CV predavača

CHRISTOPHER BOVIS

Profesor Christopher Bovis je profesor međunarodnog i europskog trgovačkog prava na Sveučilištu Hull.

Profesor Bovis je vodeći međunarodni stručnjak u području javne nabave i javno-privatnog partnerstva. Područje njegove ekspertize pokriva europsko trgovačko pravo, tržišno natjecanje s posebnim naglaskom na upravljanje u javnom sektoru. Savjetuje nacionalne vlade oko reformi javnog sektora, a djelovao je u ime javnog sektora i industrije u brojnim važnim projektima. Imao je ključnu ulogu u strukturiranju vodećih javno-privatnih partnerstava u UK, EU i šire. Opsežno je objavljivao u međunarodnim pravnim i poslovnim časopisima i autor je brojnih monografija i članaka o europskim i međunarodnim poslovnim subjektima.  


ROBERTO CARANTA

Roberto Caranta redoviti je profesor upravnog prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Torinu (Italija).

Fokus njegova rada je javna nabava s naglaskom na održivu javnu nabavu i pravnu zaštitu te pravo EU i upravno pravo s naglaskom na sudsku zaštitu. Koordinator je programa „Održivost i nabava u međunarodnim, europskim i nacionalnim sustavima pri Međunarodnoj edukacijskoj mreži (SAPIENS- ITN - H2020 - MSCA ITN: Grant 956696 https://sapiensnetwork.eu/). Zajedno sa Steen Treumer osnovao je Europsku grupu za pravo nabave (https://eplgroup.eu/), a urednik je i edicije „Europsko pravo nabave”. Profesor Caranta je professeur invité Sveučilišta u Marseilleu-Aix-en-Provence (2016.) i Lyonu (2023.). Potpredsjednik je Odbora za reviziju nabave pri Europskoj svemirskoj agenciji. Sudjelovao je u izradi mnogobrojnih studija te provodio edukacije za razne institucije EU i UN-a. Autor je i urednik velikoj broja knjiga i više od 200 znanstvenih radova.


MARKO TURUDIĆ

Marko Turudić je izvanredni profesor na Katedri za upravno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Predmet njegova znanstvenog interesa su prvenstveno upravni postupak i upravni spor, regulatorne agencije, javna nabava, reguliranje elektroničkih komunikacija i ostalih mrežnih industrija. Nastavu održava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Studijskom centru javne uprave i javnih financija i Studijskom centru socijalnog rada. Na Pravnom fakultetu kao izborne predmete uveo je ”Reguliranje elektroničkih komunikacija” i ”Javnu nabavu”, kao i niz edukacija cjeloživotnog obrazovanja iste tematike. Mentor je dvije doktorske disertacije iz prava javne nabave, te je nacionalni dopisnik European Procurement and Public Private Partnership Law Review-a. Autor je preko 60 znanstvenih i stručnih radova, te četiri knjige.
 

PETR JEDLIČKA

Petr Jedlička je voditelj Odjela u okviru Ureda za drugostupanjsko odlučivanje i tajnik žalbene komisije pri Uredu za zaštitu tržišnog natjecanja, Češka Republika.
 
Evo kratkog pregleda njegove karijere:
2016.-2018. odvjetnički pripravnik (specijalizacija: obvezno pravo)
2018.-2020. referent Odjela za drugostupanjsko odlučivanje i tajnik žalbenog povjerenstva
2020. - sada voditelj odjela u Uredu za drugostupanjsko odlučivanje i tajnik žalbenog povjerenstva
2022., 2023. predavač na Sveučilištu Masaryk (predmet: Pravo javne nabave)
 

