Sporazum o suradnji Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave i Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja

Maja Kuhar, dipl.iur., predsjednica Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave i dr.sc. Mirta Kapural, dipl.iur., predsjednica Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, potpisale su 7. travnja 2022. godine sporazum o suradnji u području zaštite tržišnog natjecanja u postupcima javne nabave na svim tržištima u Republici Hrvatskoj s ciljem osiguranja djelotvornog i učinkovitog tržišnog natjecanja, kao i na drugim područjima koja su izravno ili neizravno povezana sa zaštitom tržišnog natjecanja i u vezi su s drugim postupcima iz nadležnosti Državne komisije.

Međusobnom suradnjom nastojat će se osigurati održivo i učinkovito tržišno natjecanje u postupcima javne nabave, pristup tržištu novim tržišnim takmacima te zajedničko djelovanje, u okviru svojih nadležnosti, na sprječavanje svih oblika narušavanja tržišnog natjecanja poduzetnika te iskorištavanje značajne tržišne snage poduzetnika.

Kao jedna od osnova učinkovitog i stručnog postupanja u smjeru ostvarivanja ciljeva Sporazuma dogovorena je i suradnja na kontinuiranoj edukaciji stručnjaka Državne komisije i Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja u području zaštite tržišnog natjecanja i srodnih područja, posebice, sudjelovanjem na seminarima, konferencijama, uključivanjem u obrazovne programe, zajedničkim organiziranjem edukacija, stručnih skupova, okruglih stolova i slično.