Godišnje izvješće o radu DKOM-a za 2019. godinu

Godišnje izvješće o radu DKOM-a za 2019. godinu prihvaćeno je na 7. sjednici Hrvatskog sabora, 23. travnja 2021. godine, sa 102 glasa "za", 9 "protiv" i 5 "suzdržanih".