Sastanak stručne skupine u okviru V4 grupe

Predsjednica Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave sudjelovala je 16. i 17. listopada 2023. godine na sastancima stručne skupine u okviru češkog predsjedanja V4+ Grupe.

Na sastancima su sudjelovali i predstavnici Austrije, Slovačke, Mađarske, Švedske, Poljske i Češke.

Raspravljene su teme vezane za razvoj nacionalnih strategija javne nabave, održivu i inovativnu nabavu, iskustvo u korištenju kriterija ekonomski najpovoljnije ponude, usmenu komunikaciju u postupcima nabave, izmjene ugovora i sl., a  sve u cilju jačanja suradnje među tijelima u sustavu javne nabave spomenutih zemalja i razmjenu dobrih praksi.
Na sastanku se raspravljalo i o potencijalnim učincima nove regulative koja na razini EU uređuje područje javne nabave.