SALVATORE D'ACUNTO

Salvatore D'Acunto po struci je pravnik. Diplomirao je na Sveučilištu Roma II Tor Vergata (1989.). Diplomirao je međunarodnu politiku (1992.) i europsko pravo (2000.) na Sveučilištu u Bruxellesu (ULB).
Salvatore se pridružio Europskoj komisiji 1992. gdje je, kao službenik za politiku u Glavnoj upravi za unutarnje tržište, bio zadužen za prava korisnika usluga, elektroničku trgovinu i televiziju.
Godine 2004. postaje zamjenik voditelja odjela "Services 2" gdje sudjeluje u pregovorima o prijedlogu Direktive o uslugama (Bolkestein) i raznim akcijama u pojedinim sektorima (farmacija, maloprodaja, naftne crpke, kockanje, privatizacije, sport, turizam).
U veljači 2009. preuzeo je dužnost voditelja odjela „Passenger rights” u Glavnoj upravi za mobilnost i promet.
U siječnju 2012. Salvatore je imenovan voditeljem odjela za "Food and healthcare industries".
Od lipnja 2015. obnašao je dužnost voditelja odjela za „Health technology and cosmetics“, gdje je u značajnoj mjeri vodio pregovore o reformi EU zakonodavstva u sektoru medicinskih proizvoda.
Od ožujka 2021. na dužnosti je voditelja Odjela za „Goods, Services to Consumers, Public Procurement, Late Payments ” u Glavnoj upravi za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo te male i srednje poduzetnike, osiguravajući usklađenost i provedbu politike provedbe Komisije.
 

DR. BALÁZS BAKOS


Dr. Balázs Bakos je voditelj Odjela za kontrolu ugovora u Agenciji za javnu nabavu, Mađarska
 
Evo kratkog pregleda njegove karijere:
 
23.09.2014. -30.12.2014. službenik za javnu nabavu, Nacionalni zavod za zapošljavanje
31.12.2014. - 22.2.2015. službenik za javnu nabavu, Ministarstvo nacionalnog gospodarstva
23.02.2015. - 14.03.2016. tajnik Tijela za reviziju u postupcima javne nabave, Agencija za javnu nabavu
15.3.2016. - 16.7.2017. zamjenik voditelja Odjela za kontrolu ugovora, Agencija za javnu nabavu
Od 17.07.2017. v.d. voditelja Odjela za kontrolu ugovora, Agencija za javnu nabavu
od 01.11.2018. voditelj Odjela za kontrolu ugovora, Agencija za javnu nabavu
 
Glavne publikacije dr. Bakosa:
 
Djelatnost kontrole ugovora Agencije za javnu nabavu - dr. Balázs Bakos, Bilten javne nabave Plus, 2019. Vol. I, br. 6.
Pitanja nadzora ugovora - Od obnove ceste do Vrhovnog suda, I. dio - dr. Balázs Bakos, Bilten javne nabave Plus, 2022. Vol. IV, broj 6.
Pitanja kontrole ugovora - Od obnove ceste do Vrhovnog suda, II. dio - dr. Balázs Bakos, Bilten javne nabave Plus, 2023. Vol. V, broj 4.
Kontrola izvršenja i izmjena ugovora o javnoj nabavi - Kontrola javne nabave, dr. Balázs Bakos, dr. András Berethalmi, dr. Tibor Kugler, dr. Beáta Lipták, dr. Bianka Végh-Berta.
 

NATACHA OTTE WIDGREN

 
Natacha Otte Widgren je zamjenica voditelja odjela u Odjelu za nadzor nabave pri Tijelu za tržišno natjecanje (SCA), Švedska od 2022.
 
Evo kratkog pregleda njezine karijere:
 
2016. - 2021. Pravna savjetnica u Odjelu za pravne i parnične postupke (SCA).
2013. - 2016. Pravna savjetnica u Ministarstvu vanjskih poslova, zastupnica švedske vlade na Sudu Europske unije.
2012. - 2013. Pravna savjetnica u Uredu predsjednika Vlade.
2005. - 2007. Sutkinja na Upravnom sudu.
2008. - 2012. Sudac suradnik na Žalbenom upravnom sudu u Stockholmu.
 

ANNA GÖRGÅRD


Anna Görgård pravna je savjetnica u Odjelu za pravne i parnične postupke u Tijelu za tržišno natjecanje, Švedska od 2019.
 
Njezini zadaci uključuju, između ostalog, potporu Odjelu za nadzor nabave u istragama u vezi s usklađenošću naručitelja s relevantnim zakonodavstvom o javnoj nabavi i upravljanje pravnim postupcima pred upravnim sudovima koji se tiču novčanih kazni za nabavu.
 
Evo kratkog pregleda njezine karijere:
 
2021. - 2022. Privremena zamjenica voditelja Odjela za nadzor nabave
2016. - 2018. Viši savjetnik u Odjelu za nadzor nabave
2008. - 2015. Viši stručni suradnik Advokatfirman Törngren Magnell
2012. Članstvo u Švedskoj odvjetničkoj komori
2006. - 2008. Sigurnosni analitičar u Philip Morris International