UsII-171/20 od 29. lipnja 2020.

KLASA: 20/187 

UsII-171/20 od 29. lipnja 2020.

Trošak- Neprocjenjiv predmet- Trošak očitovanja- Člana 431. ZJN 2016

U pravu je tuženik u tvrdnji da su postupci javne nabave postupci čija je vrijednost predmeta spora neprocjenjiva, jer to jasno proizlazi iz odredbe članka 3. stavka 3. Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave.
Ova odredba zakona je izmijenjena 2014. godine pa se na nju ne primjenjuje pravno stanovište ovog suda iz 2011. Osim toga odredba je bila predmetom postupka ocjene sukladnosti s Ustavom Republike Hrvatske te Ustavni sud RH u svojoj odluci U-I-5254/2014 i dr. nije prihvatio prijedloge za pokretanje tog postupka.
Sud prihvaća pravni stav tuženika da je za ocjenu opravdanosti poduzete radnje zastupanja, a time i opravdanosti troška te radnje, potrebno ocijeniti sadržaj radnje i njezin utjecaj na zašitu prava stranke koja ju je poduzela te utjecaj ne rješenje upravne stvari.Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu