Upisnik

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Napomena: Upisnik predmeta, objavljen na ovoj internetskoj stranici, sadrži podatke o žalbenim postupcima pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne i predstavlja digitalni oblik upisnika predmeta koji se vodi u Pisarnici Državne komisije.  
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Odluka
UP/II-034-02
/24-01/370
Unikom d.o.o. INA Maziva d.o.o. DIT
motorna ulja i maziva
Roba 19.07.2024.
UP/II-034-02
/24-01/369
Državni arhiv u Zagrebu ZP JAM-ING D.O.O., Zlatar i SO-RA ING d.o.o., Sisak DIT
stručni nadzor i obavljanje poslova koordinatora zaštite na radu nad izvođenjem radova cjelovite obnove zgrade Državnog arhiva u Zagrebu, Opatička 29
Usluge 19.07.2024.
UP/II-034-02
/24-01/368
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Cortina design d.o.o. DIT
nabava zavjesa i nabava unutarnjih rolo sjenila
Roba 19.07.2024.
UP/II-034-02
/24-01/367
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Brodometalurgija d.o.o. DIT
spojni i ovjesni pribor za niskonaponske nadzemne mreže na području Elektrodalmacije Split
Roba 19.07.2024.
UP/II-034-02
/24-01/366
Ministarstvo zdravstva Cib Commerce d.o.o. DIT
nabava posebnih interventnih vozila za uspostavu Mobilnih ambulanti opće/obiteljske medicine s medicinskom opremom, uredskom opremom i softverom (PROJEKT C5.1. R1-I2 Mobilne ambulante)
Roba 18.07.2024.
UP/II-034-02
/24-01/365
Športsko rekreacijski centar Sisak ZP MAR d.o.o., Samobor i Modifikacija ing d.o.o., Zagreb DIT
izvođenje radova na obnovi Sportskog kompleksa Caprag-1. faza
Radovi 18.07.2024.
UP/II-034-02
/24-01/364
Opća bolnica Dubrovnik Schindler Hrvatska d.o.o. DIT
nabava radova zamjene dizala u OB Dubrovnik
Radovi 18.07.2024.
UP/II-034-02
/24-01/363
Županijska bolnica Čakovec Arbor Medical d.o.o. DIT
uređaji za ultrazvuk (grupa 2.)
Roba 18.07.2024.
UP/II-034-02
/24-01/362
Grad Šibenik Građevinski projekt d.o.o. DIT
stručni nadzor građenja i koordinator zaštite na radu nad izvođenjem radova energetske obnove zgrade Gradske knjižnice "Juraj Šižgorić", zgrade Osnovne škole Petra Krešimira IV. Šibenik i zgrade Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku (grupe 1. i 3.)
Usluge 18.07.2024.
UP/II-034-02
/24-01/361
Ministarstvo zdravstva ZP MS Ambulance d.o.o., Velika Gorica, Benussi d.o.o., Fažana i Elektroničar d.o.o., Zagreb DIT
nabava posebnih interventnih vozila za uspostavu Mobilnih ambulanti opće/obiteljske medicine s medicinskom opremom, uredskom opremom i softverom (PROJEKT C5.1. R1-I2 Mobilne ambulante)
Roba 18.07.2024.
UP/II-034-02
/24-01/360
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Wellmax d.o.o. DIT
samonosivi kabelski snop
Roba 18.07.2024.
UP/II-034-02
/24-01/359
Opća bolnica Dr. Tomislav Bardek M.T.F. d.o.o. DIT
abdominalni i ortopedski operacijski stolovi za Centralni operacijski blok i centralnu sterilizaciju, 2 kom
Roba 18.07.2024.
UP/II-034-02
/24-01/358
Ministarstvo unutarnjih poslova Kroko proizvodnja i razvoj d.o.o. DIT
futrola za pištolj
Roba 17.07.2024.
