UsII-290/20 od 15. rujna 2020.

KLASA: 20/610

UsII-290/20 od 15. rujna 2020.

Obavijest o raskidu ugovora – Nadležnost Državne komisije – Članak 3. stavak 2. Zakona o Državnoj komisiji

Nakon izvršnosti odluke o odabiru i prema mišljenju Suda predmetni postupak je završio te je pravilno tuženik utvrdio da nije nadležan odlučivati o zakonitosti postupaka radi propuštanja radnji i odluka donesenih nakon završetka postupka. U konkretnom slučaju to znači da je obavijest o raskidu ugovora izjavljena u odnosu na radnju  koja je poduzeta odnosno donesena nakon završetka postupka. Stoga je pravilno ocijenio tuženik da nije u njegovoj nadležnosti kontrolirati zakonitost obavijesti o raskidu ugovora sklopljenog nakon završetka postupka, jer se ne radi o žalbi koja bi bila izjavljena u vezi sa zakonitosti ugovora o javnoj nabavi odnosno ne radi se o nadležnosti prema članku 3. stavku 2. Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu