UsII-113/19 od 6. ožujka 2019.

KLASA: 18/964

UsII-113/19 od 6. ožujka 2019.
 
Kriterij za odabir gospodarskog subjekta - Zaposleni radnici - Članak 256. ZJN 2016 - Članak 268. ZJN 2016 - Članak 404. ZJN 2016
 
Načini dokazivanja tehničke i stručne sposobnosti gospodarskog subjekta, sadržani su u odredbi članka 268. ZJN 2016. Pri tome nije nužno da gospodarski subjekt ima zaposlene stručnjake traženog kvaliteta u javnoj nabavi, već gospodarski subjekt u postupku dokazivanja ispunjavanja uvjeta javne nabave, može se osloniti i na sposobnost drugih subjekata bez obzira na njihove međusobne odnose, a radi dokazivanja ispunjavanja kriterija vezanih uz obrazovne i stručne kvalifikacije tražene u postupku javne nabave (oslanjanje na sposobnost drugih subjekata), što je u ovom postupku izostalo. Iz navedenih razloga zakonito je postupila Državna komisija kada je utvrdila bitnu povredu odredbe postupka javne nabave iz članka 404. stavak 2. točke 7. ZJN 2016 na što pazi po službenoj dužnosti.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu