Promjena ustaljene prakse Državne komisije

Dana 6. srpnja 2022. godine na mrežnim stranicama Državne komisije objavljen je Zaključak o pravnom shvaćanju od 30. lipnja 2022. godine, koji predstavlja promjenu ustaljene prakse Državne komisije po pitanju pravnog interesa žalitelja čija je ponuda odbijena kao neprihvatljiva iz razloga što cijena njegove ponude prelazi osigurana novčana sredstva naručitelja za nabavu. Naime, takvom ponuditelju, čija je ponuda odbijena isključivo iz navedenog razloga, ne može se samo iz tog razloga uskratiti pravo na žalbu na odluku o odabiru.

U nastavku poveznica na navedeni Zaključak o pravnom shvaćanju.

https://www.dkom.hr/UserDocsImages/dokumenti/ZapisnikSaSjednica/Zaklju%C4%8Dak%20o%20pravnom%20shva%C4%87anju%2030%2006%202022.pdf?vel=297035