UsII-154/19 od 28. ožujka 2019.

KLASA: 17/2
 
UsII- 154/19 od 28. ožujka 2019.

Opis predmeta koncesije - Putnička linija - Zakon o prijevozu u cestovnom prometu
 
S obzirom na definiciju putničke linije prema Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu, a imajući u vidu vozni red za navedenu liniju koji je u prilogu II. dokumentacije o nabavi, pravilno je tuženik ocijenio da predmetna linija predstavlja putničku liniju pa je stoga žalbeni navod tužitelja (da vozni red koji je prilog II. dokumentacije o nabavi ne udovoljava opisu niti jedne od taksativno navedenih vrsta linija iz članka 4. Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu) ocijenila neosnovanim.
 
Vezano za prigovor tužitelja da u području nadležnosti davatelja koncesije egzistira režim dozvola pa da stoga nije dozvoljeno davanje koncesije i provođenje predmetnog postupka, tuženik je ocijenio da egzistencija režima dozvola ne isključuje mogućnost egzistencije režima koncesija.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu