Nadležnost

Obavijest o raskidu ugovora – Nadležnost Državne komisije – Članak 3. stavak 2. Zakona o Državnoj komisiji
Nadležnost- Ugovor o javnoj nabavi- Naplatni ugovor- Članak 3. točka 32. ZJN  2016- Članak 398. ZJN 2016
Nadležnost - članak 3. Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave - Javni poziv - Ustupanje poslova
 
Jednostavna nabava - Procijenjena vrijednost nabave - Uredba o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti