UsII-325/19 od 3. srpnja 2019.


KLASA: 19/419

UsII-325/19 od 3. srpnja 2019.
 
Naknada za pokretanje žalbenog postupka – Grupe predmeta nabave – Članak 420. ZJN 2016
 
Tuženik je pravilno odbacio žalbu kao neurednu uz obrazloženje da je sukladno procijenjenoj vrijednosti nabave tužitelj trebao uplatiti naknadu u iznosu od 25.000,00 kn, a ne u iznosu od 10.000,00 kn kako je to učinio. Naime, iz dokumentacije o nabavi proizlazi da je predmet nabave podjeljen na dvije grupe, a iz same žalbe tužitelja proizlazi da je tužitelj izjavio žalbu na odluku o odabiru za obje navedene grupe predmeta nabave. Dakle, kako je žalba izjavljena na odluku o odabiru za obje grupe pravilno smatra tuženik da je žalba sadržajno izjavljena u odnosu na predmet nabave u cijelosti.


Poveznica na Rješenje 


Poveznica na Presudu