Legislativa EU vezana uz sudjelovanje trećih zemalja

Europski parlament i Vijeće Europske unije 23. lipnja 2022. donijeli su Uredbu (EU) 2022/1031 o pristupu gospodarskih subjekata, robe i usluga iz trećih zemalja tržištu javne nabave Unije i tržištu koncesija Unije i o postupcima kojima se podupiru pregovori o pristupu gospodarskih subjekata, robe i usluga iz Unije tržištu javne nabave trećih zemalja i tržištu koncesija trećih zemalja (Instrument za međunarodnu nabavu - IMN).

Nadalje, Europski parlament i Vijeće Europske unije 14. prosinca 2022. donijeli su Uredbu (EU) 2022/2560 o stranim subvencijama kojima se narušava unutarnje tržište.

Više detalja o navedenim uredbama kao i poveznice na same uredbe mogu se naći na sljedećoj poveznici

https://www.dkom.hr/sudjelovanje-trecih-zemalja-na-trzistu-eu/34891