Primjena sustava e-Žalbi u javnoj nabavi

Dana 26. ožujka 2018. godine, u organizaciji HRVATSKE GOSPODARSKE KOMORE u Zagrebu, održana je radionica " Primjena sustava e-Žalbi u javnoj nabavi".

Državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta Nataša
Mikuš Žigman, potpredsjednik HGK za industriju i IT, energetiku i zaštitu
okoliša Tomislav Radoš i predsjednik Državne komisije za kontrolu postupaka
javne nabave Goran Matešić

Državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta Nataša Mikuš Žigman podsjetila je koje su novosti u sustavu javne nabave koje za cilj imaju smanjiti koruptivno ponašanje i olakšati procedure.
"Mi nastavljamo raditi na digitalizaciji postupaka javne nabave, želja nam je omogućiti da sve ide elektroničkim putem, bez papira. Hrvatska po pitanju elektroničke javne nabave prednjači na nivou EU i ovo je dobro prilika za promicanje svijesti o tome što se sve radi na tom polju. Početkom ove godine su na snagu stupila dva pravilnika u segmentu javne nabave, a jedan od njih se odnosi na e-Žalbe. Želim podsjetiti da elektronička nabava nije novina pa je ovo sve o čemu danas govorimo nadogradnja sustava kojim sam postupak želimo učiniti jednostavnijim i transparentnijim", poručila je Mikuš Žigman.

Goran Matešić, predsjednik Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM), naglasio je kako je u našoj javnosti relativno je malo poznato da je cijela nabava u visokom stupnju digitalizirana i time je u dobroj mjeri izašla iz utjecaja ljudskog faktora. "Preporuka EK je da se proces pojednostavljenja i digitalizacije nastavi jer je to pretpostavka za jednaku dostupnost javne nabave te kasnije za pošteniju tržišnu utakmicu", kazao je Matešić.

Potpredsjednik HGK za industriju i IT, energetiku i zaštitu okoliša, Tomislav Radoš, na otvaranju edukativne radionice o sustavu e-Žalba, istakao je da je svima jasno da je javna nabava jedan od osnovnih alata kojim možemo ostvariti rast gospodarstva i konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva. Kvalitetan postupak javne nabave definitivno može biti pokretač ekonomskog rasta. Edukacija poduzetnika je jedna od naših glavnih zadaća, a drugi važan aspekt rada HGK je da hrvatski proizvodi budu konkurentniji te da udio naših proizvoda u javnoj nabavi bude što veći jer tako doprinosimo rastu BDP-a.

Događanje je okupilo znatan broj sudionika iz privatnog i javnog sektora, koji su zanimanjem pozdravili izlaganje.
Počevši od 1. siječnja 2018. godine, Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave moguće je izjaviti žalbu putem međusobno povezanih informatičkih sustava Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave i Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (sustav e-Žalba). Mogućnost izjavljivanja elektroničke žalbe predviđena je ZJN 2016, dok je oblik i način dostave žalbe elektroničkim sredstvima komunikacije detaljnije uređen Pravilnikom o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 101/17.).
Nakon javne objave nadmetanja i dostave ponuda elektroničkim sredstvima komunikacije, elektronička žalba predstavlja daljnji korak do potpune digitalizacije postupka javne nabave.Zamjenik predsjednika DKOM-a Anđelko Rukelj pojasnio je kako će žalbeni postupci u sustavu javne nabave od ove godine biti brži, jednostavniji i moderniji. "Informacijski sustavi u žalbenim postupcima osiguravaju sigurnu i zaštićenu komunikaciju sigurnosnim protokolima četvrte razine te omogućuju dostavu informacija i dokumentacije elektroničkim sredstvima između stranaka žalbenog postupka i DKOM-a. Sustav e-žalba elektroničkim vremenskim žigom ovjerava datum i vrijeme zaprimanja žalbe. Bez odgode šalje obavijest o zaprimljenoj žalbi strankama žalbenog postupka u njihov siguran elektronički pretinac na EOJN-u te na njihovu adresu elektroničke pošte", izjavio je Rukelj, dodavši da nakon dostave odluke DKOM-a javnom objavom, sustav e-Žalba šalje obavijest o tome strankama žalbenog postupka, kao i sve odgovore naručitelja ili odabranog ponuditelja na žalbu te zaključke DKOM-a
S obzirom na mogućnost izjavljivanja elektroničke žalbe, i pred Državnom komisijom je izazov i zadatak koji podrazumijeva žalbeni postupak, u cijelosti bez papira.