Kriterij za odabir ponude

Reference stručnjaka – Provjera referenci – Članak 285., 264., 293. ZJN 2016
 
Dodatne funkcionalne karakteristike uređaja – Pregled i ocjena ponuda – Članak 285. ZJN 2016
Reference – Stručnjaci – Bodovanje - Upotpunjavanje – Članak 285., 293. ZJN 2016
Jamstveni rok - Ponderi - Članak 284., 285. ZJN 2016
Specifično iskustvo stručnjaka  - Članak 285., 290. ZJN 2016

 
Iskustvo stručnjaka 3 na poziciji nadzornog inženjera za građevinske radove – Članak 285. ZJN 2016
Udjeli kriterija za odabir ponude – Cijena i duljina jamstvenog roka – Zakonitost kriterija – Članak 285., 4. ZJN 2016
Reference – Poslovi redovnog održavanja nerazvrstanih cesta – Članak 285., 290. ZJN 2016
Reference stručnjaka – Članak 285. ZJN 2016

 
Kriterij za odabir ponude- Tehničke karakteristike- Pogodovanje- Članak 285. ZJN 2016
Reference - Bodovanje - Članak 285. ZJN 2016
Specifično iskustvo stručnjaka –Dokazivanje iskustva s više izvršenih ugovora - Članci 285., 290. ZJN 2016
Kriteriji za odabir ponude - Iskustvo stručnjaka - Iskustvo polaganja energetskih podzemnih kabela

 
Dodatni istražni radovi za utvrđivanje rezervi kategorije A – Skupine ležišta – Članak 290. ZJN 2016


 
Specifično iskustvo tehničkog stručnjaka – Referenca -  Radovi hortikulturnog uređenja okoliša – Potvrda druge ugovorne strane da su radovi obuhvaćali hortikulturne radove
Stručna kvalifikacija stručnjaka – Potvrda naručitelja/investitora ili poslodavca – Ugovor o djelu – Članak 284. ZJN 2016
Cijena kao jedini kriterij za odabir ponude – Članak 284. stavak 6. ZJN 2016
 

Ekonomski najpovoljnija ponuda - Usluge osiguranja - Kvaliteta