UP/II-034-02
/24-01/357
Klinička bolnica Dubrava Zeko dent d.o.o. DIT
potrošni materijal za dentalnu medicinu za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj (grupa 32.)
Roba 16.07.2024.
UP/II-034-02
/24-01/356
Hrvatski zavod za hitnu medicinu SGM Informatika d.o.o. DIT
računalna, komunikacijska i medicinska oprema (grupa 1.)
Roba 16.07.2024.
UP/II-034-02
/24-01/355
Javna ustanova Lučka uprava Vukovar Hidroing d.o.o. DIT
usluga izrade projektne dokumentacije za izgradnju privezišta u Vukovaru
Usluge 16.07.2024.
UP/II-034-02
/24-01/354
Grad Zagreb Teknoxgroup Hrvatska d.o.o. DIT
radni stroj za manipulaciju otpadom
Roba 15.07.2024.
UP/II-034-02
/24-01/353
Klinička bolnica Sveti Duh Mediva d.o.o. DIT
medicinska oprema I (grupa 3.)
Roba 15.07.2024.
UP/II-034-02
/24-01/352
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Industrooprema d.o.o DIT
spojni i ovjesni pribor za niskonaponske nadzemne mreže
Roba 15.07.2024.
UP/II-034-02
/24-01/351
Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman SGM Informatika d.o.o. DIT
nabava računala i računalne opreme (grupa 3.)
Roba 12.07.2024.
UP/II-034-02
/24-01/350
Hrvatske šume d.o.o. Ingpro d.o.o. DIT
uredski pribor
Roba 12.07.2024.
UP/II-034-02
/24-01/349
Auto promet Sisak d.o.o. Tokić d.o.o. DIT
gume za autobuse
Roba 12.07.2024.
UP/II-034-02
/24-01/348
Opća bolnica Gospić Oktal Pharma d.o.o. DIT
materijali za hemodijalizu (grupa 5.)
Roba 12.07.2024.
UP/II-034-02
/24-01/347
Hrvatski državni arhiv ZP ATER d.o.o., Zagreb i Klik film, obrt za video i filmske usluge, vl. Robert Vidić, Zagreb DIT
nabava usluge digitalne restauracije filmskog gradiva u 4K rezoluciji
Usluge 11.07.2024.
UP/II-034-02
/24-01/346
Opća županijska bolnica Požega Astrafokus d.o.o. DIT
digitalna patologija
Roba 09.07.2024.
UP/II-034-02
/24-01/345
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Temat d.o.o. DIT
konzole
Roba 08.07.2024.
UP/II-034-02
/24-01/344
Vodovod Pula d.o.o. za javnu vodoopskrbu ZP Duplico d.o.o., Kalinovica i Zagrel Rittmeyer d.o.o., Sesvete DIT
izgradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i odvodnje u sklopu projekta poboljšanje sustava vodoopskrbe te sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeraciji Pula Sjever (grupa 8.)
Radovi 08.07.2024.
UP/II-034-02
/24-01/343
Hrvatske autoceste d.o.o. Storm Computers d.o.o. DIT
nabava osobnih, prijenosnih računala i monitora
Roba 05.07.2024. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/24-01/342
Grad Varaždin BCC Services d.o.o. DIT
preventivno i interventno održavanje poslužiteljske opreme ICT sustava i konzultantska pomoć te usluga IT podrške
Usluge 04.07.2024.
UP/II-034-02
/24-01/341
Cito Đakovo d.o.o. Stolarija Goood d.o.o. DIT
sportski parket
Roba 04.07.2024.
UP/II-034-02
/24-01/340
Općina Udbina Agraria d.o.o. DIT
nabava traktora za obavljanje komunalne djelatnosti
Roba 04.07.2024. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/24-01/339
LNG Hrvatska d.o.o. CURMAN Projekt d.o.o. DIT
usluge analize i savjetovanja vezane uz povećanje kapaciteta Terminala
Usluge 03.07.2024. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/24-01/338
Grad Velika Gorica VIZ-EX d.o.o. DIT
izrada glavnog i izvedbenog projekta-rekonstrukcija i dogradnja OŠ Eugena Kumičića
Usluge 03.07.2024.
