Oslanjanje na sposobnost drugih gospodarskih subjekata 
Oslanjanje – Ponovljeni pregled i ocjena ponuda – Zamjena subjekta na čiju se sposobnost ponuditelj oslanja -  Izjava o ustupanju resursa – Članak 273., 274., 275. ZJN 2016
Oslanjanje  - Podugovaratelj – Obim radova subjekta na čiju sposobnost se ponuditelj oslanja – Članak 273., 274. ZJN 2016
Vrsta i značaj radova koje će izvršavati subjekti na čiju sposobnost se ponuditelj oslanja – načelo jednakog tretmana – Članak 273., 4. ZJN 2016
Tehnička i stručna sposobnost – Relevantno stručno iskustvo – Oslanjanje – Članak 273. ZJN 2016
 
Oslanjanje na sposobnost drugih subjekata- Relevantno stručno iskustvo- Reference- Članak 273. ZJN 2016
Tehnička i stručna sposobnost - Oslanjanje na sposobnost drugog subjekta - Zamjena subjekta na čiju se sposobnost ponuditelj oslanja - Članak 275. ZJN 2016
Tehnička i stručna sposobnost – Tehnički stručnjaci – Vlastiti resurs ponuditelja – Članak 268.  ZJN 2016 – Članak 273./274. ZJN 2016
 
Tehnička i stručna sposobnost – Tehnički stručnjaci – Vlastiti resurs ponuditelja – Članak 268.  ZJN 2016 – Članci 273. i 274. ZJN 2016

 
Izmjena ponude – Oslanjanje na sposobnost drugih subjekata –  Članci 280. i 293. 2016


 

Dokazivanje tehničke i stručne sposobnosti  - Izjava o ustupanju resursa – Članak 273. ZJN 2016
Oslanjanje radi dokazivanja relevantnog stručnog iskustva – Količina radova za koje se sposobnost traži – Članak 273. ZJN 2016
 
Podatak o udjelu podugovaratelja – Pregovaranje – Oslanjanje na sposobnost drugog subjekta
 

Tehnička i stručna sposobnost - Oslanjanje na sposobnost drugih subjekata - Naknadno uvođenje gospodarskog subjekta na kojeg se ponuditelj oslanja - Načelo jednakog tretmana