Zaključak o pravnom shvaćanju

Dana 19. listopada 2023. donesen je Zaključak o pravnom shvaćanju vezano uz tehničku i stručnu sposobnost, u slučaju kada je propisano da se dokazuje dokazom iz članka 268. st.1. točka 13.b. ZJN 2016.

U nastavku poveznica na navedeni Zaključak o pravnom shvaćanju.

https://www.dkom.hr/UserDocsImages/dokumenti/ZapisnikSaSjednica/Zaklju%C4%8Dak%20o%20pravnom%20shva%C4%87anju%2019%2010%202023.pdf?vel=478022