UP/II-034-02
/24-01/337
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu ZP Triglav osiguranje d.d., Zagreb i Groupama osiguranje d.d.-Podružnica Hrvatska, Zagreb DIT
usluge kombiniranog kolektivnog osiguranja osoba od posljedica nezgode
Usluge 02.07.2024.
UP/II-034-02
/24-01/336
Vodovod Labin d.o.o. IOTech d.o.o. DIT
vodomjeri s daljinskim očitanjem
Roba 02.07.2024.
UP/II-034-02
/24-01/335
Dom zdravlja Slavonski Brod Medical Intertrade d.o.o. DIT
farmaceutski proizvodi i medicinski potrošni materijal (grupa 2.)
Roba 02.07.2024.
UP/II-034-02
/24-01/334
Općina Đurđenovac Veritas Esco d.o.o. DIT
modernizacija javne rasvjete na području općine Đurđenovac
Radovi 02.07.2024.
UP/II-034-02
/24-01/333
Hrvatske vode ZP VGP Drava Ptuj d.o.o., Ptuj, Slovenija i Pomgrad d.d., Murska Sobota, Slovenija DIT
izvođenje radova na rekonstrukciji nasipa Gornji Hrašćan
Radovi 02.07.2024.
UP/II-034-02
/24-01/332
Dubrovačko-neretvanska županija ZP Pro Agita d.o.o., Zagreb, Flum-ing d.o.o., Rijeka DIT
nabava usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na projektu "Izgradnja i opremanje Osnovne škole Cavtat"
Usluge 02.07.2024.
UP/II-034-02
/24-01/331
Financijska agencija Narodne novine d.d. DIT
vrećice, pasice, interni obrasci i beskonačni papir bianco
Roba 01.07.2024.
UP/II-034-02
/24-01/330
Hrvatski zavod za javno zdravstvo Printshop d.o.o. DIT
nabava, tisak, skladištenje i distribucija promotivnog materijali za NPP colon i dojka
Usluge 01.07.2024.
UP/II-034-02
/24-01/329
Hrvatske ceste d.o.o. Madex d.o.o. DIT
izvanredno održavanje nadvožnjaka Ježevo na državnoj cesti oznake DC43, dionica 004 u km 13+223 (preko autoceste A3)
Radovi 01.07.2024.
UP/II-034-02
/24-01/328
Financijska agencija Birodom d.o.o. DIT
vrećice, pasice, interni obrasci i beskonačni papir bianco
Roba 01.07.2024.
UP/II-034-02
/24-01/327
Hrvatske ceste d.o.o. CGP d.d. DIT
rekonstrukcija državne ceste oznake DC74, dionica Krapina-Bednja, poddionica Žutnica-Kamenolom Gorjak
Radovi 28.06.2024.
UP/II-034-02
/24-01/326
HŽ-Infrastruktura d.o.o. Sudeco Projekt d.o.o. DIT
izrada glavnih projekata osiguranja 20 željezničko – cestovnih prijelaza novim uređajem za osiguranje
Usluge 28.06.2024.
UP/II-034-02
/24-01/325
Dom zdravlja Slavonski Brod Medicpro d.o.o. DIT
farmaceutski proizvodi i medicinski potrošni materijal (grupa 2.)
Roba 28.06.2024.
UP/II-034-02
/24-01/324
Hrvatske autoceste d.o.o. Telegra d.o.o. DIT
usluga održavanja i popravaka TPS i SOS sustava - Grupa II - Sustav Telegra
Usluge 27.06.2024.
UP/II-034-02
/24-01/323
Hrvatske šume d.o.o. Jet-set d.o.o. DIT
nabava robe, usluga i radova za održavanje i izgradnju šumske infrastrukture (grupa 1.)
Usluge 27.06.2024.
UP/II-034-02
/24-01/322
Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom SGM Informatika d.o.o. DIT
računalna oprema
Roba 27.06.2024.
UP/II-034-02
/24-01/321
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije Dolly Link j.d.o.o. DIT
usluge promidžbe i informiranja, izrade dizajna i vizuala, izrade i tiskanja promotivnih materijala u okviru provedbe Programa "Energija i klimatske promjene"
Usluge 27.06.2024. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/24-01/320
Ministarstvo zdravstva ZP Cuspis d.o.o., Zagreb, Cuspis Solutions d.o.o.e.l., Skopje, Sjeverna Makedonija, Cuspis d.o.o., Brčko, Bosna i Hercegovina i Verlab d.o.o., Sarajevo, Bosna i Hercegovina DIT
nabava i implementacija središnjeg programskog sustava za digitalizaciju puta lijeka kroz zdravstvene ustanove na sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene zaštite
Roba 25.06.2024.
UP/II-034-02
/24-01/319
Ministarstvo zdravstva ZP Cuspis d.o.o., Zagreb i Cuspis Solutions d.o.o.e.l, Skopje, Sjeverna Makedonija DIT
usluge održavanja i nadogradnje e-Liste čekanja, e-Naručivanje, e-Priori. naruč., Središnji kalendar za praćenje kapaciteta, Središnji kalendar za praćenje slobodnih termina u trajanju od 12 mjeseci
Usluge 25.06.2024. Određuje se privremena mjera
UP/II-034-02
/24-01/318
Ministarstvo zdravstva ZP Iqvia Ltd, Reading, Engleska, Atos IT Solutions and Services d.o.o., Zagreb, Sorsiks International DOOEL, Skopje, Sjeverna Makedonija i Iqvia Adriatic d.o.o., Zagreb DIT
nabava i implementacija središnjeg programskog sustava za digitalizaciju puta lijeka kroz zdravstvene ustanove na sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene zaštite
Roba 25.06.2024.
UP/II-034-02
/24-01/317
Ministarstvo zdravstva ZP IN2d.o.o., Zagreb i Jadran-informatika d.o.o., Rijeka DIT
nabava i implementacija središnjeg programskog sustava za digitalizaciju puta lijeka kroz zdravstvene ustanove na sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene zaštite
Roba 25.06.2024.
UP/II-034-02
/24-01/316
Grad Požega Niskogradnja Jurčak d.o.o. DIT
rekonstrukcija nogostupa u Zagrebačkoj ulici
Radovi 24.06.2024.
UP/II-034-02
/24-01/315
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja-Ravnateljstvo za robne zalihe Pastor TVA d.d. DIT
hidraulički alat za spašavanje (20 kpl)
Roba 24.06.2024. Žalba se odbija
UP/II-034-02
/24-01/314
Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije INEPTE GRIT j.d.o.o. DIT
zamjena vanjske stolarije u ambulantama Doma zdravlja Krapinsko - zagorske županije
Radovi 24.06.2024. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/24-01/313
Đakovački vodovod d.o.o. Subnecto d.o.o. DIT
usluge upravljanja projektom razvoj vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Sušine - Đurđenovac
Usluge 24.06.2024.
UP/II-034-02
/24-01/312
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Koprodukt trgovina d.o.o. DIT
NN odvodnici prenapona za nadzemne mreže 0,4 kV
Roba 21.06.2024.
UP/II-034-02
/24-01/311
Gradski muzej Sisak ZP Wyg savjetovanje d.o.o. i Arcitec Ivšić d.o.o. DIT
voditelj projekta građenja cjelovite obnove zgrade Gradskog muzeja - Stari Grad Sisak, Obala Tome Bakača Erdodya 58, Sisak
Usluge 21.06.2024.