Daljnji korak u digitalizaciji žalbenog postupka

Državna komisija počevši od 2. svibnja 2022. godine odluke potpisuje kvalificiranim elektroničkim potpisom. Time je Državna komisija učinila još jedan korak u daljnjoj digitalizaciji žalbenog postupka.

Osim usklađenosti s odredbama Zakona o općem upravnom postupku i Uredbe o uredskom poslovanju, čija je obvezna primjena propisana od 1. siječnja 2023. godine, dodatna prednost je mogućnost pretraživanja teksta odluka Državne komisije.