UsII-157/19 od 6. ožujka 2019.

KLASA: 18/1139

UsII-157/19 od 6. ožujka 2019.
 
Naknada za pokretanje žalbenog postupka - Provjera izvršenja uplate - Članak 420. ZJN 2016
 
Iz dostavljenog spisa predmeta proizlazi da tužitelj nije postupio sukladno odredbi članka 420. ZJN 2016 budući da je priložio dokaz iz kojeg nije bilo razvidno je li uplata izvršena ili ne. Dokazom koji je tužitelj dostavio tek uz tužbu nije dovedeno u sumnju utvrđenje Državne komisije koja je provjerom u odgovarajućoj dokumentaciji utvrdila da nije izvršena uplata naknade za pokretanje žalbenog postupka u propisanom iznosu. Ovo iz razloga jer iz spisa predmeta proizlazi da je Državna komisija, suprotno tvrdnji tužitelja, izvršila svoju zakonsku obvezu odnosno provjerila izvršenje uplate naknade za pokretanje žalbenog postupka nakon čega je s obzirom na utvrđeno pravilno žalbu tužitelja odbacila.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu