja gospodarski subjekt dokazuje da raspolaže s najmanje 1 (jednim) zaposlenim ovlaštenim voditeljem građenja sukladno članku 30.  Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje.
 

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu